(Schůze zahájena ve 14.01 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 56. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 56. schůze ve čtvrtek 23. března 2017 a pozvánka vám byla rozeslána v pátek dne 24. března t. r.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a současně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Zatím vás chci informovat, že s kartou číslo 70 hlasuji já, s kartou číslo 71 pan předseda Stanjura a s kartou číslo 73 pan poslanec Kučera.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak všichni víte, prezident republiky dnes, 4. dubna, jmenoval ministrem průmyslu a obchodu pana Jiřího Havlíčka. Dovolte mi, abych mezi námi nového člena vlády přivítal a popřál mu mnoho úspěchů v jeho práci. (Potlesk.)

 

Nyní bychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze. Já navrhuji paní poslankyni Černochovou a pana poslance Miholu. Ptám se, kdo má jiný návrh. Pokud nejsou jiné návrhy, budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s těmito ověřovateli. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 1. Přihlášeno je 112, pro 92, proti 1. Návrh byl přijat. - Paní poslankyně Kailová má kartu číslo 72. - A já tedy konstatuji, že jsme ověřovateli této schůze určili paní poslankyni Černochovou a pana poslance Miholu.

 

Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti... Paní poslankyně Hubáčková karta číslo 74. O omluvení své neúčasti požádali tito poslanci a členové vlády: pan poslanec Adámek - zahraniční cesta, pan místopředseda Bartošek - zdravotní důvody, paní poslankyně Bohdalová do 15. hodiny z pracovních důvodů, pan poslanec Brázdil - zdravotní důvody, pan poslanec Čihák - zdravotní důvody, pan poslanec Číp - zdravotní důvody, pan poslanec Fiala - rodinné důvody, pan poslanec Grospič - zahraniční cesta, pan poslanec Janulík bez udání důvodu, pan poslanec Lobkowicz - zahraniční cesta, paní poslankyně Němcová bez udání důvodu, pan poslanec Nykl - zdravotní důvody, pan poslanec Ondráček do 16. hodiny osobní důvody, pan poslanec Ploc - pracovní důvody, pan poslanec Pojezný do 16. hodiny - osobní důvody, pan poslanec Snopek - zahraniční cesta, pan poslanec Šarapatka - zahraniční cesta, pan poslanec Šidlo - osobní důvody, pan poslanec Urban bez udání důvodu, paní poslankyně Váhalová - zahraniční cesta, pan poslanec Volný - zdravotní důvody, pan poslanec Zemánek bez udání důvodu.

Z členů vlády se omlouvá pan předseda vlády od 16. hodiny - pracovní důvody, pan místopředseda Bělobrádek od 17.45 - pracovní důvody, pan ministr Jurečka - zahraniční cesta, paní ministryně Marksová - zahraniční cesta, pan ministr Pelikán - pracovní důvody, pan ministr Stropnický mezi 16. a 18. hodinou - pracovní důvody, pan ministr Zaorálek - pracovní důvody. Tolik omluvy. (Hluk v sále.)

Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás prosím... Paní poslankyně Wernerová karta číslo 75. Já vás prosím o klid. Prosím, usaďte se do lavic.

Poprosím kolegu Filipa, aby za mě na chvíli převzal řízení schůze, a hlásím se tímto o slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím, v klidu vyslechněte předsedu Poslanecké sněmovny. Pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vystoupil trochu netradičně hned v úvodu naší schůze a upřel vaši pozornost k člověku, který si to bezesporu zaslouží. U příležitosti neuvěřitelného životního jubilea bych rád co nejsrdečněji poblahopřál komornímu stenografovi panu doktorovi Jiřímu Novákovi k jeho 90. narozeninám. (Oslavenec povstává, rovněž tak všichni přítomní v sále a následuje dlouhý potlesk.)

Vážené kolegyně, vážení kolegové, ač je to k nevíře, zapisování projevů v Parlamentu se věnuje již od roku 1952. Hned od následujícího dne, co složil komorní zkoušku z těsnopisu. Měl tu čest stenografovat počínaje Antonínem Zápotockým všechny československé a české prezidenty, rovněž tak nespočet ministrů, poslanců a činí tak dodnes. I díky jeho práci jsou pro historii zaznamenány tisíce stran projevů nás politiků. Snad má toto prostředí předurčeno i rodově, neboť jeho dědeček z matčiny strany František Staněk byl dlouholetým poslancem a nakonec i předsedou Poslanecké sněmovny Národního shromáždění.

Tento noblesní pán je díky znalosti historie, filozofie, ekonomie, cizích jazyků, ale i ryzím charakterovým vlastnostem a inteligentnímu humoru vzorem nejen pro své kolegy, ale i středoškolské studenty, jejichž výuce se rovněž celý život s nadšením věnoval. A ať jsou stenografové jacísi naši němí svědkové, kteří všechno musí vidět, slyšet a zaznamenat, sami však se nikterak neprojevují, považoval jsem za správné udělat výjimku a jednoho vám představit.

A protože, jak sám říká, má rád řečníky stručné a věcné, dovolil bych si toto své krátké vystoupení ukončit - a vážený pane doktore, ještě jednou vám popřát všechno nejlepší, hodně zdraví a životních sil. A dovolte mi, abych vám předal drobný dárek. (Předseda Poslanecké sněmovny a pan doktor Novák předstupují před řečniště, předseda PS oslavenci gratuluje a předává mu věcný dar a pamětní listinu. Opět dlouhotrvající potlesk vestoje.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Poslanecké sněmovny, děkuji našemu vzácnému kolegovi a předávám řízení schůze. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP