(18.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, samostatně. Rozhodneme v hlasování číslo 286, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 286, z přítomných 118 pro 63, proti 3. Návrh byl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Marek Černoch: Bod 2, který je rozdělen na tři části.

V souvislosti s těmito zjištěními Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ukládá vládě České republiky, aby

a) učinila všechny kroky k zajištění movitého a nemovitého majetku a finančních prostředků, které by mohly být výnosem z trestné činnosti spáchané v souvislosti s privatizací 46% podílu v OKD, a.s., privatizovaného v roce 2004, pro případ, že soud v případu, který je v současné době projednáván, rozhodne, že při stanovení odhadní ceny došlo k trestnému činu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hlasovat samostatně, ano, body a), b), c).

 

Čili 2a) rozhodneme v hlasování číslo 287, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 287, z přítomných 116 pro 33, proti 5. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Marek Černoch: Bod 2b) neprodleně podala k Evropské komisi stížnost na nedovolenou veřejnou podporu v případě privatizace 46% podílu v OKD, a.s., v roce 2004 s tím, že vláda České republiky má na základě nových zjištění všechny důvody domnívat se, že při této privatizaci k nedovolené veřejné podpoře došlo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozhodneme v hlasování číslo 288, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 288, z přítomných 117 pro 37, proti 2. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Marek Černoch: Bod 2c) se Česká republika připojila k podanému trestnímu oznámení ve věci podezření na neoprávněnou výplatu dividend ze společnosti OKD, a.s., a připojila se jako poškozená s návrhem na náhradu škody a s návrhem na zajištění majetku dle trestního řádu, protože státu vzniká škoda průběžně tím, že stát musí finančně sanovat ztráty OKD, zejména řešit výplaty horníků namísto zadlužené firmy, kterou majitel přivedl do insolvence.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozhodneme v hlasování číslo 289, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 289, z přítomných 118 pro 70, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme přejít k dalšímu návrhu na usnesení.

 

Poslanec Marek Černoch: Dalším návrhem na usnesení je návrh pana kolegy Laudáta.

Bod I. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje,

1. že vláda postupuje pomalu při řešení problémů společnosti OKD. - Zeptám se pana kolegy, jestli to chce po bodech, nebo jestli můžu dva body dát dohromady. (Odpověď mimo mikrofon.)

2. Že neřeší rozvoj postižených regionů Moravskoslezského kraje a nápravu ekologických zátěží.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Čili to je první návrh od kolegy Laudáta. Zahájil jsem hlasování číslo 290 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 290, z přítomných 118 pro 26, proti 27. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Marek Černoch: Další návrh je bod II. Poslanecká sněmovna Parlamentu vyzývá vládu, aby situaci začala urychleně napravovat konkrétními opatřeními.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozhodneme v hlasování číslo 291. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 291, z přítomných 119 pro 41, proti 11. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Marek Černoch: A poslední bod 3 a zde si dovolím doplnit, protože nevím úplně přesně tu větu. Poslanecká sněmovna Parlamentu žádá vládu o předložení informace o postupu nápravy, zdali to chápu správně. (Poslanec Laudát napovídá z pléna.) Dobře. Žádá vládu o předložení informace k situaci OKD a termín je 31. 5. 2017.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Čili podat informaci pro Poslaneckou sněmovnu.

Zahájil jsem hlasování číslo 292. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 292, z přítomných 119 pro 86, proti 1. Návrh byl přijat. A teď poslední návrh?

 

Poslanec Marek Černoch: Poslední návrh je: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky souhlasí se zřízením vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k nevýhodné privatizaci OKD.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Rozhodneme v hlasování číslo 293, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 293 z přítomných 118 pro 38, proti 18. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny návrhy, pane zpravodaji?

 

Poslanec Marek Černoch: Ano, vyčerpali jsme a odhlasovali všechny návrhy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji, děkuji kolegům a kolegyním za jejich příspěvky do tohoto dlouhého bodu po celou dobu projednávání a končím bod číslo 285.

S přednostním právem se hlásí předseda klubu TOP 09 František Laudát. Prosím, pane předsedo. (Poslanci se hlučně baví mezi sebou.)

 

Poslanec František Laudát: Dámy a pánové -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím o klid!

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za vaše hlasování. Nebudu tady nadávat, že poslanci vládního hnutí ani nevědí, pro co jejich ministři hlasují, co se týká strategické politiky vlády v některých oblastech. Fajn. Ale teď jste schválili jednu z částí mého usnesení, takže připravte Babiše a já ho tady budu na červnové schůzi zkoušet z toho, jestli už podal trestní oznámení, jestli FAÚ koná, protože to se samozřejmě týká celého usnesení. Děkuji vám za hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan František Laudát jako předseda klubu.

K hlasování jenom, samozřejmě, protože nejsme mimo rozpravu. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Chtěla bych jenom pro stenozáznam k hlasování číslo 277: na sjetině mám zdržela se, a hlasovala jsem pro. Tak jenom pro stenozáznam. Nechci opakovat hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji, bude poznamenáno ve stenozáznamu a budeme pokračovat, a to bodem číslo

7.
Vládní návrh zákona o ochraně památkového fondu
a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu)
/sněmovní tisk 666/ - druhé čtení

Vážené paní kolegyně, páni kolegové, prosím o klid! Rozumím tomu, že když... Pan místopředseda, úřadující předseda klubu KDU-ČSL. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Ještě jednou hezký podvečer, dámy a pánové. Chtěl bych navrhnout jménem dvou klubů, KDU-ČSL a hnutí ANO, aby Sněmovna jednala i po 19. hodině do projednání tohoto bodu 7 a následného 53. Procedurálně i meritorně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP