(17.50 hodin)
(pokračuje Luzar)

Co se týče ostatních návrhů, které tady zazněly a které si dovolím jenom velice krátce říci - podpoříme vše, co bude k smyslu toho, aby se vyšetřila tato situace. Chci ale upozornit, že některé návrhy, které tady již zazněly, jsou kontraproduktivní, popřípadě docela problematické. Ale ano, jelikož to není zákon, nejsou to body paragrafů, které by byly platné, ale je to pouze žádost, prosba, doporučení, aby vláda s tím něco dělala, proto i odpověď vlády v těch konkrétních nelogických věcech může být: "Váš návrh, který jste předložili, nemá smysl, nemá hlavu ani patu, zabránil by tomu, udělal by to, a proto na něj nemůžeme reagovat." Ale je to věcí toho, kdo ho podával ten návrh, že podal nelogický návrh, který může způsobit ještě větší škodu horníkům, než zamýšlel ve svém důsledku. Ale to už bude věcí toho úředníka a té vlády, která dostane za úkol, na tyto věci odpovědět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Leo Luzarovi. Nyní pan poslanec Marek Černoch. A jestli chce pan kolega Laudát, tak se připraví kolega Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji. My jsme se bavili o bodech, které by byly dublovány, proto některé ty body, které byly zde řečeny, podpoříme s tím, že za Úsvit navrhujeme jeden jediný bod, a to je, že Poslanecká sněmovna souhlasí se zřízením vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k nevýhodné privatizaci OKD. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Černochovi. Nyní pan poslanec František Laudát v podrobné rozpravě. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Vzhledem k tomu, že si myslím, že od vyšetřování jsou orgány činné v trestním řízení, různí auditoři, policie, finanční úřady atd. atd., tak dávám za TOP 09 buď alternativní, nebo doplňující návrh. Myslím si, že je těm lidem potřeba pomoct konkrétně teď a zítra, nikoliv se nejenom hrabat v minulosti, to je vaší věcí.

Takže ještě jednou - návrh toho usnesení bude, a vůbec se to nevylučuje s tím, můžeme o tom hlasovat po bodech.

Poslanecká sněmovna Parlamentu

I. konstatuje, že

1. vláda postupuje pomalu při řešení problémů společnosti OKD,

2. neřeší rozvoj postižených regionů Moravskoslezského kraje a nápravu starých ekologických zátěží;

II. vyzývá vládu, aby situaci začala urychleně napravovat konkrétními opatřeními a

III. žádá vládu o předložení informace Sněmovně - termín 31. května 2017.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ptám se, jestli pan zpravodaj má návrh toho usnesení od kolegy Laudáta, abychom to mohli potom - už vidím, že ho odevzdává.

Ještě někdo v podrobné rozpravě? Není tomu tak. Mohu i podrobnou rozpravu skončit.

Budeme se zabývat návrhy na usnesení přednesenými v rozpravě a požádám - pan kolega Klaška se hlásí ještě, v zastoupení předsedy klubu předpokládám. (Domluva poslance s předsedajícím.) Chtěl jsem dát hlasovat, ale to jsem ještě nepožádal. Máte slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo. Chtěl bych po závěrečných slovech jménem poslaneckého klubu si vzít pauzu na deset minut, protože usnesení se teď rozmnožila jako houby po dešti. My si to musíme trošku srovnat, tak žádám o desetiminutovou pauzu pro jednání klubu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, vyhovím vám. Ptám se tedy pana zpravodaje, jestli má zájem o závěrečné slovo. Má. Prosím, pane zpravodaji, vaše závěrečné slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Dámy a pánové, děkuji za možnost doprojednat tento bod, který jsme otevřeli 30. 6. loňského roku. Je to tedy téměř rok, kdy se projednával tento bod, kdy pan premiér, který vystoupil zhruba dvakrát za celou tu dobu projednávání, tak většinu z těchto dnů odešel.

Vystoupilo dvacet poslanců, teď tedy se to číslo ještě navýšilo. Vystoupilo dvacet poslanců a já k tomu musím říct jediné. Souhlasím s tím, co zde řekl pan kolega Luzar, stejně jako pan kolega Laudát, stejně tak jako pan kolega Hájek i další ostatní. Ano, je potřeba pomoct kraji. Je potřeba pomoc horníkům. Je potřeba tu věc řešit. Ale zároveň, a to si dovolím nesouhlasit s panem kolegou Laudátem vaším prostřednictvím, je potřeba ukázat lidem, že funguje právní stát, že vymahatelnost práva a zákony, které Poslanecká sněmovna schvaluje a které chceme, aby lidé dodržovali, tak aby platily pro všechny. Vím, že už asi spoustu věcí se nedozvíme. Spoustu věcí někteří lidé zapomněli, ať už chtěli zapomenout, nebo je to tak dávno, že zapomněli. Ale myslím, že alespoň říci, že privatizace byla špatná, že došlo k pochybením, že zde byla určitá odpovědnost, tak je to sice malý, ale rozhodně důležitý krok k tomu, aby politici, poslanci, senátoři, Sněmovna, Senát a další nakročili k té důvěře, která dnes mezi občany není. Protože nejvíce asi vět, které jsem slyšel v rámci OKD, bylo: "Nemá to smysl. Neřešte to, stejně se nic nevyřeší." To, že by se vyřešilo, tak si myslím, že by bylo prvním, ale velmi důležitým krokem k tomu, aby byla důvěra v Poslaneckou sněmovnu a v orgány a v právo v zákony v České republice navrácena zpět.

Nebudu už opakovat to, co tady bylo opakováno několikrát. K privatizaci došlo v roce 2004 za ministrování dnešního pana premiéra Sobotky. Proto jsme se ho ptali. Já jsem se ho sám ptal v jedné z interpelací, jestli bude hlasovat, stejně tak jako jsem se ptal pana kolegy Sedi, jestli bude pan premiér hlasovat pro zřízení vyšetřovací komise - neodpověděl mi. Pokud je vše v pořádku a vše proběhlo v pořádku, tak se ptám, proč neodpověděl, a pokud by hlasoval proti nebo se zdržel, proč, z jakého důvodu.

Proto bych vás rád požádal, abychom podpořili usnesení, která zde budou nebo byla načtena a budou hlasována, protože si myslím, že lidé si to zaslouží. Že si to zaslouží horníci, že si to zaslouží deset milionů občanů České republiky, protože na všechny to nějakým způsobem dopadne. A musím říct, že mě velmi mrzí, že tak jak před dvěma hodinami, teď už dvěma hodinami, tady byla plná galerie novinářů, proč tady není dneska nebo v této chvíli žádný novinář. Nezajímá je to? Je to škoda. A já si myslím, že je úplně jedno, v jakém je kdo dresu. Jde o to, abychom dali jasně najevo, že chceme, aby právo v tomto směru zvítězilo, padni komu padni.

Děkuji. (Potlesk poslanců Úsvitu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Černochovi.

Na základě žádosti klubu KDU-ČSL vyhlašuji přestávku do 18.07 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 17.57 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP