(15.40 hodin)

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji. Čili ještě ke kolegovi Kalouskovi, k tomu vysvětlení. Děkuji za něj. Čili ta možnost, jak je ostatně uvedeno i v důvodové zprávě toho pozměňovacího návrhu pana ministra Babiše, ta možnost vydávání korunových dluhopisů vznikla v roce 1993 a byla poprvé využita až v roce 2011? Je to tak? A vy jste jako tehdejší Finanční správa, říkáte 11. 11., ke konci roku měli tyto signály, při legislativním procesu jste to nestihli, aby to platilo od 1. 1. 2012, čili proto od 1. 1. 2013. A nebylo to. Jestli bych ještě mohl poprosit vysvětlit toto období, jak to bylo. A jestliže tedy od té doby ještě, po tom roce 2013, už ty korunové dluhopisy státem nebyly vydávány, jedná se pouze o komerční sféru. V tom případě se ale domnívám, že by asi bylo vhodné to legislativně ošetřit, aby se už tohle nemohlo nikdy opakovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Karlu Fiedlerovi i za dodržení času. Ještě pan kolega Kalousek, také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Ne, na to mi stačí faktická, takže faktická. 11. 11. jsme vydali korunové dluhopisy. Mohu se omluvit za to, že nedisponujeme zločineckým mozkem, že nás opravdu nenapadlo, že někdo toho práva zneužije.

V okamžiku, kdy Finanční správa začala v lednu mít signály, že to právo začíná být pravděpodobně zneužíváno, okamžitě jsme navrhli legislativní změnu, dokonce cestou poslanecké novely. Nicméně zákon o dani z příjmů se dává vždycky k 1. 1. 2013. Takže ten rok 2012 dával teoreticky prostor ke zneužití práva těm, pro které je eticky přijatelné právo v daňové oblasti zneužít. Od 1. 1. 2013 jsou korunové dluhopisy zdaněny a Ministerstvo financí za pana ministra... Pak se ještě prodávaly pro domácnosti se zdaněnými korunovými dluhopisy a o to byl vyšší úrok samozřejmě. A v okamžiku, kdy začala intervenovat Evropská centrální banka a Česká centrální banka a úroky se propadly do nestandardních minusových čísel, tak samozřejmě dluhopisy pro domácnosti za pana ministra Babiše byly zastaveny. To je správné rozhodnutí, že v tuhle chvíli nemají žádný efekt. Nicméně až se vrátíme do normálních úrokových sazeb, to věřím, že bude poměrně brzy, nebo si myslím, že to bude poměrně brzy, tak věřím, že jakékoliv ministerstvo se opět k emisím pro domácnosti vrátí, protože je dobře, když část státního dluhu drží domácnosti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní ohlášený pan poslanec Václav Votava, připraví se pan kolega Petr Kořenek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já bych se vrátil zpátky k rozpočtovému výboru, který proběhl 8. dubna. A musím říci a trvám na usnesení, které rozpočtový výbor stran Generálního finančního ředitelství přijal. Věřím, že na tom usnesení trvá i 12 kolegů z rozpočtového výboru, kteří pro ně zvedli ruku. Myslím si, že hlasovali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A byli to poslanci bez rozdílu stranických triček, to je třeba říci, byli to poslanci jak sociální demokracie, tak poslanci KSČM, tak poslanci ODS, tak poslanci TOP 09, nezařazený poslanec. Nevím, jestli jsem někoho nevynechal. Vynechal jsem ANO, protože poslanci ANO se zdrželi. Já jim to nezazlívám, je to jejich majitel.

Na možné obcházení zákona v souvislosti s takzvanými korunovými dluhopisy emitovanými firmou a kupovanými pouze vlastníky té firmy upozornila média. A je samozřejmé, že to rezonuje ve společnosti, lidé se na to ptají, ptají se na to poslanci. A já jsem se rozhodl to také zařadit na pořad rozpočtového výboru, a to jako informaci Generálního finančního ředitelství o postoji daňových orgánů k problematice zdanění výnosů korunových dluhopisů. To, že je to spojováno s majitelem, bývalým majitelem Agrofertu, současným ministrem financí, za to nemůže nikdo z nás. Prostě pan ministr se toho jako podnikatel účastnil a pan ministr samozřejmě je také mediálně frekventovaná osoba.

Nevím, proč zařazení tohoto bodu by mělo být zneužitím rozpočtového výboru v nějakém politickém boji nebo proti panu ministru Babišovi. To jsem z jeho úst slyšel. A chci jenom říci, že v minulosti se rozpočtový výbor, a také mu to přísluší, zabýval řadou různých věcí, ať to bylo informacemi, které jsme vyžadovali od Generálního finančního ředitelství ve věci rušení pracovišť finančních úřadů, ať to byly informace o personálním stavu na Celní správě, kde v podstatě skoro celé vedení odešlo, a my jsme se o to zajímali, jak vůbec chod Finanční správy je zajištěn, ať se jednalo o problematiku zdanění lodníků pracujících v Holandsku. A jinak předesílám, že na dalším rozpočtovém výboru budu opět zařazovat tento bod, jak se k tomu Finanční správa postavila a zdali je nějaká možnost a vstřícnost Finanční správy vůči právě těmto, a musím říci, nešťastným lidem. Takže nevidím nic špatného, nic nepatřičného, když byl zařazen bod, který jsem také jmenoval a který se týkal poměrně závažných podezření týkající se korunových dluhopisů, které emitovaly firmy a kupovali si pouze jejich vlastníci. Nehovořili jsme o korunových dluhopisech, které si kupovaly domácnosti, to byly ty korunové dluhopisy státní.

Je třeba říci, že rozpočtový výbor má v gesci Ministerstvo financí, potažmo tedy Generální finanční ředitelství, má jistou kontrolní roli. A v žádném případě jsme nezasahovali do nějakých vlastních šetření daňové správy. Nepožadovali jsme nic, co by prolamovalo daňová tajemství a bylo porušováním mlčenlivosti. A myslím, že můžeme žádat ty informace, které jsme žádali, a můžeme i doporučovat různý postup. To je v podstatě vyjádřeno v tom usnesení, se kterým souhlasilo, a znovu to zdůrazňuji, 13 (?) ze 16 členů rozpočtového výboru bez ohledu na stranická trička mimo kolegů z ANO.

Také rozpočtový výbor nic nevyšetřuje. Slyšel jsem od pana ministra, že jsme vyšetřovali pana generálního ředitele Janečka, že jsme ho dehonestovali na tom výboru. Musím se jasně ohradit proti těmto slovům. Pan ministr Babiš napsal panu premiérovi dopis plný invektiv vůči mně a vůči některým dalším kolegům. Myslím, že to ani nemá cenu komentovat. Ti, co tam byli, viděli... Možná že všichni neviděli celý záznam z toho jednání, tak by si z toho určitě udělali obrázek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP