(14.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Pekarové za dodržení času k faktické poznámce. A mám další dvě faktické poznámky - pana poslance Martina Komárka nejdříve a potom pana kolegy Schwarze. (Stoupá hladina hluku v sále.) Tak nyní pan poslanec Martin Komárek. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Martin Komárek: Já jenom krátce. Ono je to trošku legrace, že my si myslíme, že v téhle místnosti - tedy já si to nemyslím, ale kolegové napravo si to myslí - že v této místnosti se dá udělat volební kampaň. Nedá se, přátelé. Budete si to muset stejně odpracovat. (Potlesk některých poslanců hnutí ANO. Poslanec Jandák vykřikuje: Bravo!)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Komárkovi za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Bronislav Schwarz také s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, tak já už vůbec nechci dělat volební kampaň. Chtěl bych jenom připomenout fakta paní kolegyni, prostřednictvím vás.

Na to, kolik je vám let, paní kolegyně, byste si mohla možná pamatovat a vnímat trošičku víc. Tady jasně padl návrh. Tato Sněmovna... Počkejte na Babiše. Schvalme přerušení do jeho příjezdu. On byl ochotný přijet sem. Osobně to vím. Chtěl sem přijet. Vy, taky vy jste neměla zájem to slyšet, aby tady mohl říct to, co pan Faltýnek přečetl. On by vám to tady řekl. Vy jste to nechtěli. Tak prosím vás neříkejte tady, že srabácky tady není a že je někde jinde. Já jsem u toho byl. On by sem přijel. Takže prosím, nedělejte to. Vy jste to neodsouhlasili. Takže jste neměli zájem ho slyšet, aby tady mluvil. No tak se to koná, tak jak se to koná. Proč by sem jezdil, když Sněmovna není na něj zvědavá? Prosím, takhle to bylo. (Náhlý velký povyk především v levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Budeme pokračovat. Nyní s přednostním právem pan poslanec Zbyněk Stanjura jako předseda poslaneckého klubu a po Karlu Fiedlerovi mám ještě přihlášku pana poslance Václava Votavy. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já spojím faktickou s reakcí na své předřečníky potom s tím vystoupením. Asi bych musel být člen poslaneckého klubu ANO, abych byl vděčný, že pan ministr je (důrazně:) ochoten přijet do Poslanecké sněmovny. On je taky poslanec, ne jenom ministr. A možná když navrhuje, že chce snížit počet poslanců na 100, nebo 101, tak byste taky mohli navrhnout, že parlament zasedá, když má Andrej Babiš čas a chuť a je ochoten přijet. (Velký potlesk všech poslanců kromě hnutí ANO.)

Ale kvůli tomu jsem se nepřihlásil.

Chci mluvit o dvou věcech a to je postoj Finanční správy a potom obecný problém korunových dluhopisů. Na minulé schůzi jsem tady interpeloval premiéra a upozorňoval jsem na likvidační pokuty, které Finanční správa uděluje malým a drobným podnikatelům za pouhé administrativní pochybení či opožděné zaslání potvrzení toho, že co už jednou Finanční správa dostala, že platí. Chci říct, že tito daňoví poplatníci nedlužili a nedluží státu ani jednu korunu. Vzpomínám si na ty chlácholivé věty jak ministra financí, jeho týmu, šéfa Finanční správy, kdy říká: nebojte se podnikatelé, v prvních měsících to bude spíš taková metodická pomoc, nebudeme přistupovat k drakonickým trestům a pokutám. To byla pravda, ale jenom do konce loňského roku. Takže podnikatelé, kteří nic nedlužili, jenom do pěti dnů neodeslali potvrzení toho, že už jednou to, co poslali státu, že to platí, po devíti či desíti měsících dostali pokuty například 30 tisíc korun. Už jsem to říkal minule. Srovnejte: pět dnů má podnikatel a ti malí mají třeba externí účetní a podobně, a Finanční správa za deset měsíců udělí 30 tisíc korun.

Tomu, že jsem měl pravdu, nasvědčovalo to, že minulý týden v pondělí byla tisková konference pana ministra financí, jeho náměstkyně a šéfa Finanční správy, kde cituji slova ministra financí, ne opozičního politika: Finanční správa se chová nelidsky a ztratila zdravý selský rozum, a proto jsme upravili metodiku a nyní mají možnost podnikatelé znovu požádat o odpuštění a dvě taková administrativní pochybení za rok 2016 a jedno za rok 2017 budou odpuštěna. To je správný krok, chci říct. Ale je to takové to staré klišé, je to ten pyroman, který založí požár, aby pak jako hrdina jako člen hasičského sboru přijel ten požár hasit a říká to je dobře, vidíte, jak jsem to uhasil.

Ale přesto jenom tady chci dokumentovat postoj Finanční správy. Pamatuji si na první vystoupení nového šéfa Finanční správy v rozpočtovém výboru, a kolegyně, kolegové mi to potvrdí, mně bylo jasné, proč byl vybrán. Protože on vlastně říkal všetci kradnú. Když jsme říkali, ať nejsou tak přísní na ty malé, ať jsou shovívaví, pokud se jedná o nějaké drobné zpoždění ve smyslu pozdního podání o den, o dva, o tři, tak říkal, všichni jsou podezřelí, všichni se pokoušejí okrást stát. Na druhé straně mu říkám: Troufněte si na ty velké, ty, které mají armády auditorů, poradců, právníků. Já vím, že je to složitější, ale je to mnohem obtížnější, než takhle sedět a říct, a tady tenhle podnikatel to poslal až sedmý den místo pátého, 30 tisíc.

Ano, můžete požádat o prominutí. Jestlipak všichni víte, že ale musíte dát tisícikorunový kolek? (Reakce v sále.) Já jsem popisoval ten konkrétní případ. Pan premiér chtěl, já jsem mu se souhlasem daňového poplatníka poskytl všechny doklady. Tak to máte 30 tisíc za toto zpoždění, potom žádost tisíc korun o prominutí, zamítnuta, přestože v žádosti bylo konstatováno, že první předpoklad prominutí pokuty je, že doposud byl řádný daňový poplatník. To ten finanční úřad potvrdil, ale neshledal žádné důležité argumenty, proč by odpustil. Ten podnikatel, protože pro něj je to likvidační, není schopen zaplatit najednou, požádal alespoň o splátkový kalendář. Hle, znovu poplatek 400 korun. Neudělal nic, státu nedlužil ani korunu, a už zaplatil 31 400. Teď předpokládám, že využije tu možnost, ale pravděpodobně bude muset za dalších tisíc korun opět poslat žádost o prominutí.

Na tiskové konferenci to bylo prezentováno, že to bude automaticky. Já jsem pak večer mluvil s panem generálním ředitelem v diskusním pořadu v televizi a on tam vlastně říkal, že to nebude tak automatické. Tak uvidíme. Já bych to tedy přivítal, aby tam, kde nedošlo k nezaplacení daně, pouze k tomu zpoždění, byl stát byl shovívavý, aby byl předvídatelný a aby se tak arogantně nechoval k těm drobným plátcům daní, kteří bezesporu platí.

Říkám to proto, že mám za sebou, a zase kolegové, kolegyně z rozpočtového výboru, minulý týden devadesátiminutovou debatu na téma korunových dluhopisů v rozpočtovém výboru a všem, kteří mají čas a chuť, doporučuji, ať si přečtou stenozáznam nebo si pustí celé projednávání. A zjistíte, když budu hodně shovívavý, že jsem z toho byl nešťastný. Pak některý z kolegů, dokonce z vládních kolegů, charakterizoval tu debatu: my o koze a on o voze. V zásadě nám pan generální ředitel říkal, že vlastně neví, jak by to měl šetřit, ať mu tedy poradíme atd. Pořád odváděl pozornost k jiným a k jiným případům, které se týkaly zneužití práva. Za chvilku o tom promluvím, jak je charakterizováno a jak je popsáno zneužití práva. To znamená, neměl odvahu říct: My to prošetříme.

Já samozřejmě nejsem oprávněn ani nejsem ochoten říkat, že někdo udělal třeba v té operaci korunových dluhopisů nějaký daňový přestupek. Od toho přece máme Finanční správu. To není věc, kterou má rozhodovat rozpočtový výbor nebo Poslanecká sněmovna. A nikdo z nás to ani nenavrhoval. Požádali jsme, aby pan generální ředitel vypracoval metodiku, na základě které Finanční správa prověří všechny případy vydání korunových dluhopisů v roce 2012. Podotýkám slovo všechny, ne vybrané. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP