(17.50 hodin)

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, já navážu na slova svého předřečníka. Já si myslím, že bychom také dodávky do elektrárny Búšehr měli vnímat vysoce pragmaticky, protože jde o to, aby si Česká republika udržela svůj technologický nástup, ale také samozřejmě i své možnosti coby dobrého obchodního partnera ve světě. A jestliže ostatní státy se dovedou velice pragmaticky tomu přizpůsobovat, i mimo jiné členské země Evropské unie, tak nevidím sebemenší důvod k tomu, aby Česká republika před nimi musela sklánět hlavu a respektovat možná přání některých tzv. velmocí, které dávají tvář politice Evropské unie, protože prostě mají většinu a rozhodují o tom, která země kam co smí dodávat. Čili v tomto smyslu si myslím, že je to vysoce oprávněné.

Ta druhá poznámka směřuje k tomu, že bych to vůbec nespojoval se smlouvou CETA. To je o něčem jiném. To si myslím, že si zaslouží samostatnou diskusi a debatu a že ta může mít mnohem horší dopady na český trh a především na české zaměstnance. Ale to sem nepatří. To si myslím, že bychom měli v této souvislosti oddělit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanislavu Grospičovi a nyní faktická poznámka Františka Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Jednak se vůbec neztotožňuji s panem kolegou Urbanem v tom, že konečně jsme se dali kamsi na pochod a máme tady sofistikovaný průmysl. Pokud tady v některých směrech některé malé firmy začínají vlastně fungovat na světové špičce, tak to není díky této vládě, ale navzdory této vládě. Děláte všechno pro to, abyste konkurenci, svobodu jejich podnikání, jejich pokusu inovací zničili. Udělali jste v tomto období pro to všechno. To za prvé. A můžu tady předložit až depresivní, kdo ví, co se ve světě děje, v ekonomice, digitalizaci, robotizaci, automatizaci a dalších a dalších věcech, které můžeme sesypat do nějaké množiny, Průmysl 4.0, tak byste byli zděšeni, jaké vy děláte čelem vzad. To za prvé.

Za druhé. Já nevím, ale zrovna tady například Izrael, který je obklopen velmi nepřátelským světem a má k nám velmi blízko, tak bych si hodně vybíral, jestli chceme mít nestandardní, nebo spíš nadstandardní přístup k jejich nejšpičkovější technologii, ke spolupráci s nimi, anebo s Íránem. Já si myslím, že bychom nemuseli a neměli bychom nechávat ani stín pochybností. My máme sice jako TOP 09 volné hlasování v této záležitosti, ale budu dneska ukazovat podporu pro návrh kolegy Soukupa.

Jako vždycky je to o politice. Já si myslím, že děláme nešťastnou politiku. Já nevím, ale docela by tedy, za chvíli bude končit toto funkční období, tak dejte na jednu hromadu prostě to, v čem jste České republice pomohli svým zahraničněpolitickým investičním dobrodružstvím po světě, a kolik pochybností jste vzbudili na sofistikovaných trzích zemí, které k nám mají blízko, s kterými sdílíme obranu atd. atd.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nemám žádnou jinou přihlášku do rozpravy. Hlásí se pan zpravodaj do rozpravy? Ne. Tak pan kolega Fiedler. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem si udělal to, že jsem si vytiskl a podíval jsem se opět, protože už jsme to tu projednávali, do důvodové zprávy. Já si myslím, že všichni ti, kteří tady přede mnou hovořili, mají kus své pravdy. Jak kolega Soukup, tak kolega Laudát, tak i jiní. Já bych to v každém případě nespojoval ale s CETA. Já vám, kolegové, přečtu něco z důvodové zprávy, protože vím, že toho máme hodně a že ne každý ty důvodové zprávy čte.

Bod 1.1 důvodové zprávy říká. V návaznosti na tuto rezoluci dne 18. října 2015 rozhodla rada Evropské unie o ukončení uplatňování veškerých hospodářských a finančních sankcí Unie vůči Íránu souvisejících s jadernými otázkami. Současně byla přijata nařízení Rady - já čísla nečtu - kterými se mění nařízení a provádění nařízení Rady - říkám, čísla nečtu. Obě nařízení jsou použitelná od 16. ledna 2016, kdy bylo publikováno rozhodnutí o dni použitelnosti. Co to říká. Že všechny státy Evropské unie se mohou řídit tímto nařízením. Pokud to budou dodržovat všechny, návrh, který dal kolega Soukup, tak tomu rozumím. Rozumím i těm bezpečnostním rizikům. Ale co dosáhneme tím, že my zase budeme papežštější než papež a ostatní se nám budou smát. Já si myslím, že už jsme tady jednou v minulosti zažili, že jsme utlumili zbrojní výrobu a různé věci a jiné světové zbrojařské koncerny velmi rychle a rády obsadily námi vyklizené pozice. Navíc tady, jak pročítám tu důvodovou zprávu, už tam dneska všechno je. Co tam budeme vlastně řešit. Jde o další obchodní aktivity, které jdou do budoucna.

Ještě přečtu z bodu 3.2 důvodové zprávy. Nařízením Rady Evropské unie 2015/1861 byl zrušen obecný zákaz vývozu zboží dvojího použití uvedeného v příloze 1 Rady číslo 428/2009 s tím, že vývoz položek včetně zboží, technologií a softwaru uvedených na seznamu režim kontroly raketových technologií je i nadále zakázán. Materiál je vzhledem k výše uvedenému v plném souladu s právem Evropské unie.

Znovu to zopakuji. Můžeme se rozhodnout každý, jak chceme. Ale já, pokud nemám jistotu, že se stejně zachovají další vyspělé státy, které jistě mají své obecné zájmy, a vím, jak to dopadlo s námi jinde, tak je to velmi diskutabilní. Rozumím těm bezpečnostním otázkám, ale má to jedno velké ale. Jsme jeden stát ještě pořád z osmadvacítky. Británie teprve začíná s vystoupením. Jak se zachovají ti ostatní?

Měli jsme tento bod už tady na programu Sněmovny před nedávnem. Já jsem tenkrát říkal, že nemám problém s tím, kdo ho předkládá. Důvodové zprávy jsou trošku jiné. To byl také důvod, proč nakonec strany vládní koalice nepropustily ten tisk, který šel předtím, ale nynější, ale tohle rozhodnutí stavět na tom, že my budeme zase papežštější než papež a ostatní se nám budou smát, je na zváženou. Už jsme to mockrát zažili. Kolega Soukup kroutí hlavou negativně, jako že ne. Kde máme tu jistotu, nebo kde víme, jak se zachovají ti ostatní? Já to nevím. Jak se chová Evropská unie, to víme, jak se k nám zachovali v případě dotací. Zemědělci v Německu je mají jiné, vyšší, my je máme nižší. Zachovají se stejně jako my.

Uvažte, kolegové. Také ještě sám budu hodně uvažovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji poslanci Fiedlerovi. Nyní je faktická poznámka pana poslance Benešíka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, padla tady otázka srovnání smlouvy CETA s Kanadou a této smlouvy ohledně zrušení možností dodávek jaderných technologií. Ano, v těch smlouvách je naprosto zásadní rozdíl. Smlouva CETA je smlouva mezi Evropskou unií, resp. státy Evropské unie, a demokratickou zemí, která má velmi vysoké sociální a environmentální standardy v mnoha ohledech vyšší, než má Evropská unie, o odstraňování obchodních bariér a posílení vzájemného obchodu. Tato smlouva, o které jednáme teď, o Búšehru, je o tom, že budeme dodávat jaderné technologie teokratickému, islámskému, diktátorskému režimu. Já v tom opravdu vidím opravdu velký rozdíl. A myslím si, že to morální dilema nemám jenom já, ale i další kolegyně a kolegové. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Jestli se nikdo nehlásí, tak - pan zpravodaj ještě v rozpravě, nebo po ukončení rozpravy? Po ukončení rozpravy. Tak rozpravu končím a budeme se zabývat závěrečnými slovy. Paní ministryně má zájem o závěrečné slovo? Není tomu tak. Pan zpravodaj ano. Prosím, pane zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP