(16.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, ale požádám vás, poslanci a poslankyně, abyste nepokřikovali.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: - zaplatily za posledních deset let 23 miliard daní a odvodů. Tak nechť nám pan poslanec Kalousek ukáže svoje daňové přiznání. Kde vzal peníze na byt. Kde vlastně bydlí? Bere ještě náhrady? Nebo jak to vlastně má? Jaké má majetky? Já jsem to ukázal jako jediný (pobavení v sále), jako jediný politik od revoluce jsem to ukázal. Nevím, co se směje. Možná soláry, pane kolego Urbane, byste mohl ukázat. Nevím, jestli to máte na Kypru nebo kde. Takže zkuste taky ukázat vaše daňové přiznání.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pouze mým prostřednictvím oslovujte prosím poslance.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Nejen když nastupujete sem a tváříte se, že ten systém... Díky lex Babiš jedna konečně noví poslanci budou ukazovat majetek. Když jsme sem nastupovali, 2014, tak všichni říkáte, že máte daňové přiznání, ale jaké? Jen za to období, co jsme tady. Ale předtím lidi nevědí, co máte.

Takže mně je strašně zábavné, když úředník pan Kalousek, úředník 27 let, říká, že já dělám daňové podvody. Já jsem odvedl daně 350 milionů. Moje firmy 23 miliard. A nechť tedy ukáže i pan Kalousek, jaký má majetek. Já nevím, kam nosili ty provize za gripeny, casy a kde Háva mu to skladuje, jestli v Rakousku nebo ve Švýcarsku. Kde to všechno má, co tady nakradl za ta léta. To by bylo zajímavé vědět. Proto by bylo dobré, kdyby -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás požádám, pane vicepremiére, říkat o někom, že něco nakradl, bez toho, že by byl odsouzen, a za předpokladu, že zde ten poslanec není...

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Pan Kalousek o mně říká, že dělám daňové podvody, pane předsedo. Já žádné daňové podvody nedělám. Tak jste ho měl upozornit, nechť neříká, že já mám daňové podvody. Měřte každému stejně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pouze pro pořádek říkám, že pan poslanec není v sále, ale jinak pokračujte.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: To je jedno. Tak nechť přijde.

Takže já jenom říkám, že to bude další šaškárna. Já tomu rozumím. Pan Kalousek udělal špatný zákon a všichni jste ho mohli opravit. Tady máte tu sjetinu, kdo jak hlasoval v březnu 2012. Že jste to neudělali? Teď byla další možnost, ale paní poslankyně Kovářová nechce, aby ti emitenti. Já nenavrhuji zdanění korunových dluhopisů. Já navrhuji zdanění dluhopisů, které emitovaly firmy, s kterými jsou fyzické osoby propojeny. Nevím, co je na tom špatného. Nebo ti další, kteří mají ty dluhopisy, vám to nedovolí, aby se to zdanilo? Fakt tomu nerozumím. Každému by se mělo měřit stejně, pokud váš šéf tady někoho obviňuje. Takže je to škoda, mohli jsme to udělat a je mi to strašně líto. Když budete zítra projednávat ten bod, tak já budu strašně rád, když se další politici přidají a ukážou občanům za posledních dvacet let svoje daňové přiznání a majetky, tak jak jsem to udělal já. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. S přednostním právem se hlásí pan předseda Sklenák. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Já jsem teď moc nepochopil to vystoupení. Pan ministr Babiš měl zřejmě připravený proslov do bodu paní kolegyně Kovářové, a protože jej stáhla, tak to musel uplatnit. Je to docela smutné, když ministr financí, který se chlubí tím... (Řečníka ruší poslanec Urban, který hovoří k ministru Babišovi u vládní lavice.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče. V případě, že máte potřebu řešit některé věci, řešte je v předsálí, ať není rušen ten, kdo mluví. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Nevím, jestli je to smutné, nebo zábavné, když člen vlády, který se chlubí tím, že předkládá nejvíce zákonů ve Sněmovně, tady pláče, že jeden poslanecký návrh byl stažen a on kvůli tomu nemůže zdanit výnosy z dluhopisů. Já si myslím, pane ministře, že kdybyste to chtěl udělat, tak jste na to měl spoustu příležitostí.

Ale já jsem se přihlásil kvůli jiné věci. Já vás tady, pane ministře, důrazně, se vší vážností žádám, abyste se přestal navážet do poslanců, a zejména tedy do poslanců sociální demokracie. Útok na kolegu Urbana už byl opakovaný. A jestli tedy máte nějaké důkazy o spojení Urban-soláry-Kypr, tak s tím běžte někam na policii, anebo nás tady fakt takhle nenapadejte! Není to možné! Vy jste tady několikrát označil několik lidí, že tady sedí zloději! Když jsme vás žádali, abyste byl konkrétní, tak to odmítáte říct! Není možné tady bez důkazů na každého plivat a přitom se bránit tím, že jsou to útoky na vás! Vás tady nikdo neobviňuje, a jestli tady někdo na někoho blije, tak jste to vy! (Potlesk ze strany poslanců sociální demokracie.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S přednostním právem se hlásí pan poslanec Laudát. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, mně je to velice líto, protože dlouhou dobu tady byl ten návrh změny zákona načten bez Babišova pozměňováku, paní kolegyně Kovářová se nemůže bránit. Asi Kalousek nepočítal s tím, že tady bude tento proslov, tudíž tady není. Také se nemůže bránit. Já si myslím, že zítra ten bod, byť nějak nazvaný, tady bude projednáván, tak dejme na stůl fakta do zítřka. Je to jasné. Ono je to sice vedeno tady v těch databázích pod označením pozměňovací návrh, který to řešil v únoru 2012 pod hospodářským výborem, ale když půjdete do archivu hospodářského výboru, tak tam najdete pozměňovací návrhy předané Ministerstvu průmyslu a obchodu ke dni 15. 2. 2012, a na rozdíl od médií vlastněných tady panem vicepremiérem, které se zarazily u pozměňovacích návrhů Čechlovský, tak bych doporučoval, abyste v této věci dospěli v tom poměrně vícestránkovém materiálu na stranu (hledá v materiálu) 12. Tam najdete pozměňovací návrh František Laudát a Jan Husák a tam to bylo nějak řešeno. A bylo to na základě toho, že od roku 1993 poprvé začaly být korunové dluhopisy bezprecedentně zneužívány. Takže bylo zareagováno. Dneska se to provalilo, tak najednou tady bude návěs na pozměňovací návrh kolegyně Kovářové, na kterém byla všeobecná politická shoda, tak roubována věc, která je velkým politikem.

Já se té hádky tady moc neúčastním, ale prosím, pane vicepremiére, vy tím ničíte to, co tady kolegyně Kovářová pracně dohadovala půl roku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Žádnou přihlášku s přednostním právem nevidím. V tom případě budeme pokračovat podle schváleného programu. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

265.
Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2015
/sněmovní tisk 800/

V předsálí by měl být přítomen prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miroslava Kala, je-li tomu tak. Není tomu tak. V tom případě budeme pokračovat. Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo doručeno jako sněmovní tisk 800/2. Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a předložený návrh uvedl. Máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2015 byl zpracován podle zákona rozpočtových pravidel číslo 218/2000 Sb., jehož ustanoveními se řídilo rozpočtové hospodaření v průběhu roku 2015. Podle tohoto zákona také vláda předložila návrh státního závěrečného účtu k projednání v Poslanecké sněmovně. Jeho součástí je rovněž návrh na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 2015. Návrh státního závěrečného účtu projednala vláda České republiky dne 27. dubna 2016 a schválila jej usnesením číslo 356 téhož dne. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP