(11.30 hodin)
(pokračuje Klán)

Zároveň děkuji za technickou stránku věci, což mi tady bylo vysvětleno, jakým způsobem to celé funguje. Abych byl trošičku, jak se říká, v obraze. Takže spíš jde o to, zda to stihneme do konce volebního období, protože předpokládám, že schůze bude červen, červenec, poté už toho tady zřejmě moc neuděláme. A máme tady Senát a ještě prezidenta. Tak abychom to stihli celé nastartovat a nespadlo to pod stůl, jako se to často stává tady ke konci volebních období. To tady hrozí. Na druhou stránku, pan ministr říká, že tohle bude nosič a poté budeme postupně dostavovat další stavební kameny. Je to další z možností. Ale opravdu by bylo asi nejčistší řešení, když to bude třetí čtení, tak aby tady byl zákon o elektronické identitě předložen a abychom o tom mohli diskutovat, jakým způsobem se budou identifikovat občané v tom kyberprostoru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Faktická poznámka pana poslance Běhounka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Vážený pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, já jsem tady trochu vysmíván, že se pletu do věcí, do kterých mi z hlediska profesního moc není. Ale jestli tomu dobře rozumím, tak ta občanka se nezačne vyrábět okamžitě. Ta se začne vyrábět 12 měsíců poté, co ten zákon vstoupí v platnost. Jestli logicky tady hovořil místopředseda Sněmovny o tom, že 28. října 2018 máme mít naplněný eIDAS, to znamená, že když schválíme v legislativním procesu tak, jak nám to jde jak psovi pastva, tyhle zákony, tak elektronickou občanku budeme moci začít vyrábět řádově od června 2018. Nezbývá nám mnoho času k tomu, abychom to dokázali naplnit.

Další věcí, na kterou je třeba upozornit, je, že ty dva zákony spolu sice zásadně souvisí, ale zákon o elektronické identitě rozšiřuje možnosti současného občanského průkazu, nebo zákona o občanském průkazu. Takže si myslím, že si přiděláváme velmi významně problémy úplně zbytečně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Chtěl bych reagovat na vystoupení svého předřečníka. Ano, pokud ten zákon schválíme, ta si přiděláme problémy úplně zbytečně. Je to možná časově hraniční, zda se ten zákon o elektronické identitě schválí, nebo ne, ale když se neschválí, tak tento návrh zákona je úplně k ničemu. To tak prostě je! Budu mít čip, ale nemůžu s ním prokazovat elektronickou identitu. Tak to je. Tak k čemu nám ten návrh bude? Kromě těch, kteří budou už vyrábět. Těm to pomůže, tomu já rozumím.

Takže pokud chceme problémy, pokud chceme chaos, pokud chceme zmatek, tak to schvalme dneska, předčasně a zbytečně. To máte pravdu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan poslanec Běhounek ještě jednou s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Tak ještě jednou, pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové. Je mi líto, že se dostávám do sporu v této oblasti s kolegou Stanjurou. Ale jsem velmi překvapen, že si je jist, že už se začne zítra vyrábět. My ten zákon máme ve druhém čtení, jestli rozumím. Nikde nikdo neřekl, kdy ho zařadíme do třetího čtení. Mezi tím je velká vůle a teď je na vás, přátelé, jestli skutečně to myslíme tak, jak tady deklarujeme ve svých vystoupeních, že zákon o elektronické identitě sem zařadíme poté, co ho schválí vláda a v rychlém čtení třeba ve zkráceném termínu pro jednání ve výborech se ho budeme snažit projednat, a potom klidně může přijít třetí čtení, protože to záleží, pokud je mi známo z jednání Sněmovny, na rozhodnutí při přípravě programu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Grospič, poté pan poslanec Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Dobrý den, děkuji, pane místopředsedo. No tak pokud vláda tady deklarovala, že zákon o elektrické identitě bude hotov někdy v dubnu a doputuje sem do Poslanecké sněmovny, pak nebrání nic tomu, aby zákon o občanských průkazech byl přerušen v projednávání a pokračovalo se poté, až tento zákon sem doputuje, a mohly oba zákony být projednávány současně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ten postup, který navrhuje pan kolega Běhounek, je sice možný, ale slyšeli jsme z úst pana ministra, že díky zákonu o elektronické identitě musíme změnit tento zákon. A když bude ve třetím čtení, tak už nic nezměníme! Proto navrhuji, abychom počkali a přerušili druhé čtení, aby ty případné změny se ještě načetly v rámci druhého čtení a nemuseli jsme novelizovat nový zákon v řádu měsíců poté, co ho schválíme. To má přece logiku! Proto jsem ten dotaz položil, zda kvůli tomu zákonu o elektronické identitě bude potřeba novelizovat to, co máme před sebou dneska. A odpověď pana ministra byla ano. Tak pokud to chceme udělat rychle, tak si nechme otevřené druhé čtení. Až se ukáže, jaké změny technického charakteru sem můžeme promítnout, tak to jsme schopni načíst v rámci druhého čtení tohoto návrhu, tohoto sněmovního tisku. Ale nemusíme pouštět do oběhu další tisk, který bude novelizovat to, co se chystáme schválit ve třetím čtení. Jestli si rozumíme.

I kdybychom počkali na to první čtení a pak jsme schválili, tak už tam nezapracujeme potřebné technické změny. To není žádný obstrukční postup, to je jenom logické v okamžiku, kdy se ukazuje, že díky elektronické identitě musíme tohle ještě změnit. Pan ministr říká technicky, já si myslím, že to je pravda, že to není nic politického, ale tak proč, kam tak spěcháme? Fakt budeme dělat novelu? A ta novela se stihne do voleb, když ještě není? A budeme čekat, až dopadne zákon o elektronické identitě, Sněmovna, Senát, prezident, a pak napíšeme novelu, která bude měnit zákon o občanských průkazech? Ten můj navržený postup říká, že to jsme schopni udělat najednou a v tomto volebním období.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pro pořádek se chci zeptat, pane poslanče - říkáte, že navrhujete, je to tedy procedurální návrh? Mám to tak vnímat? Protože je-li to procedurální návrh, musím o něm dát hlasovat bez rozpravy. Říkáte proto navrhuji, tak bych rád, abyste to zopakoval.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ano, já to zopakuji. Návrh je procedurálně přerušit projednávání tohoto tisku ve druhém čtení do okamžiku zahájení druhého čtení zákona o elektronických komunikacích.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální návrh, zavolám kolegyně a kolegy z předsálí a dám hlasovat. Není možné vystoupit, je to procedurální návrh, omlouvám se (k poslanci Stanjurovi). Nejprve vás všechny odhlásím a požádám vás o opětovné přihlášení do systému.

Není to rozprava, je to pouze upřesnění procedurálního návrhu?

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Upřesnění. Já jsem se přeřekl. Řekl jsem do zahájení druhého čtení zákona o elektronických komunikacích, samozřejmě jsem myslel do zahájení druhého čtení zákona o elektronické identitě. To je jenom upřesnění toho návrhu, protože jsem se spletl a použil jsem jedno špatné slovo ve svém návrhu. To není rozprava.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, je to upřesnění procedurálního návrhu. Odhlášení proběhlo.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přerušení tohoto čtení, tak jak bylo řečeno, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto procedurálnímu návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 220, přihlášeno je 128 poslankyň a poslanců, pro návrh 58, proti 43. Tento procedurální návrh nebyl přijat a my pokračujeme v projednávání.

 

Eviduji řádnou přihlášku pana poslance Klána. Prosím.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Ono ve své podstatě se nic nestalo, že jsme to nepřerušili, protože pak ještě existuje možnost, která se tady odehrála minule. Vrátit to ze třetího do druhého, ještě. Variantně. Ještě to existuje stále. Takže holt potom to vrátíme zpátky v tom případě do druhého čtení, pokud se ukáže, že jsou nějaké problémy u té elektronické identity. Je to jedno z řešení jedině v tomto případě, když už jsme to nepřerušili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Prosím, pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já to plně respektuji. To řešení, o kterém mluvil můj předřečník, je samozřejmě možné, je poměrně kostrbaté. Ale chtěl bych ke kolegům, kteří byli proti přerušení, říct, že oni způsobí chaos v legislativě. Vědomě. Byli jste na to upozorněni. Chcete schválit zákon, o kterém dneska víte, že se má novelizovat. A řekl vám to váš ministr, neřekl to opoziční politik, že bude. Takže takhle chcete přistupovat k tvorbě zákonů? Pokolikáté je to ve Sněmovně, že když něco hlasujeme, tak už víme dopředu, že to budeme novelizovat. A tento zákon se týká všech občanů! A vám je to úplně jedno!***
Přihlásit/registrovat se do ISP