(10.00 hodin)

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji. A jak jsem říkal, návrhy D2 a D3 spolu souvisí, tzn. garanční zahraniční výbor doporučuje hlasovat je dohromady a zaujal nesouhlasné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Je tady žádost o odhlášení vás všech. Takže vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Slyšeli jsme stanovisko garančního výboru. Stanovisko pana ministra k D2 a D3? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu D2 a D3. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 218, přihlášeno je 148 poslankyň a poslanců, pro 30, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme se podle mého vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy a měli bychom hlasovat o návrhu zákona jako celku. Je to tak prosím?

 

Poslanec Robin Böhnisch: Přesně tak. Podle mých poznámek jsme se také vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. Čeká nás tedy hlasování o celém návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě), sněmovní tisk 994, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Stanovisko garančního výboru?

 

Poslanec Robin Böhnisch: V tomto případě nemohu mluvit za výbor, ten schválil souhlasné stanovisko pro případ, že samozřejmě projdou pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 219, přihlášeno je 149 poslankyň a poslanců, pro 130, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

S přednostním právem se hlásí pan ministr. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Milé kolegyně, kolegové, já jsem se v této Sněmovně řadu let pokoušel o leccos, ale o přijetí zákona poprvé. Tak mi dovolte, abych řekl, že je to pro mě významný okamžik. Velice si cením té spolupráce i souhlasu Sněmovny. A děkuji za hlasování. (Potlesk poslanců zejména z řad ANO a sociální demokracie.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. S přednostním právem pan místopředseda poslaneckého klubu ANO Bronislav Schwarz. Prosím, pane místopředsedo.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobrý den, pane místopředsedo. Pane premiére, vládo, já bych jménem poslaneckého klubu ANO požádal o patnáctiminutovou přestávku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: A my budeme pokračovat v 10.26 hodin. Přerušuji jednání Sněmovny do 10.26 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.11 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP