(10.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Ptám se, jestli má někdo něco k návrhu procedury. Není tomu tak. Já vás tedy všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu procedury tak, jak ji přednesl pan zpravodaj.

Zahajuji o tomto návrhu hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování 208, přihlášeno je 150 poslankyň a poslanců, pro 144, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji. Můžeme tedy přistoupit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Tím prvním by byl pozměňovací návrh pod písmenem A, což je návrh ústavněprávního výboru. Stanovisko výboru zahraničního je souhlasné. (Stanovisko ministra Zaorálka: Souhlasné.)

Děkuji. Ano, dobrá poznámka (z pléna). První bychom hlasovali o načtených legislativně pozměňovacích, potom až po návrhu ÚPV.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Takže vracíme se k legislativně technickým úpravám, je to tak?

 

Takže budeme hlasovat nejprve o legislativně technickým úpravách. (Stanovisko zpravodaje: Souhlas. Ministr: Samozřejmě souhlas.)

Zahajuji hlasování o legislativně technickým úpravách. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 209, přihlášeno je 151 poslankyň a poslanců, pro 150. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji panu kolegovi Schwarzovi za připomínku. Je vidět, že výzva, aby další zpravodajové v klubech dávali pozor, se neminula účinkem.

Tak teď už bychom hlasovali o návrhu ústavněprávního výboru pod písmenem A. Návrh je souhlasný. (Ministr: Souhlasný.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o návrhu pod písmenem A. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 210, přihlášeno je 151 poslankyň a poslanců, pro 150, proti žádný. I tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji. Další hlasování by bylo o návrhu pana poslance Plíška pod písmenem B1 en bloc. Jde tam o celou sérii zpřesňujících formulací, přičemž ale Ministerstvo zahraničí i výbor mají za to, že jde o úpravy nadbytečné. Stanovisko je tedy nesouhlasné. (Ministr: Také nesouhlasné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o návrhu pod písmenem B1 pana poslance Plíška. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 211, přihlášeno je 150 poslankyň a poslanců, pro 30, proti 71. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji. Přistoupíme k hlasování o návrhu pana poslance Karla Schwarzenberga, který načetl pan poslanec Plíšek. Najdete ho pod bodem B2/1. Jde o doplnění zásady nedělitelnosti do zahraniční služby. Zahraniční výbor doporučuje. (Ministr: Souhlasím.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o návrhu B2/1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 212, přihlášeno je 150 poslankyň a poslanců, pro 144, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji. Pokročíme k dalšímu návrhu pana poslance Karla Schwarzenberga. To je návrh B2/2, tedy vzájemná součinnost ministerstva, ostatních státních orgánů a právnických osob. Zde zahraniční výbor nezaujal stanovisko. (Ministr: Nesouhlasné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o návrhu B2/2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 213, přihlášeno je 150 poslankyň a poslanců, pro 33, proti 95. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji. Další bude hlasování en bloc o pozměňovacích návrzích pana Karla Schwarzenberga B2/3 až 5, tedy specializovaná profesní grémia, použití pracovního poměru. Stanovisko zahraničního výboru je nesouhlasné. (Ministr: Nesouhlasné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o návrhu B2/3 až 5. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 214, přihlášeno je 150 poslankyň a poslanců, pro 29, proti 74. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji. Přistoupíme k hlasování o pozměňovacím návrhu C1 paní poslankyně Chalánkové. Protože se věcně liší od jejího dalšího pozměňovacího návrhu, budeme tedy hlasovat o jejích pozměňovacích návrzích zvlášť. Nejprve tedy C1, diplomatická ochrana. Výbor zahraniční nesouhlasí. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahájil jsem hlasování o návrhu C1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 215, přihlášeno je 150 poslankyň a poslanců, pro 18, proti 120. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji. Druhý pozměňovací návrh paní poslankyně Chalánkové se týká zřizování a rušení zastupitelských úřadů. Ještě to tady před chvílí opakovala. Nicméně zahraniční výbor zaujal nesouhlasné stanovisko. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahájil jsem hlasování o návrhu C2 paní poslankyně Chalánkové. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 216, přihlášeno je 150 poslankyň a poslanců, pro 43, proti 71. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji. Dostáváme se k pozměňujícím návrhům pod písmenem D pana předsedy Stanjury načteným paní poslankyní Fischerovou. Hlasovali bychom tak, že D1 samostatně a potom D2 a D3 už dohromady. Tady si tedy dovoluji upozornit, že v případě D1 zahraniční výbor tento pozměňující návrh doporučil, nicméně já jsem vás seznámil s námitkami legislativy Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí, a jelikož jsem u mikrofonu, využiji toho, že jako klubový garant ČSSD tentokrát nedoporučuji tento pozměňující návrh. (Mírný nesouhlas v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, pane zpravodaji, vy máte přednášet stanovisko garančního výboru, nikoli...

 

Poslanec Robin Böhnisch: Já vás seznamuji s garančním výborem, který doporučuje, dovoluji si jako zpravodaj... (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu D1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 217, přihlášeno je 150 poslankyň a poslanců, pro 74, proti 41. Návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP