(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený člene vlády, zahajuji další jednací den 55. schůze Poslanecké sněmovny a vítám vás tady.

Prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Petr Adam ze zdravotních důvodů, pan poslanec Vojtěch Adam ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová z pracovních důvodů, pan poslanec Petr Bendl z pracovních důvodů, paní poslankyně Martina Berdychová z pracovních důvodů, pan poslanec Milan Brázdil ze zdravotních důvodů, pan poslanec Marek Černoch do 10 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Alexander Černý ze zdravotních důvodů, pan poslanec René Číp ze zdravotních důvodů, pan poslanec Jaroslav Faltýnek z rodinných důvodů, pan poslanec Radim Fiala z rodinných důvodů, pan poslanec Radim Holeček ze zdravotních důvodů, pan poslanec Pavel Holík od 12 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec David Kádner ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Zuzana Kailová ze zdravotních důvodů, pan poslanec Jiří Koskuba z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Josef Novotný z pracovních důvodů, pan poslanec Josef Novotný z pracovních důvodů, pan poslanec Igor Nykl ze zdravotních důvodů, pan poslanec Karel Pražák ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Anna Putnová z pracovních důvodů, pan poslanec Zdeněk Soukup ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Zuzana Šánová z pracovních důvodů, pan poslanec Ladislav Šincl ze zdravotních důvodů, pan poslanec Pavel Šrámek z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Jeroným Tejc do 11 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Karel Tureček z osobních důvodů, pan poslanec Jan Volný ze zdravotních důvodů, pan poslanec Radek Vondráček z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Josef Vondrášek z osobních důvodů, pan poslanec Rostislav Vyzula z rodinných důvodů a paní poslankyně Kristýna Zelienková ze zdravotních důvodů.

Dále o omluvu požádali tito členové vlády: pan ministr Andrej Babiš z pracovních důvodů, pan ministr Pavel Bělobrádek z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Marian Jurečka do 12 hodin z pracovních důvodů, pan ministr Miloslav Ludvík z pracovních důvodů, paní ministryně Michaela Marksová z důvodu zahraniční cesty a paní ministryně Kateřina Valachová z pracovních důvodů.

Dále se omlouvají tito poslanci a poslankyně: pan poslanec Karel Andrle Augustin Sylor mezi 9.00 a 10.15 z důvodu návštěvy lékaře, pan poslanec Jiří Koubek mezi 9. a 11. hodinou z pracovních důvodů, pan poslanec Josef Klaška do 9.15, pan poslanec Milan Urban po celou dobu dnešního jednacího dne. (V sále je veliký hluk!)

To byly omluvy. Dnešní jednání bychom měli zahájit bodem 225 z bloku třetích čtení, u něhož byla splněna zákonná lhůta, sněmovní tisk 994, o zahraniční službě. Dále bychom se měli věnovat pevně zařazeným bodům 22, 50, 78, 119, 79, 80, 167, 55 a 56. V případě vyčerpání programu bychom se věnovali bodům z bloku prvních čtení dle schváleného pořadu schůze.

K pořadu schůze se hlásí pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Dovolte mi navrhnout změnu pořadu schůze ve variabilním týdnu, tedy s dostatečným předstihem. Konkrétně navrhuji pevně zařadit tři body na úterý 14. března, je to ve variabilním týdnu, a to po všech pevně zařazených bodech: 1. vládní návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti, což je sněmovní tisk 1005, 2. bod 48, živnostenský zákon, tisk 1014, 3. vládní návrh zákona o kybernetické bezpečnosti, tisk 984, druhé čtení, což by byl nový bod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Ptám se, kdo další se hlásí k pořadu schůze. Jestliže nikdo takový není, budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Sklenáka. Pane předsedo, přejete si hlasovat en bloc o těch třech bodech, nebo jednotlivě? Je tady žádost, aby se hlasovalo po jednom. Dobře, budeme tedy hlasovat jednotlivě.

 

Pan předseda si přeje v úterý 14. 3. po pevně zařazených bodech zařadit bod návrh zákona o veřejné prospěšnosti, sněmovní tisk 1005.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 204, přihlášeno je 120 poslankyň a poslanců, pro 69, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Dále si pan předseda přeje zařadit bod 48, sněmovní tisk 1014, návrh živnostenského zákona, také po pevně zařazených bodech, tedy i po před chvíli zařazeném bodu o veřejné prospěšnosti.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 205, přihlášeno je 123 poslankyň a poslanců, pro 75, proti 7. I tento návrh byl přijat.

 

A pak bez zařazení, pouze návrh do pořadu schůze... (Poslanec Sklenák chce návrh doplnit.) Pardon, pane předsedo?

 

Poslanec Roman Sklenák: Já to upřesním. My jsme v prvním čtení zkrátili lhůtu, čili lhůta je již naplněna a je možné zákon o kybernetické bezpečnosti projednávat ve druhém čtení, nicméně ten bod není na pořadu schůze, tedy měla by to být dvě hlasování. Nejprve zařadit do pořadu schůze druhé čtení tohoto zákona, a pokud by to prošlo, tak bych současně navrhl zařadit ten bod pevně po všech již pevně zařazených na úterý 14. března.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji za upřesnění. Takže nejprve budeme hlasovat o zařazení nového bodu do pořadu schůze, zákon o kybernetické bezpečnosti, sněmovní tisk 984, druhé čtení.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 206, přihlášeno je 126 poslankyň a poslanců, pro 95, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Druhé hlasování bude tedy u tohoto bodu zařadit tento bod na 14. března po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 207, přihlášeno je 126 poslankyň a poslanců, pro 95, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali s pořadem schůze a můžeme přikročit k prvnímu bodu dnešního jednání. Je to bod

225.
Vládní návrh zákona o zahraniční službě a o změně některých zákonů
(zákon o zahraniční službě)
/sněmovní tisk 994/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek a také zpravodaj garančního zahraničního výboru pan poslanec Robin Böhnisch. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 994/4, který vám byl doručen 23. února tohoto roku. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 994/5.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Pane ministře, prosím, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP