(18.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Kolovratníka. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Uznávám to a beru. Nechci teď rozpoutat spor mezi mnou a Zbyňkem Stanjurou. Pokusím se tedy vejít v té reakci do dvou minut. Možná by to tedy měla být omluva ode mě. Já jsem použil tu formulaci komplexní pozměňovací návrh a velký pozměňovací návrh. No, abychom drželi tu definici. Není komplexní. Já mu tak říkám, protože ho tak cítím, protože je rozsáhlý. Takže určitě formalisticky nebudu trvat na tomto slově. A tím snad to vysvětlení, že nemusíme pak hlídat tu proceduru.

Vnímám i tu námitku, že říkám protimluv. Buďme střídmí, nebo prosím, buďte střídmí, a my jsme se do toho pustili takhle ve velkém. Ta prosba asi vyplývá z toho, že jsem byl v tom procesu. Kdokoliv z kolegů, ať tedy koaličních, nebo opozičních, přišel se svým nápadem, se svým návrhem teď během těch posledních měsíců, prosince, ledna, tak jsme se to právě snažili odpracovat a vykomunikovat mezi jednotlivými ministerstvy. My jsme opravdu seděli se všemi rezorty na několikrát. Ta prosba směřovala k tomu, že teď je hotovo. Jsme v nějaké fázi. Já neříkám, že to je sto procent. Někam jsme se dostali. Našli jsme, řeknu, maximální možnou shodu, maximální možnou míru shody. A moje prosba vyplývá z toho, že už bych byl rád, a věřím, že teď mluvím za paní ministryni, zdrženlivý v těch dalších dobrých nápadech. Už by toho bylo moc a takhle by to asi mohlo být donekonečna.

A k tomu vysvětlení, co je dobré, co v tom není dobré. Co my si myslíme, že je pozitivní. Samozřejmě není problém se do té debaty pustit tady na plénu, ale já za sebe jsem větším příznivcem práce v těch výborech. Tam sedíme v menší sestavě, řekněme ve specializované sestavě. Tam se o to porveme. Tam se domluvíme. A i u toho prvního, u těch čísel sněmovních tisků, řadu věcí, řadu částí jsme prostě po dohodě z nich odstranili a nepřijali. Po široké dohodě mezi rezorty a poslanci jak v garančním výboru, tak v hospodářském. Za to bych se tedy přimlouval víc, za tu práci ve výborech.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Stanjury. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak já jsem si myslel, že jenom velký a ne komplexní a děkuji za to vysvětlení. Ale to za b) neberu. Není to tak, že výsledný tvar zákona schvaluje výbor. Není to tak. A mně to fakt vadí, když se řekne... Co my, kteří jsme v jiných výborech a rádi bychom to slyšeli a rádi bychom se rozhodli na základě debaty, jestli to podpoříme, nebo ne?

A není hotovo, pane poslanče prostřednictvím pana místopředsedy. Až ve třetím čtení bude hotovo. Druhé čtení slouží k podávání pozměňovacích návrhů. Po dnešku dostaneme souhrn pozměňovacích návrhů a teprve začneme přemýšlet, aspoň někteří z nás, který podpoříme, a kteří nechtějí spoléhat jen na vlajkonoše nebo na dobré doporučení těch, kteří to odpracovali. Nic proti tomu. Vím, že to nemůžete dát jako za úkol, ale bylo by fajn, kdybyste nám o té dopravě něco řekl, protože pak může být pozdě. Dneska, teď. Teď je šance. Nikam nespěcháme. Vždyť jsme začali ve čtrnáct a je teprve 18.30. Tak kam spěcháme? Nikam nespěcháme. Není to škoda, aby to tady nezaznělo, pokud je to tak pádné? Je to vykomunikované? Má to šanci na velkou podporu? Tak zkuste nám to říct.

Já můžu jen slušně poprosit. Nic jiného udělat v této chvíli nemůžu. Pak už budeme jenom hlasovat. Pak už bude pozdě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. V tento moment neeviduji žádnou další přihlášku do obecné rozpravy. Je-li tomu tak, v tom případě obecnou rozpravu končím. Táži se, zda si paní ministryně nebo pan zpravodaj chce vzít závěrečné slovo v tento moment. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, já bych chtěla ještě jednou velmi poděkovat té konstruktivní debatě především na výboru pro veřejnou správu, protože od toho se vlastně odrazily debaty i na ostatních dvou výborech, což byl výbor pro životní prostředí a hospodářský výbor. A tam myslím, že jsme opravdu všechno vysvětlovali do detailů. Rezorty tam byly zastoupeny. Takže ještě jednou děkuji, protože ten zákon si myslím, že teď tady leží tak, jak asi by měl.

K tomu velkému pozměňovacímu návrhu. Tam těch změn je hodně. Většina těch částí směřuje do změny zákona č. 416 o urychlení výstavby silniční dopravní a energetické sítě. A samozřejmě tam ten první návrh, který byl i řešen na všech výborech, tak MMR nemohlo odsouhlasit, protože my jsme tady teď v obhajobě toho, aby ta novela stavebního zákona byla funkční. A v tuto chvíli jsme se shodli na některých principech. Ne na všech. Na předběžné držbě není souhlas, tam nebude souhlas Ministerstva pro místní rozvoj. To jsem sdělovala na začátku. S tím nesouhlasíme, ale na dalších částech tam by měla být shoda. Ještě jednou děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Chci se zeptat pana zpravodaje, zda chce promluvit. Ne. V tom případě zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji patnáct přihlášených. První vystoupí pan poslanec Matěj Fichtner. Připraví se pan poslanec Ivan Adamec. Prosím.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Dámy a pánové, děkuji za slovo. Dámy a pánové, dobrý večer. Dovoluji si v podrobné rozpravě se přihlásit ke svým pozměňovacím návrhům, které jsem vložil do systému. Možná nějaký obecný úvod k tomu.

Všechny ty pozměňovací návrhy jsou zaměřeny na drobné stavebníky. Když si vezmeme, že obecně samozřejmě výstavba může být financována buď veřejným, nebo soukromým investorem, přičemž oba zdroje financování jsou z pohledu tvorby hrubého domácího produktu rovnocenné, protože hrubý domácí produkt je samozřejmě tvořen jak veřejnými, tak i soukromými investicemi, tak rozumím tomu, že ten návrh zákona vlastně urychluje zejména tedy ty liniové stavby, a za to bych chtěl určitě paní ministryni poděkovat. To je velmi, velmi dobrý krok. Nicméně řekl bych, že by ta část z toho návrhu, která směřuje na právě na soukromé drobné investory, mohla jít klidně ještě trošku dále. Vůbec, stavební zákon tak, v jaké je dnes podobě, tak se domnívám, že je to příklad poněkud příliš vysoké regulace a zasloužil by si malinko rozvolnit právě ve prospěch těch drobných investorů, kteří poté mohou své investiční záměry realizovat, a tím právě přispět k tvorbě i hrubého domácího produktu, protože když si zvážíme, že tito soukromí investoři drží v ruce peníze a jsou připraveni stavby realizovat, ale regulace jim v tom brání, tak prostým uvolněním té regulace určitě bude možné podpořit stavební rozvoj měst a obcí.

Tolik tedy obecný úvod. A dovolte, abych tedy načetl jednotlivé pozměňovací návrhy. Všechny jsou uloženy v systému. Potom ten poslední pozměňovací návrh, který budu načítat, tak prosím pana zpravodaje, aby mi věnoval trošičku pozornosti u toho, protože tam bude rozdíl oproti tomu textu, který je uložen v systému. Ale k tomu se dostanu.

První pozměňovací návrh, který je v systému uložen pod číslem 5126, se týká problematiky upravené v § 79 odst. 2 písm. p) stavebního zákona. Pro připomenutí, § 79 odst. 2 tak vymezuje okruh výjimek, stavebních záměrů, pro které se nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Původně v textu zákona, který je dnes platný, je napsáno, že se rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují pro bazén do 40 m2 zastavěné plochy na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku.

Ta novela, která je předložena, tuto regulaci trošičku rozvolňuje, protože říká, že není vyžadováno rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas pro bazén do 40 m2 zastavěné plochy na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci v zastavěném území nebo zastavitelné ploše umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku a jeho související technické zařízení. To znamená, že existuje jakési technické zařízení, které souvisí s tím bazénem, a nově ani pro to technické zařízení nebude nutný územní souhlas nebo rozhodnutí o umístění stavby. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP