(17.20 hodin)
(pokračuje Šlechtová)

A zvýšení nákladů? K tomu řeknu pouze jednu věc. Pokud se zvýší náklady, tak se zvýší náklady pouze částečně, a to případně u sociálních pohřbů, za které odpovídá obec. A já jsem dala stanovisko, že Ministerstvo pro místní rozvoj tyto náklady proplácí. Svaz měst a obcí neměl nikdy žádný rozpor s tímto zákonem, takže pokud Svaz měst a obcí má nějaký problém a najednou je zde vlna v průběhu před druhým čtením, tak v pořádku, ale v tom případě jsme si to mohli vyříkat během meziresortního řízení, protože potom já se také ptám, proč jsou meziresorty, proč si to neřekneme tam, než to jde na vládu.

Děkuji vám za pozornost. I přesto doufám, že tento zákon bude postoupen do druhého čtení. Pokud nebude, je to samozřejmě vaše rozhodnutí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Závěrečné slovo pana zpravodaje. Prosím.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych jenom chtěl sdělit, že zatím v obecné rozpravě vystoupilo sedm diskutujících, že padl návrh na zamítnutí a návrh na vrácení k projednání ve výborech. Já avizuji, že navrhnu zkrácení lhůty pro projednání ve výborech na sedm dní.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji návrh na zkrácení. Až otevřu podrobnou rozpravu, načtěte tento návrh.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji několik přihlášek. Jako první vystoupí paní poslankyně Zuzana Šánová, připraví se pan poslanec Josef Šenfeld. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Zuzana Šánová: Dobrý den, dámy a pánové. Já bych se chtěla přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému zanesen pod číslem 5891 a týká se změny správního orgánu při projednávání přestupků, a to z Ministerstva pro místní rozvoj na obce s rozšířenou působností. Podrobnější odůvodnění je u pozměňovacího návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Šenfeld, připraví se paní poslankyně Chalánková. Prosím.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych se chtěl formálně přihlásit k svým pozměňovacím návrhům, které jsou v elektronickém systému uveřejněny pod číslem 5886. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní tedy paní poslankyně Chalánková, připraví se pan poslanec Pleticha.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte, abych se přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 5738. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Pleticha, připraví se pan poslanec Štětina.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já se tedy přihlašuji ke svým pozměňovacím návrhům, které jsou v systému. Pod číslem 5917, ten se týká místní příslušnosti u přestupků, aby to bylo z ministerstva na živnostenských úřadech. Dále pozměňovací návrh v systému pod číslem 5825, který se týká přepravy zesnulých při obřadech. Dále pozměňovací návrh pod číslem 5826, který se týká zařazení válečných hrobů do neveřejných pohřebišť, tedy části. Podrobnosti viz odůvodnění. A konečně pozměňovací návrh 5828, který se týká zpřesnění vymezení působnosti zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Štětina, připraví se paní poslankyně Halíková. Prosím.

 

Poslanec Jiří Štětina: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu číslo 5893, který se týká ustanovení § 359 trestního zákoníku ve věci hanobení, kde se vkládají slova "hanobení lidských pozůstatků". Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy paní poslankyně Halíková. Prosím.

 

Poslankyně Milada Halíková: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové poslanci, vzhledem k tomu, že návrh, jak tady zaznělo, bohužel nebyl projednán na odborné úrovni se všemi, kterých se týká, a nezahrnuje především připomínky Svazu měst a obcí, využila jsem svého práva, a přestože některé z pozměňovacích návrhů byly již projednány na jednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, předkládám je znovu do Poslanecké sněmovny. Máte je v systému pod čísly 5868 a 5929. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Navrhuji avizované zkrácení lhůty pro projednání ve výborech na sedm dní.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Eviduji váš návrh.

Táži se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Žádnou přihlášku neeviduji. V tom případě končím podrobnou rozpravu a táži se, zda paní ministryně nebo pan zpravodaj chtějí závěrečné slovo. Není tomu tak.

Nyní budeme hlasovat o návrzích, které byly předloženy. Pan poslanec Šenfeld dal návrh na vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání. Nejprve vás odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami. Počkám, až se počet poslanců a poslankyň ustálí.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 173, přihlášeno je 117 poslankyň a poslanců, pro návrh 57, proti 46. Tento návrh byl zamítnut.

 

Vypadá to, že proběhne kontrola hlasování, tak vás požádám o trpělivost. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Vznáším námitku. Hlasoval jsem ano, na sjetině je ne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji. Já dám hlasovat o vaší námitce.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro námitku proti průběhu hlasování, jak byla vznesena, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 174, přihlášeno je 124 poslankyň a poslanců, pro návrh 117, proti nikdo. Námitka byla přijata.

 

Nyní tedy budeme opakovat návrh, o kterém dám hlasovat.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 175, přihlášeno je 127 poslankyň a poslanců, pro návrh 61, proti 55. Tento návrh byl zamítnut.

 

Vypadá to, že kontrola hlasování nebude provedena. V tom případě dám hlasovat o druhém návrhu.

 

Budeme hlasovat o tom, aby lhůta na projednání byla zkrácena na sedm dní pro třetí čtení.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zkrácení lhůty, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 176, přihlášeno je 127 poslankyň a poslanců, pro návrh 51, proti 63. Tento návrh byl zamítnut a lhůta na projednání nebyla zkrácena.

 

O všech návrzích, které padly, jsme hlasovali. Já vám děkuji a končím druhé čtení tohoto návrhu.

S přednostním právem se hlásí pan předseda Faltýnek. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP