(17.10 hodin)
(pokračuje Bendl)

Že jsou tam i dobré věci, abych je pojmenoval, tak zcela určitě je to oblast pohřbů ještě nenarozených dětí. Tam si myslím, že jsme v České republice lidem v ní velmi dlužni, to bychom měli otevřít a umožnit pohřby i nenarozeným dětem do 500 gramů. Tohle je oblast, kterou já osobně podporuji. Ale je tam řada věcí, které se mi nelíbí, a věřím, že k nim na výboru v nějaké rozumné diskusi, a ne tak, jak jste ji začala, paní ministryně, přijmeme rozumné stanovisko.

Děkuji vám za pozornost a velmi prosím, abyste, paní ministryně, garanční výbor nepeskovala způsobem, jakým jste to tady udělala, protože to by nebylo dobře.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Děkuji vám, pane poslanče. Táži se, zda někdo další se hlásí ještě do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče. Poté pan poslanec Fiedler.

 

Poslanec Jiří Koubek: Pan místopředsedo, také na úvod musím říci, že čas strávený s paní ministryní na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj nepovažuji za ztrátu času ani za ztrátu peněz daňových poplatníků, jak tady zaznělo, a to ani přesto, že výbor si na svém minulém zasedání odhlasoval pětiminutovou přestávku proto, aby naše paní předsedkyně vysvětlila paní ministryni, kdo že to řídí na tom výboru. Takže i když se paní ministryně chová tak, jak se chová, já osobně to nepovažuji za ztrátu času a vůbec mi nevadí, že to neposlouchá. My jsme na tom výboru pochopili, že paní ministryně si vykopala ten příkop, o kterém tady mluvil můj pan předřečník, a že už to lepší nebude.

Nicméně jak jsem řekl, ten čas jsem nepovažoval za ztracený mimo jiné proto, že jsme tam také otevřeli otázku občanského sdružení Tobit a paní ministryně nám odpovídala na některé otázky. Přesto bych asi tuto otázku tady ještě rád otevřel a položil nějakou doplňující otázku, na co jsem nepřišel během zasedání výboru. A myslím si, že to je právě důkaz toho, že ten výbor a další jednání na plénu Sněmovny má svůj význam.

Už tady jeden z mých předřečníků, pan kolega Šenfeld, citoval z otevřeného dopisu poslankyním a poslancům Poslanecké sněmovny, který jsme dostali od asociací, které se v této oblasti pohybují, pracují. Dostali jsme také zásadní informaci o tom, že částečně je tady podezření, že část některých nových paragrafů tohoto zákona může být ušita na míru - a teď cituji: Možnosti obcházení zákona zejména nahrává spolku Tobit a jeho členům při čerpání pohřebného za pohřbívání mrtvě narozených dětí či plodů po potratu v částce 5 000 korun za případ.

Teď počkám, protože budu mít otázku na paní ministryni. (S ministryní hovoří poslanec Schwarz.)

Návrh novely umožňuje do budoucna pohřbívání plodů i pod hmotnost 500 gramů. Platný zákon umožňuje čerpat pohřebné pouze od hmotnosti 500 gramů. Jsme upozorňováni na to, že schválíme-li vládní novelu, může být takto čerpáno toto pohřebné až v 35 000 případech dle statistické ročenky České republiky za rok 2015, což by ve výsledku mohlo vést k čerpání pohřebného ve výši třeba až 170 milionů korun ze státního rozpočtu. Na tom by možná nebylo nic špatného, kdyby jak se zdá, že si na tom svůj byznys založil občanský spolek Tobit, a proto bych byl rád, aby nám to tady paní ministryně osvětlila.

Jak jsme informováni v tom otevřeném dopise, spolek Tobit má v současné době smlouvy o spolupráci s nemocnicemi mnoha - a jsou tady vyjmenované, v Praze, v Jihlavě, v Uherském Hradišti, v Ostrově apod. A má také pronajaty zdarma na 50 let dvě hrobky v Praze na Vinohradském hřbitově či na 50 let hrobku v Liberci apod. Jedním z hlavních představitelů je pan Kotrlý, který také pracuje na Ministerstvu pro místní rozvoj, je tedy evidentně v jakémsi střetu zájmů, a jak jsme byli informováni na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, již není výkonným výborem, výkonným ředitelem této organizace, odkud byl vyškrtnut v roce 2016. Ale jak jsem se dozvěděl v tomto dopise, je nadále poskytovatelem sídla Tobitu ve svém bytě v Praze 1, Široké ulici 12, dosud.

Byl bych docela rád, paní ministryně, kdybyste tady osvětlila, jaká je role pana náměstka, případně sekčního ředitele - teď se omlouvám, nevím, jakou má přesně funkci na Ministerstvu pro místní rozvoj. Jakou má roli při zpracování novely tohoto zákona. Jakou má roli v občanském spolku Tobit a co s tím osobně hodláte dělat, protože tady to podezření ze střetu zájmu je, myslím, velice, velice vážně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Další řádně přihlášený je pan poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Já bych jen zareagoval na rozpravu, která tady proběhla. Slyšel jsem tady nějaké návrhy od předřečníků, konkrétně od poslance Okamury, který navrhuje vyřadit některé paragrafy, že by měly být vypuštěny z tohoto. Díval jsem se do sněmovního systému a trochu mě překvapilo, že tam nejsou žádné pozměňovací návrhy v tomto duchu. Jenom bych chtěl upozornit pana kolegu, že pokud něco navrhuje a chce něco vyřazovat nebo něco měnit, tak by bylo dobré také podávat k tomu patřičný pozměňovací návrh, jinak je to pouze plané řečnění populistické.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Opět se táži, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. V tom případě končím obecnou rozpravu.

Táži se, zda paní ministryně nebo pan zpravodaj si chtějí v této fázi vzít závěrečné slovo. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, já jsem velmi ráda za to, co se tady všechno otevřelo, protože samozřejmě výkonná moc, exekutiva Poslanecké sněmovny, jsme vám naprosto podřízeni. Já osobně jsem vám o to víc podřízená, protože nejsem poslankyně tohoto parlamentu. Nicméně myslím, že ani ministr, který má pod sebou některé agendy, na kterých pracuje, by si neměl nechat líbit úplně všechno.

Pokud výbor pro veřejnou správu, který já respektuji, a přítomní poslanci vědí, že se vždy snažíme najít nějaké kompromisy, něco projednat. A dnes v 15 hodin 17 minut se v systému objeví 17 pozměňovacích návrhů, které ten výbor projednal, úplně těch samých, tak já se ptám, z jakého důvodu to třeba nebylo řečeno na tom výboru, že to bude znovu projednáno apod. Samozřejmě každý poslanec má na to právo. Takže na garančním výboru, na kterém nyní, předpokládám, pokud se nezamítne tento zákon, se budeme bavit o tom samém, Ministerstvo pro místní rozvoj bude připraveno, bude velmi aktivní, bude s vámi komunikovat samozřejmě jako výkonná moc, stejně jako já, stejně jako moje náměstkyně, stejně jako v tuto chvíli dosavadní referent pan Kotrlý, a vysvětlíme vám vše, na co jste se ptali.

Možná jenom na závěr bych uvedla pár věcí, které jsem říkala během prvního čtení. Hrobníci, balzamovač v České republice, další činnosti v tomto oboru jsou autorizovanými osobami přes certifikaci Ministerstva pro místní rozvoj. Já osobně opravdu musím říct, že jsem trochu v šoku, co tady všechno dneska padalo. Ten zákon nevznikl jen tak od stolu Ministerstva pro místní rozvoj. Když jsem nastoupila do funkce, tak za mnou přišlo Sdružení pohřebnictví, předalo mi nějakou novelu: Paní ministryně, dejte ji do Sněmovny. Pak za mnou přišly některé další osoby, které nebudu jmenovat, protože sedí v tomto sále a já jsem jim podřízená, daly mi jinou verzi novely: Ministryně, dej ji do Poslanecké sněmovny. No a já jsem zřídila skupinu, kde jsme se o tom měli bavit. A my jsme se bavili. My jsme se bavili celý rok.

Ale víte, já bych chtěla prostě zmínit, že pohřebnictví je agenda, kde jsem šlápla do vosího hnízda, a je na vás, jakým způsobem vybudete hlasovat. Pokud podlehnete různým věcem, které vám přišly v dopise, který tady já ani nemám, ale budiž, tak v pořádku. Ale potom vy to vysvětlete svým voličům, za které jste byli voleni ve svých okrscích, a vysvětlete těm lidem, kteří tady na vás asi koukají, kde prostě máte problém s nějakými věcmi - věcmi, které se týkají rukopisu hrobníků, rukopisu nějakého spolku pohřebních služeb. Je to samozřejmě vaše odpovědnost. Já jako pokorná exekutiva vám sdělím naši obhajobu tohoto zákona, samozřejmě na garančním výboru.

Nicméně bych si velmi přála - víte, vy mě často nazýváte někým arogantním a podobně. Já jsem na tomto zákonu se svými lidmi strávila dost času na to, abych věděla, jak to tady funguje, a to na úrovni obcí, na úrovni krajů a hlavně na úrovni státu. Stát nemůže nic. Já nemůžu jet na kontrolu. Nemůžu, já k tomu nemám pravomoc. Já tam jezdím jenom na návštěvu. A oni mě zvou, protože chtějí, abych věděla, že oni mají tu úpravnu, která vadí možná dvěma pohřebním službám v České republice. Oni ji mají. Všichni ji mají. Většina z nich ji má. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP