(16.00 hodin)
(pokračuje Gabal)

Řekl bych na adresu jedné z předřečnic - ano, ty děti v té škole musí sedět, musí to poslouchat, nemohou o tom debatovat, nemohou ty kantory hodnotit. Mezi ty kantory se nedostane nikdo, kdo není z této profese, protože takový pozměňovací návrh ani v tom zákonu nemáme. V poslední době blokujeme vznik dalších škol, už základních, abychom ochránili tento monopol jednosměrného uřvaného školství. Nezlobte se na mě, pojďte se nad tím zamyslet. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní poslankyně Anna Putnová a její faktická poznámka. Připraví se pan poslanec Štěpán Stupčuk. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Anna Putnová: Děkuji. Ještě jednou dobré odpoledne. Na adresu mých kolegyň, které se vyjadřovaly k pozměňovacímu návrhu týkajícímu se volna pro vzdělání učitelů. Říkají dobrý nápad, ale. Pokud budeme pokračovat v této politice a budeme hledat samá ale, potom nesrovnáme skutečně krok s tím okolním světem a zůstaneme učitelům hodně dlužni.

Poněkud mě pobavila poznámka paní poslankyně Semelové, která na závěr svého vystoupení upozorňovala, že pokud bychom učitele pustili mimo školu, nemuseli by se nám také do té školy vrátit. To se mi zdá být docela sdělení, které je možná kouzlo nechtěného. Ale my bychom měli učitele posílat ven právě proto, aby se do školy rádi vraceli.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Štěpán Stupčuk a jeho faktická poznámka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Děkuji za pozornost. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, chtěl bych vaším prostřednictvím pane předsedající, poděkovat kolegovi Gabalovi. Já myslím, že to tady vyjádřil přesně. Já mám sice vysokou školu, jsem doktor práv, ale vůbec tomu nerozumím, co se tady řeší a o čem tady mluvíme. A tím se hlavně obracím na vás, vážené paní učitelky a vážení páni učitelé. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu kolegovi. Já jsem sice krajský radní pro školství, ale také tomu nerozumím.

Pan poslanec Fiedler a jeho řádná přihláška. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Nevím, jak zareagovat na to, co tady právě zaznělo. My jsme tady poslanci různých profesí a musíme rozhodovat o zákonech energetických, zdravotnických, právních, školských, zahraniční politiky, ochrany přírody. To asi nese práce poslance, byť rozumím podstatě věci, kterou chtěl říct kolega Stupčuk. Proto asi máme také výbory a je nás tady tolik, abychom byli schopni obsáhnout danou problematiku. Ale chtěl bych poděkovat kolegovi poslanci Gabalovi, co tady zmínil, že opravdu někdy projednávání těch zákonů a spíše nepřítomnost než přítomnost poslanců v této Sněmovně není důstojná tomu, jak závažné věci do budoucnosti se projednávají.

Nyní k tomu, proč jsem se přihlásil. Protože mám také pozměňovací návrh, se kterým bych vás chtěl seznámit. Jedná se vlastně o čtyři body a já předpokládám, že paní zpravodajka vnímá. Asi by to mělo být rozděleno do čtyř pozměňovacích návrhů, resp. předpokládám, že se potom o jednotlivých bodech, je to pěkně ve čtyřech bodech, bude hlasovat samostatně. Je to tam jako jeden pozměňovací návrh.

Vychází z mých kontaktů s pracovníky školství z praxe, kteří formulovali své připomínky nebo návrhy, jak to zpřesnit.

K bodu 1 pozměňovacího návrhu jen krátké zdůvodnění. Podrobné odůvodnění je potom nahráno ve sněmovním systému. Navrhuje se ponechat původní znění § 22a odst. 2 ve stávajícím znění, a to proto, aby se předešlo zbytečným praktickým konfliktům a různým výkladům v praxi. Vychází to z konzultací s několika řediteli škol, kteří mají názor opačný než předkladatel, ale věřím, že to patřičný školský výbor projedná a zaujmeme k tomu potom stanovisko ve třetím čtení při hlasování.

Druhý bod mého podaného pozměňovacího návrhu zavádí jednak plán profesního rozvoje školy, který je zpracováván nejdéle na období šesti let, a striktně je stanoveno období 12 měsíců, na něž budou vytvářeny osobní plány profesního rozvoje. Bod 2 mého pozměňovacího návrhu navrhuje, aby tato lhůta, toto období bylo prodlouženo na 36 měsíců, tedy polovinu období, na něž bude moci být vytvářen plán profesního rozvoje školy jako celku, a to z toho důvodů, aby ty roční plány nebyly pojaty příliš formálně a zjednodušeně. Jde o praktický efekt této činnosti.

Nyní bych navázal na to, co tady řekl jeden z mých předřečníků, než přejdu k těm dvěma dalším bodům, myslím, že to byla paní kolegyně poslankyně Dobešová o častých kontrolách. Bylo to tak. Já shodou okolností, teď trošku odbočím, ono to souvisí s tou nadměrnou byrokracií, která tady byla zmíněna. Já jsem navštívil jednu z našich věznic, kde jsem byl doslova zděšen tím, když mi ředitel věznice vypočítal, že má jednu kontrolu denně. Že provádí nějakou revizi nebo kontrolu nebo zpracovává kontrolní hlášení denně. A tady jsme se opravdu dostali do stavu nadměrné byrokracie. Já si skoro myslím, že bychom měli uzákonit, že nové zákony, které budou přijímány, budou pouze jednodušší než ty předešlé. To by určitě vedlo ku prospěchu věci.

Nyní k bodu 3 mého pozměňovacího návrhu. Tady jde o dobu, kterou si může určit sám pedagogický pracovník, čerpání volna k samostudiu. Já jsem se setkal, paní ministryně, s některými nesouhlasnými návrhy ředitelů škol a jejich provozovatelů, kteří říkají, že to je sice myšlenka hezká, nicméně příliš zasahuje do toho, jaký mají řád a systém ve škole. Někde je to možná akceptovatelné, někde je to akceptovatelné méně. A v bodu 3 ten můj návrh omezuje tu přílišnou volnost. Říkám. Podrobné odůvodnění najdete potom ve sněmovním tisku.

Bod 4 navrhuje sjednotit nezbytnou praxi pro výkon ředitele všech druhů škol a školských zařízení na čtyři roky. Návrh předkladatele přejímá stávající právní úpravu a stanoví odlišnou délku nezbytné pedagogické řídicí či vědecko-výzkumné praxe jako předpoklad pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení. Pokládám to za zbytečné a další naopak rozdělení a složitost. Navrhuji sjednotit tuto lhůtu na čtyři roky. Podrobné odůvodnění potom najdete ve sněmovním tisku, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jiří Junek. Chtělo se mi říct pan učitel Jiří Junek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Junek: Děkuji, pane předsedající, bývalý učitel. Mně by stačila asi jenom technická poznámka, ale řádně jsem se přihlásil. Nicméně chtěl jsem jenom říci, že ve svém vystoupení v prvním čtení jsem upozornil na rozpor v tom, že by mělo dojít k odlišnému odměňování za třídnictví na prvním, druhém a třetím stupni. Podal jsem pozměňovací návrh, který měl toto srovnat. Můj pozměňovací návrh zněl 1 000 až 2 000 korun pro všechny stupně, nicméně posléze ve výborech se to diskutovalo, bylo to projednáno, došlo se tam k nějaké kompromisní variantě 1 000 až 1 500 korun. Čili já to beru jako rozumný kompromis. Děkuji za něj a ten svůj pozměňovací návrh stahuji, resp. se k němu nebudu hlásit. Takže ještě jednou děkuji paní ministryni a výboru.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Tolik dobrých zpráv jsme ani nečekali.

Pan poslanec Jiří Zlatuška a jeho zatím poslední přihláška do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP