(13.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji za přesné využití času a nyní pan poslanec Kaňkovský s přihláškou z místa... (Posl. Kaňkovský upozorňuje na přednost posl. Stanjury.) Aha, naskočila mi faktická poznámka pana Stanjury. Je to vaše. Nevšiml jsem si. Omlouvám se.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak mně mrzí, že jsem mluvil o polovině, a ještě mám částečně pravdu. Tak to mám asi jen 25 %. To mě tedy hrozně mrzí. Já myslím, že to procento je vyšší, ale to není důležité.

Nezpochybňuji to, že jedním z důležitých atributů financování a fungování zdravotnické sítě je platba za státní pojištěnce. Jenom říkám, že je to ten nejjednodušší. Tato vláda ho opakovaně využívá a do těch složitějších a kontroverzních se politicky chytře, to musím ocenit, nepouští. My jsme spolu absolvovali velmi složité debaty o standardech a nadstandardech, DRG systém apod. To se tady pořád opakuje. Chybí politická odvaha - dlouhodobě. Neříkám, že to je jenom v posledních třech letech. Říkám, dlouhodobě chybí politická odvaha. Ale máme tady fikci, že zdravotnictví je bezplatné. Velmi často to moji levicoví kolegové říkají, ale to není pravda! Když to zjednoduším, je to zhruba 250 miliard ročně. Tady se bavíme o dalších penězích daňových poplatníků. A když si řekneme, že ti ekonomicky aktivní platí zdravotní pojištění, což je pravda, to procento je myslím o něco vyšší, ale o to se nechci přít, tak kdo platí ty daně, ze kterých se potom platí platby za státní pojištěnce? Opět ekonomicky aktivní. A teď mluvím o přímých daních, nepřímé daně platí všichni. Ale přímé daně, a ty nejsou málo, jsou ve státním rozpočtu zhruba 240 až 250 miliard ročně, platí opět pouze ekonomicky aktivní. Tak ten argument není úplně celý nebo úplně pravdivý, že stát... Stát žádné peníze nevytváří, žádné své peníze nemá. Pouze inkasuje od daňových poplatníků.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Já jsem z toho udělal přednostní právo, protože jsem vám nezmáčkl ty dvě minuty. Teď pan poslanec Kaňkovský.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, milé dámy, vážení pánové. Dovolte, abych se také krátce vyjádřil k projednávanému sněmovnímu tisku 1018, jímž je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Mohu říci, že jsem rád, že se po hodně složitých jednáních vládě podařilo shodnout alespoň na stabilizaci veřejného zdravotního pojištění v souvislosti s platbami za státní pojištěnce. Bohužel ale nejde o tolik potřebnou automatickou valorizaci plateb za státní pojištěnce navázanou na ekonomickou kondici ČR. Je třeba si v této souvislosti uvědomit to, co zde zmínil pan ministr, a to jsou strmě narůstající náklady na některé léčebné modality, jako je například biologická léčba, ale i na některé moderní zdravotnické technologie. Dále je třeba brát v potaz nutnou valorizaci mezd zdravotníků, ke které se již vláda zavázala a která je v současné době zásadní, nechceme-li dále prohloubit personální deficit v našich zdravotnických zařízeních. A právě nedostatek personálu je hrozba, která nejvíce ohrožuje další fungování našeho zdravotnictví.

Ale, zde navážu na kolegu Vyzulu a možná trošku i na kolegu Zbyňka Stanjuru, české zdravotnictví potřebuje zásadnější změny ve financování zdravotní péče. Stále jsme nedospěli k definování základní sítě zdravotnických zařízení, stagnujeme s kroky k zajištění větší efektivity poskytování zdravotní péče, a jelikož je stále před nějakými volbami, tak si zacpáváme uši nad zprávami OECD a dalších mezinárodních institucí týkajícími se procenta HDP vynakládaného na zdravotní péči, a už vůbec nechceme nic slyšet o propadající se výši spoluúčasti pacientů.

Takže závěrem chci říci, že KDU-ČSL uvedenou novelu podpoří do dalšího čtení, ale je potřeba si férově říci, že jsme zůstali sotva na půli cesty. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou pan poslanec Kováčik. Dočkal se.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Tu radost vám neudělám. Vy jste si určitě myslel, když jako že přehlédnete moji přihlášku k faktické poznámce, že to vzdám. Ne, jenom krátce.

Ano, na půl cesty. Skutečně, souhlasím, ale lepší na půl, než na tu cestu vůbec nevyjít. A jak už jsem řekl, jde o to, že je potřeba určitou jistotu do budoucna ve financování a že šest milionů plus jeden milion nízkopříjmových pojištěnců je obrovská suma lidí a obrovská suma peněz, která přichází od státu do systému, a je třeba, aby se mohlo předvídat, co všechno je k dispozici. Ale souhlasím a panem kolegou předřečníkem například v tom, že jsme po celá ta léta nebyli schopni dospět ke stanovení, vůbec ani k nějaké metodice stanovení základní sítě atd. atd.

Ale chtěl jsem reagovat především na to, co tady řekl pan kolega Stanjura, předseda klubu ODS, o levicovém mámení nebo levicovém omylu, že zdravotnictví je bezplatné. Ono nám to stojí v Ústavě, že zdravotní péče je bezplatná, ale on už neřekl to, co říkáme my, na základě veřejného zdravotního pojištění. Takže neříkáme a netvrdíme, že je zdravotní péče zadarmo, ale pouze říkáme, co tvrdí Ústava, a všechno ostatní, pokud Ústavu nezměníme, je mimo, a někteří dokonce říkají protiústavní.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, jestli má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu. Ptám se pana ministra, zda má zájem o závěrečné slovo. Má. Pane ministře, prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Dámy a pánové, pane předsedající, já budu rychlý. Jenom na pár předřečníků.

On pan ministr tedy nepřemýšlí. Škoda, že už tady není kolega - je tady kolega, který mě k tomu vyzval. On na to tedy v tom fofru na ministerstvu není čas. Pan ministr hledá. A v této chvíli potřeby, které budou potřeba příští rok, vypadají zhruba na 15 miliard. Takže těch 12 miliard včetně těchto 3,5 je málo, takže budeme muset opravdu mobilizovat zhruba 2 mld., které jsem v tom systému jako rezervu našel. Už jenom pro letošní rok jsem našel půlmiliardovou rezervu pro to, aby se zvýšily platy zdravotním sestrám o dva tisíce korun. Takže z tohoto pohledu to opravdu funguje.

A pak bych chtěl opravdu říci jednu věc. To, co řekl kolega Heger, koneckonců byl také ministrem zdravotnictví. Bohužel, my ten systém máme dneska postaven na platbách za státní pojištěnce. Je to tak, protože on vyrovnává to, co se nedostává z toho, že platí jenom čtyři miliony lidí. A chtěl bych jako úplně závěrečnou věc říci, že i za ministrů ODS zdravotnictví, a já toho fakt hodně pamatuji, se zvyšovaly platby za státní pojištěnce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane ministře. Pan zpravodaj? Má zájem o závěrečné slovo.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji. Jenom faktická záležitost a to je to, že v průběhu rozpravy nedošlo k žádnému zamítnutí, k žádnému návrhu na vrácení, a proto doporučuji, aby Sněmovna dala k přikázání tento zákon jako garančnímu výboru výboru pro zdravotnictví. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP