(11.20 hodin)
(pokračuje Aulická Jírovcová)

Článek 10, nejvíce asi problematický článek, protože deklaruje prosazování volného obchodu. To je ale protikladem udržitelnosti a je naopak zdrojem nerovností, krizí, válek, ekonomické devastace a migrace. Také můžeme říci, že zajímavé je nahrazení transatlantického dialogu smíšeným ministerským výborem.

Já, jak jsem deklarovala, budu navrhovat výbory k projednávání, ale musím říci, že těmito dvěma smlouvami nebo dohodami opravdu jsou řešeny především zájmy nadnárodních korporací. Musím říci, že mě tedy i velice překvapil dopis, který byl zaslán panem ministrem Mládkem našim europoslancům, kde de facto žádá, aby zvážili své hlasování v Evropském parlamentu při těchto dvou smlouvách. A musím říci, že je to docela paradoxem, protože jestli jste si zjistili, a ono to bylo docela veřejně i dostupné, kolovalo to především na veřejných sítích, ale samozřejmě ty podklady jsou zjištěné i jinde, že právě zástupci europoslanců za ČSSD byli proti přijetí těchto dvou dohod. Proto mi přijde docela zvláštní, že naši zástupci za ČSSD, jako je pan ministr, ale samozřejmě i ostatní, jsou pro a tvrdě prosazují přijetí těchto dohod.

Já vám děkuji zatím za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji, i za to, že jste umožnila vystoupení pana předsedy zahraničního výboru, že jsme se domluvili na pořadí. Ptám se, jestli je ještě někdo, kdo by chtěl vystoupit v obecné rozpravě. Nevidím nikoho, takže končím obecnou rozpravu. (Poslankyně Aulická Jírovcová naznačuje, že chce navrhovat výbory k projednání.) Výbory jsou navržené už dvakrát, je to v pořádku.

Máte možnost samozřejmě závěrečného slova, pane ministře, jestli máte zájem. Ano, takže je to vaše.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Děkuji, já se pokusím zareagovat. Tak co se týče dohody o strategickém partnerství, vy jste řekl správně, pane kolego, že ta smlouva mezi Evropou a Spojenými státy v této chvíli vypadá ze všeho nejvíc, že je u ledu, a to její oživení asi bude obtížné. Také bych si na něj teď nevsadil. Ale je pravda, že pokud bychom tuto dohodu činili, tak by byla také doprovázena tou dohodou o strategickém partnerství mezi Spojenými státy a Evropou a Evropskou unií, což zřejmě tedy nenastane.

Tady tyto smlouvy, které se nyní sjednávají, jsou smlouvy nového typu. Je to jakási nová generace dohod, které, myslím, jsou výrazně kvalitnější než ty, které se dělaly v minulosti. Dokonce ta CETA se pokládá za takovou průlomovou dohodu nového typu. Proto je to daleko komplexnější a je to doprovázeno i těmi dohodami o strategickém partnerství. V případě tedy dohody mezi Evropou a Spojenými státy se zřejmě už - nebo to bude trvat zřejmě delší dobu a my se tady toho projednávání asi tak brzy nedočkáme. Ale podle informací, které mám, tak i tady by byla doprovázená tou dohodou o strategickém partnerství. Takže tady máme tuto podobu, řekněme, v této chvíli je ta kanadská dohoda takovou tedy průkopnickou věcí, která je v této podobě, takovýto charakter smlouvy vlastně sjednáván poprvé. O tom bychom se mohli tedy ve výborech pobavit, o tom, v čem je ten nový charakter.

Mně připadá důležité zdůraznit to, že pokud by došlo k tomu, že by skutečně se renegociovala NAFTA, a také pokud tedy dochází k tomu, že se nebude dojednávat ta smlouva o transpacifickém partnerství mezi Spojenými státy a Asií, tak to hypoteticky vytváří možnost, že se může výrazně zvýšit výhoda této dohody mezi Kanadou a Evropskou unií. Protože my tady máme nyní možnost vstoupit do prostoru, které ty ostatní země budou do určité míry opouštět. Takže já dnes vnímám tuto dohodu mezi Kanadou a Evropskou unií jako poměrně velkou příležitost a myslím si, že to je i veliká šance ukázat, že taková dohoda může být pro účastníky velice výhodná, a může i tím naznačit, že to současné opouštění toho směru hledat takový typ širších dohod by bylo chybou. Takže já si myslím, že teď jde spíš více o to, aby Evropa si na tomto kurzu, který zvolila, aby ho dotáhla do konce, ukázala, že tento typ dohod právě je skutečně schopen být oboustranně prospěšnými dohodami, na kterých obě strany jsou schopny vydělat. Myslím si, že praktický příklad by byl nejlepší ukázkou toho. On by byl výsledkem takovýchto debat, které se nyní vedou.

Pokud by to šlo úspěšně a my jsme to skutečně schválili v těch národních parlamentech poté, co to schválil Evropský parlament, tak ten předpoklad byl, že ta dohoda by mohla být hotova - v roce 2017 by se vlastně mohla spouštět, pokud by to takto rychle šlo, jak se předpokládalo. A pak si myslím, že ty výsledky nejlépe ukážou, jak vlastně bylo šťastné, pokud se ve Spojených státech od podobného typu dohod začalo ustupovat. Takže já vím, že ti, kteří na té dohodě pracovali, jsou přesvědčeni, že to je nejlepší podobná dohoda, která byla na této úrovni kdy vlastně vůbec uzavřena. Právě tato mezidohoda. Mluvím tedy především o té obchodní, ale nemluvím o té strategické dohodě, protože ta je jako kdyby svého typu nová, ale úroveň té obchodní dohody je údajně výrazně vyšší, než bylo cokoliv, co bylo doposud v této chvíli sjednáno. A já si myslím, že pro Evropskou unii právě Kanada je velice dobrý partner a je to poměrně - ta zkouška se vlastně vede s někým, kdo je myslím pro nás velice zajímavým a velice silným partnerem. Jsem přesvědčen, že to je výhodné pro Českou republiku i pro celou Evropskou unii. A co se týče České republiky, tak o tom vůbec nepochybuji. Takže já doufám, že i ta debata v tomto parlamentu a ve výborech povede k tomu, abychom ji podpořili.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane ministře. Prostor pro závěrečné slovo má i paní zpravodajka, jestli má zájem. Už nemá, dobře.

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Paní zpravodajka navrhla jak 12. ledna, tak i 19. ledna, aby tento sněmovní tisk byl dále přikázán k projednání hospodářskému výboru, petičnímu výboru, rozpočtovému výboru, ústavněprávnímu výboru, výboru pro bezpečnost, výboru pro evropské záležitosti, výboru pro obranu, výboru pro sociální politiku, výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, výboru pro zdravotnictví, výboru pro životní prostředí a zemědělskému výboru. Prosím vás, jestli jsem někoho vynechal, má ještě někdo jiný návrh na přikázání výborům? (Smích v sále.)

Pan předseda Laudát s přednostním právem. Bohužel už je po obecné rozpravě, pane kolego.

 

Poslanec František Laudát: Dámy a pánové, sami známe postoj KSČM k jakékoliv smlouvě, která nespadá do bývalého regionu, který ovládal Sovětský svaz. Já dávám procedurální návrh, abychom s výjimkou přikázání zahraničnímu výboru o všech ostatních výborech hlasovali en bloc.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Tak, nyní s přednostním právem pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já přicházím, paní a pánové, s protinávrhem, aby se o všech těchto návrzích hlasovalo jednotlivě, a připojuji ještě návrh na projednání ve stálé komisi pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny. Děkuji. (Smích v levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Jako další vystoupí se svým návrhem pan poslanec Benešík.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Pan místopředsedo, děkuji za slovo. Jenom jsem chtěl v té obrovské plejádě, aby nezanikl evropský výbor. On tam sice je, ale já tak nějak mám pochybnosti o motivaci navrhovatelky, proč to nechává projednat tolika výbory. Každopádně moc bych plédoval za to, aby mezi těmi výbory, které skutečně toto mají projednat, byl ten evropský. Myslím si zahraniční a evropský, to tak akorát stačí.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Dobře, děkuji. Takže se připojujete k návrhu, aby byl také výbor pro evropské záležitosti.

Eviduji žádost o odhlášení. Domnívám se, že procedurálně bychom tedy nejdříve měli hlasovat protinávrh o tom, aby bylo hlasováno jednotlivě o všech, i o těch ostatních výborech. Protože musíme se nějak vypořádat s návrhem pana poslance Laudáta. (Reakce z pléna: Hlasovat zvlášť vždycky.) Vždycky zvlášť, dobře. Nebudeme o tom hlasovat.

 

Takže nejprve návrh organizačního výboru, aby tento návrh byl přikázán zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro to, aby tento návrh byl přikázán zahraničnímu výboru? Kdo je proti.

Hlasování číslo 118, přihlášeno 101 poslanců, pro 100, proti nikdo. Tento návrh byl přikázán zahraničnímu výboru.***
Přihlásit/registrovat se do ISP