(10.00 hodin)
(pokračuje Tejc)

To znamená, zaprvé bychom hlasovali návrhy legislativně technických úprav. Poté návrh D, to jsou termíny posudkové lékařské služby, následně návrh AA, který je konkurenční k tomuto návrhu, ten bychom samozřejmě hlasovali pouze ve chvíli, kdy by nebyl přijat pozměňovací návrh pod písmenem D. Následně budeme hlasovat pozměňovací návrh AB, AC, B1, B2, C2, C1. C2 a C1 jsou k sobě konkurenční, neboť C2 je širší. A poté bychom hlasovali v desátém hlasování o zákonu jako celku.

Já bych samozřejmě před každým hlasováním řekl nejen stanovisko výboru, ale také stručně, o co se věcně jedná v tom konkrétním návrhu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Zeptám se, zda někdo chce vystoupit k proceduře či přednést alternativní návrh. Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu procedury, tak jak ji přednesl zpravodaj.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem procedury. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 31, přihlášeno je 165, pro 159, proti nikdo. Návrh procedury byl přijat, budeme tedy postupovat podle něj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Nejdříve budeme hlasovat o legislativně technické úpravě, kterou jsem načetl dnes. (Senátor Oberfalzer: Stanovisko kladné. Zpravodaj Tejc: Kladné.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 32, přihlášeno je 166, pro 163, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Budeme hlasovat o návrhu pod písmenem D, to je návrh paní poslankyně Maxové. Pokud by nebyl schválen, tak budeme hlasovat o konkurenčním návrhu pod písmeny AA. Jedná se o posudkovou lékařskou službu, tzn. o výjimku pro věk. To znamená návrh paní poslankyně Maxové, písmeno D. Ústavněprávní výbor nedoporučuje. (Senátor Oberfalzer: Záporné stanovisko.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 33, přihlášeno je 165, pro 96, proti 45. Tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: V tomto případě již nebudeme hlasovat návrh AA, ale návrh... Omlouvám se, budeme hlasovat, ale pouze ve znění návrhu D. To znamená, už nebude celý. Takže omlouvám se za zmatek.

Budeme hlasovat o návrhu, který předložil ústavněprávní výbor, a to ve znění návrhu D. (Senátor Oberfalzer: Souhlas. Poslanec Tejc: Výbor doporučuje.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 34, přihlášeno je 167, pro 161, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Budeme hlasovat návrh pod písmeny AB, a to společně jedním hlasováním. Je to institut, který umožňuje výjimečně obsadit služební místo pracovním poměrem na omezenou dobu. Ústavněprávní výbor doporučuje. (Senátor Oberfalzer: Souhlas.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 35, přihlášeno je 167, pro 165, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Páté hlasování bude o návrhu AC, a to společně jedním hlasováním. Je to návrh ústavněprávního výboru, který zužuje původní senátní návrh a stanovuje limit pro výjimku minimálně 50 let věku a minimálně 20 let praxe. Ústavněprávní výbor doporučuje. (Senátor Oberfalzer: Velmi doporučuji.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 36, přihlášeno je 167, pro 160, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B1. Je to pozměňovací návrh paní poslankyně Golasowské a týká se rozvolnění, tzn. možnosti změny systemizace, v průběhu kalendářního roku by byly schvalovány za určitým podmínek státním tajemníkem a za podmínky, že nedojde ke změně počtu představených. Ústavněprávní výbor nepřijal stanovisko. (Senátor Oberfalzer: Kladné.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 37, přihlášeno je 167, pro 62, proti 52. Tento návrh nebyl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Pokud nejsou námitky, tak bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem B2, také návrh paní poslankyně Golasowské. Řeší se zastupitelnost, zpřesňuje se rozsah a podmínky zastupování, podmínky zproštění výkonu služby, například při zahájení kárného řízení. Ústavněprávní výbor nepřijal stanovisko. (Senátor Oberfalzer: Kladné.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 38, přihlášeno je 167, pro 116, proti 1. Tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Budeme hlasovat o návrhu C2, to je návrh pana poslance Vondráčka, týká se změny platového tarifu a přiznávání odměn. Je to ta širší varianta. Pokud nebude přijata, hlasovali bychom o C1. Stanovisko výbor nepřijal. (Senátor Oberfalzer: Kladné stanovisko.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 39, přihlášeno je 167, pro 127, proti 19. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Jeroným Tejc: V tomto případě tedy bude návrh C1 nehlasovatelný a můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku, pokud nejsou námitky.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Mám za to, že jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích, které byly hlasovatelné.

 

Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 798, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 40, přihlášeno je 166, pro 162, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas.

 

Děkuji panu senátorovi i panu zpravodaji.

 

Budeme pokračovat. Ještě přečtu omluvu. Paní poslankyně Válková dnes do 10. hodiny ze zdravotních důvodů. Paní poslankyně Rutová dnes od 14.30 do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů a pan poslanec Josef Novotný od 13. hodiny z důvodu pracovního jednání mimo Poslaneckou sněmovnu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP