(18.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zahradníkovi a eviduji přihlášky s přednostním právem, takže pana kolegu Laudáta, protože se hlásil bez uplatnění přednostního práva, má paní poslankyně Jana Černochová zastupující předsedu klubu ODS, a pan Jaroslav Faltýnek jako předseda klubu hnutí ANO. Potom přikročíme k další rozpravě. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolím si vzít přestávku na jednání klubu ODS v délce 45 minut.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Paní poslankyně, ještě než vyhlásím přestávku na poradu vašeho poslaneckého klubu, budu konstatovat došlou omluvu pana místopředsedy Jana Bartoška, která je od 17.30 z pracovních důvodů.

Vaší žádosti na přestávku poslaneckého klubu vyhovím, ale musím splnit své povinnosti, které mám. Prosím sněmovnu o klid.

Vážené paní kolegyně, páni kolegové, členové vlády, žádám vás o klid. Než vyhlásím přestávku na poradu klubu ODS, je potřeba říct, jak budeme pokračovat. Pokračovat budeme zítra v 9 hodin ráno, a to pevně zařazenými body, protože je středa, tzn. třetím čtením. Blok třetích čtení začneme bodem číslo 6, zahraniční služba, a potom budeme pokračovat dalšími pevně zařazenými body a zároveň musíme rozhodnout, jak se zachováme k tomuto přerušenému bodu.

Ještě upozorňuji, že zítra v 8 hodin ráno je svolána u předsedy vlády porada předsedů jednotlivých politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně, která má řešit poziční východiska České republiky pro jednání se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska vzhledem k jejich výsledku referenda o vystoupení z Evropské unie. Upozorňuji tedy na to, že tomu bude předcházet toto jednání předsedů politických stran.

Děkuji paní senátorce, panu senátorovi, panu ministrovi a o pokračování tohoto bodu budeme jednat zítra v 9 hodin. Upozorňuji, že bude potřeba se dohodnout i na tom, jak se bude projednávat, abychom přítomnost senátorů, resp. senátorky, zajistili.

V tuto chvíli vyhlašuji přestávku na poradu poslaneckého klubu ODS. Příštím vystupujícím bude pan poslanec František Laudát, který je první v pořadí, pokud nebudou uplatněna přednostní práva.

Přeji vám hezký večer a těším se s vámi zítra ráno na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 18.24 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP