(17.30 hodin)
(pokračuje Votava)

Možná příkrý odsudek, pane ministře, ale já myslím, že to paní starostka myslela, ne aby vás urazila, ale aby opravdu vyjádřila své emoce v tomto dopise.

My jsme v minulých dnech, a dá se říct týdnech, obdrželi desítky e-mailů. Ty e-maily jsou v podstatě takříkajíc na jedno kopyto. Ty e-maily jsou zřejmě iniciovány z jednoho centra. Mně vadí na tom to, že většinou se tam říkají nepravdy. A mě uráží, když o mně někdo hovoří jako o tom, kdo podléhá lobbistům, kdo je spojen s developery. Víte, vadí mi - ono je to takové kdo nejde s námi, jde proti nám. Kdo nejde s námi, je náš nepřítel a toho musíme znectít. Kdo bude hlasovat pro senátní návrh, to je nepřítel, toho musíme veřejně znectít. A myslím, že to už tady bylo - kdo nejde s námi, tak jde proti nám.

Já bych si možná dovolil - nechci zdržovat, protože ostatní čekají také na vystoupení, ale možná pár těch e-mailů. Já nezpochybňuji to, že ti lidé mají samozřejmě právo se na nás obracet, posílat e-maily, ale ony opravdu někdy jsou urážlivé, jsou brutální a samozřejmě i lživé, protože většina věcí, která se nám podsouvá, těm, kteří chtějí hlasovat pro senátní návrh, těm, kteří poslouchají starosty - a prosím, starostové nejsou žádní hlupáci. Starostové si určitě nepřejí, aby se jim zničila krajina, příroda, ve které žijí. To může říct jenom... no.

"Vážení poslanci, na Šumavu jezdíme s přáteli mnoho let na cyklistické výlety a obdivujeme krajinu. Prosím, nenechte zničit krásné louky výstavbou areálů a hotelů, což jsou zájmy podnikatelů napojených na starosty obcí a na úředníky Jihočeského kraje." - No není to urážlivé vůči těmto starostům a těmto úředníkům Jihočeského kraje je spojovat s takovouto věcí?

"Dobrý den. Když vážně začnete zasahovat i do národních parků, tak by mě zajímal průměr inteligence parlamentu. Ničíme už jako lidi přírodu dost. Kde si budou hrát vaše děti? A když je to o penězích, to jste tam vážně tak blbí, že už neumíte prachy vydělat jinde, jako z těžby dřeva? Já bych se styděl návrh na takovou těžbu podpořit. Vždyť máte prachy z pokut, z daní, z DPH, děláte tolik státních zakázek, kde ty prachy se dají vydělat, tak se zamyslete, jestli ty prachy chcete i za cenu zničit něco tak hezkýho, co tady bylo daleko před vámi.

"Nyní apeluji na vaše svědomí, na vaši národní hrdost, na vaši lásku k přírodě. Nenechte se ošálit mnohoznačnými přísliby těch, kteří některé z vás zajisté ovlivňují ať již formou materiální, nebo jinou. Zkuste jednou doopravdy myslet na své děti. Zkuste jednou doopravdy myslet dál než k nejbližšímu bankomatu. Budu pečlivě zkoumat, kdo jste jak hlasoval, a už teď znám jména, která budou hlasovat pro senátní návrh, po biblicku řečeno, mají odměnu jistou. Nesoudím, to přísluší jiné instanci, ale budu si pamatovat a před volbami se budu ptát nejen na Šumavu, nejen na Krkonoše, nejen na Českosaské Švýcarsko, nejen na Podyjí, ale také na ČEZ, ROP Jihozápad, krajské zakázky. Nevyhrožuji, jen upozorňuji, že jako občan budu hájit svá práva prostředky, které mi dovolují zákony této republiky, mravní principy a svědomí, tedy zásady, které by měly být i vaším rozhodovacím základem."

Já už nebudu pokračovat dál, dámy a pánové. Ano, tak jak jsem řekl, kdo nejde s námi, jde proti nám, toho musíme veřejně znectít, to je nepřítel.

Já ten senátní návrh samozřejmě podpořím. Podpořím ho z toho důvodu, že se domnívám, že ten senátní návrh je opravdu kompromisní, že nedojde k nějakým katastrofickým scénářům, které tady někdo vytváří, že chceme zabetonovat Šumavu, chceme tam postavit lunapark. Já nevím tedy, jak by měl být lunapark v národním parku, to si neumím představit. Akvapark možná jo, ale ani ty akvaparky. A je třeba také vzít v potaz, že na Šumavě žijí opravdu lidé. Žijí tam lidé. Nejsou tam jenom stromy, zvířátka, žabičky, rostlinky, ale je tam také ten Homo sapiens, je tam člověk a ten člověk tam chce žít. Žil tam po léta a chce tam žít i do budoucna a vychovávat tam své děti.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Václavu Votavovi. Pokračovat budeme vystoupením pana poslance Jana Zahradníka. Ještě než mu dám slovo, budu konstatovat omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Pan poslanec Milan Šarapatka se omlouvá od 17 hodin. Dále se omlouvá paní poslankyně Ivana Fischerová od 17 do konce jednacího dne a Vojtěch Adam od 18 hodin také do konce jednacího dne.

Nyní tedy pan poslanec Jan Zahradník. Připraví se pan kolega František Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, k tomu zákonu o ochraně přírody a krajiny jsem už tady vystupoval mnohokrát. Argumenty jednak ve prospěch zamítnutí toho jeho tvaru, který dneska známe jako sněmovní verzi, jsem předkládal mnohokrát. Nyní bych rád zase složil své argumenty ve prospěch toho návrhu, který vzešel z legálního zákonodárného procesu v Senátu Parlamentu České republiky.

Nejdřív bych se chtěl pozastavit nad tím, co dnešní naše jednání provázelo. Za ty tři roky, které mám tu čest být zde ve Sněmovně, jsem nezažil, že by některý ze zákonů, které jsme projednávali, byl doprovázen takovou kampaní, která podle mého názoru nemá obdoby jak v délce trvání, tak i v intenzitě závěrečného dne, tedy dnešního dne, kdy máme na programu tento bod. Ta kampaň byla mimořádně k nám osobní a co do podkladů, z kterých vycházela, mimořádně lživá.

Hnutí Duha - a tady musím říct, že pan kolega Votava správně ocitoval některé z mailů, které jsme dostávali - odvedlo velkou práci. Hledám teď dobře ten přívlastek - prostě ne dobrou, ale velkou práci. Ovšem stalo se, že ti lidé, kteří byli osloveni - já si ani dokonce nemyslím, že tak jako tomu bylo v případě senátního návrhu zákona o Šumavě, kdy ty maily byly čistě prefabrikované z jedné adresy z podobného tvaru. Tady dokonce mnozí lidé převzali zřejmě ten impuls od Hnutí Duha a sami je dotvořili svými důvody, citovými pohnutkami mnohdy vysoce emotivními jak co do kladného přístupu, tak ale zase co do záporného přístupu.

Pan kolega Votava citoval ty maily a já musím říci, že se postupem času zřejmě stalo, že ten vzor, který Hnutí Duha posílalo svým respondentům, nějak zdegeneroval a pak už měly maily takový charakter, který obsahoval vyložené nepravdy. Jednou z takových tezí bylo, že máme zamítnout senátní verzi proto, že tato verze má zrušit národní parky. Nic takového se samozřejmě nestalo. Další takovou tezí, která tam byla zmiňovaná, bylo to, co tady kolega Votava zmínil, budování golfových hřišť, parkovišť, lunaparků - to slovo lunapark se asi používá proto, že se dobře rýmuje se slovem národní park -, akvaparků a dalších různých takovýchto atrakcí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP