Pátek 24. února 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

219.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech
a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 877/ - třetí čtení

Jde o přerušený bod, který jsme projednávali 22. února, ale přerušili jsme ho pro nepřítomnost navrhovatele, kterým je pan ministr Richard Brabec. Připomínám, jsme ve třetím čtení. Požádám pana poslance Josefa Nekla, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, protože je zpravodajem garančního výboru, výboru pro životní prostředí. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 877/2, který vám byl doručen 1. února letošního roku. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 877/3.

Ptám se navrhovatele, pana ministra životního prostředí, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Já vám ještě, pane ministře, znovu zjednám klid. Ti, kteří diskutují už projednaný tisk, nechť ho diskutují v předsálí. A už je myslím hladina hluku taková, že budeme všichni rozumět.

Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji, lepší už to nebude. Děkuji, pane předsedající, za slovo a i závidím vám ten optimismus, že se mi pokusíte zjednat klid, ale bude to rychlé, takže možná si ho i udržím.

Já jsem se především chtěl omluvit za ten minulý týden, ale skutečně byl jsem řádně omluven, pardon, za tento týden, kdy to mělo být na programu, byl jsem řádně omluven a pouze tam nastalo nějaké nedorozumění.

Já bych chtěl jenom připomenout, že hlavní částí této novely je snaha omezit spotřebu lehkých plastových tašek. Myslím, že tam to směřuje především. A druhý cíl je upravit nebo aktualizovat celkové cíle třídění, recyklace obalových odpadů na nové období. To jsou dva hlavní cíle. A myslím, že teď už se můžeme věnovat jednotlivým pozměňovacím návrhům, kterých není mnoho, takže se s tím určitě vyrovnáme rychle. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi za úvodní slovo. Otevírám rozpravu, do které se hlásí s přednostním právem zpravodaj, s přednostním právem předseda klubu ODS a potom řádně přihlášení páni poslanci Böhnisch, Golasowská, Zahradník. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Josef Nekl: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové. Já také velmi stručně. Jenom bych vás chtěl seznámit, že před třetím čtením se sešel výbor životního prostředí na svém 40. zasedání dne 8. února. Projednal podrobně všechny došlé pozměňovací návrhy, přijal k nim stanovisko a přijal proceduru hlasování, se kterou vás poté seznámím při svém vystoupení k hlasování o zákonu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Nyní s přednostním právem pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dobrý den. Velmi často tady slyším od mikrofonu: Brusel nám něco nařizuje, my za to nemůžeme, dělá to Brusel, musíme implementovat, nebo bude pokuta, sankce vůči České republice. A já mám jednoduchý dotaz na pana ministra, proč navrhuje vyšší limity, než nám ukládá Brusel. Já rozumím tomu, že máme nějaké povinnosti, které máme splnit, a vy hujersky navrhujete, že budeme ještě přísnější a ještě lepší než ta Evropská unie. A já se ptám proč. Proč nestačí splnit naše povinnosti, proč si tam ještě musíme nějaké procentíčko přihodit? Co z toho máme, komu to slouží? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Nyní pan poslanec Robin Böhnisch v rozpravě, připraví se paní poslankyně Golasowská. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji, pane místopředsedo. Já jdu jenom s legislativně technickou úpravou svého pozměňovacího návrhu, kdy mi při přepisu ještě vypadla věta: v bodě 13 se slovo "lehkou" zrušuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Legislativně technickou úpravu si poznamenal pan zpravodaj. Nyní paní poslankyně Pavla Golasowská, připraví se kolega Zahradník. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, přeji krásné páteční dopoledne. Já bych vás chtěla požádat o podporu svého pozměňovacího návrhu, který se nachází pod písmenem C jako sněmovní dokument pod číslem 5642 a týká se zpoplatnění kromě lehkých plastových odnosných tašek i velmi lehkých plastových odnosných tašek, jejichž tloušťka stěny je do 15 mikronů. Chtěla bych ještě říct, že například Velká Británie zpoplatnila již všechny plastové tašky i sáčky, Francie zakázala prodej i výdej také lehkých jednorázových igelitek. Jako řešení nabízím papírové sáčky, recyklovatelné sáčky, nebo jsou také na trhu již pratelné sáčky pod názvem Frusack, které si lze zakoupit a délka jejich užívání je dva roky.

Zároveň bych chtěla poděkovat Ministerstvu životního prostředí, že podniká nějaké kroky v tom, aby životní prostředí nebylo zatíženo plasty tak jak doposud. Možná jenom pro zajímavost, že konkrétně v roce 2015 bylo vyrobeno 36 tisíc tun pytlů a sáčků z polymerů etylenu, což tvoří oproti roku 2011 až 30procentní nárůst. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Golasowské. Nyní pan poslanec Jan Zahradník, řádně přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já opakovaně k tomuto návrhu vystupuji a moje vystoupení má vždycky dvě části. V první se vyjádřím souhlasně a s podporou k té myšlence omezit používání plastových tašek, což je nešvar, který nás trápí, a ty tašky pak zaplavují někdy dokonce i na naši přírodu. Myslím si, že každý z nás by si klidně mohl na nákup do supermarketu pořídit nějakou velkou tašku a mohli bychom přestat s tím masivním používáním plastových nákupních tašek. To zpoplatnění je tedy podle mého názoru správná myšlenka. Musím se přiznat, že si neumím představit realizaci zpoplatnění těch lehkých nákupních tašek, těch pytlíků, ale to je věc jiná, k tomu se asi vyjádříme hlasováním.

A pak za druhé, vždycky se vyjadřuji s upozorněním na to, že ta novela má ještě svoji druhou část a tou druhou částí je Příloha 3, která obsahuje stanovení limitů pro recyklaci různých druhů obalových odpadů, a to až za horizont roku 2020. Tady už kolega Stanjura zmínil jednu věc a panu ministrovi položil otázku, proč vlastně si dáváme sami sobě limity, které jsou významně vyšší než limity, které od nás vyžaduje Evropská komise. A pan ministr Brabec v těchto souvislostech vždycky, možná, já nevím, snad s jakousi hrdostí upozorňuje na to, že jsme v tomto směru dobří, že ty limity vesměs plníme, ať už jsou to limity v té antifosilní oblasti, v oblasti snižování emisí CO2, kde se naše aktivita v tom projevuje podle mne správně, ale ty limity jsou stanoveny tak dlouhodobě, že můžeme klidně předpokládat, že mohou nastat okolnosti, které by je ohrozily. A to samé je v těch obalových odpadech. My si stanovujeme vysoké limity pro recyklaci papíru, skla, plastů atd., a i dokonce všech odpadů jako takových. Já jsem tady upozorňoval, proč se mi zdá zbytečně vysoký limit pro recyklaci papírových obalových odpadů, proč se mi zdá zbytečně vysoký limit pro recyklaci skleněných obalových odpadů, a to jsem také vtělil do svého pozměňovacího návrhu, který je uvedený pod písm. B.

Je tam ještě jedno číslo, které jsem navrhl změnit, a to se dostalo i do pozměňovacího návrhu, který schválil výbor. Je to limit pro recyklaci veškerých obalových odpadů. A tady prosím upozorňuji, žádám vás, abyste ten výborový návrh schválili, protože taková vysoká míra recyklace 80 %, kterou navrhuje pan ministr, významně počítá a předpokládá existenci energetického využití odpadů. A tady když se podíváme na průběh jednání o tom obecném odpadovém zákonu, tak energetické využití je významně zpochybňováno, odmítáno ekologickými nevládními organizacemi. Ty jsou významně proti budování jakýchkoliv spaloven. Čili rozšiřování této kapacity, které by dosažení těch limitů vyžadovalo, je skoro nemožné. Žádnou novou spalovnu tady nepostavíme, anebo jenom s velikými obtížemi.

Já jsem ten svůj návrh podal a je vedený v přehledu jako návrh pod písm. B. Podobný návrh, o malinko užší, podal pan kolega Urban a je vedený jako návrh pod písm. E. Já bych logicky předpokládal, že by se mělo hlasovat nejprve o tom nejširším návrhu snižujícím ta čísla ve třech položkách, to je ten můj návrh. Pak o tom návrhu, který snižuje ta čísla ve dvou položkách, návrh pana poslance Urbana. A pak nakonec o návrhu, který snižuje to číslo u jedné položky. Bohužel se mi tento můj názor nepodařilo prosadit na výboru pro životní prostředí, což znamená, že procedura, kterou výbor schválil, upřednostňuje hlasování o výborovém návrhu. A já chápu, že to je v souladu s jednacím řádem Sněmovny. A tam aspoň ta jedna položka se v té tabulce mění. Čili já tím pádem nebudu navrhovat změnu procedury. Vím, že tady v tomto případě nemám žádnou extra velkou šanci změnu procedury prosadit, ale žádám vás, abyste podpořili pozměňovací návrh výboru pro životní prostředí, který je uvedený pod písmenem A, speciálně pak jeho část A2, která znamená snížení limitu pro recyklaci veškerých obalových odpadů po roce 2020 z 80 na 75 %. Děkuji vám dopředu za tuto podporu i za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Zahradníkovi. Hlásí se ještě v rozpravě pan ministr životního prostředí Richard Brabec. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, já bych rád odpověděl panu předsedovi Stanjurovi vaším prostřednictvím, pane předsedající, a zároveň si myslím, že zareaguji i na pana kolegu Zahradníka. Proč ty vyšší cíle. Ze dvou důvodů. Za prvé proto, že už je dneska reálně plníme. A já si myslím, že bychom si neměli klást nižší cíle než ty, které jsme schopni plnit už v současné době. Já jsem si dělal ty časové řady zpět několik let, dokonce až do doby hospodářské krize, nebo řekněme krizového stavu někdy v letech osm devět, a i tam jsme většinu cílů plnili s určitou rezervou. Za druhé proto, že to je věcně dobře. Já jsem prostě pevně přesvědčen, že ve chvíli, kdy budeme třídit ty klíčové obaly, plasty, sklo, především papír, tak že to je dobře a že to je správně, řekněme i věcně správně, ne jenom z pohledu životního prostředí. Ale abych usnadnil vaše rozhodování a přijetí tohoto návrhu, tak byť jsme původně neměli souhlasné stanovisko k návrhu A2, tedy snížení toho celkového procenta z 80 na 75 %, tak nově konstatuji a oznamuji, že s tímto návrhem budeme jako Ministerstvo životního prostředí souhlasit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní ještě faktické poznámky pana poslance Stanjury a pana poslance Zahradníka. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl poděkovat panu ministru za odpověď i za ten přístup. Já nezpochybňuji, že ten cíl je dobrý a že se máme snažit mít to procento co nejvyšší. V tom jsme ve shodě. Já jenom říkám, abychom byli opatrní, protože to máme v zákoně. Nevíme přesně, jak se bude v následujících letech vyvíjet odpadové hospodářství. To, když v tom zákoně bude nižší číslo a my bychom měli mít ambici mít ho vyšší, to je správné. Já neříkám, že máme plnit pouze to číslo, které bude v zákoně. Ale i z hlediska opatrnosti a plnění povinností je lepší, pak můžeme nakonec říct, že jsme to překonali a že naši občané a naše firmy jsou zodpovědnější a že třídí víc, než jim to ukládá zákon. Abychom si rozuměli. Ten cíl je správný. Myslím, že ta motivace už je dneska poměrně vysoká. Protože ta čísla, která dosahujeme, jsou dobře a měli bychom poděkovat všem občanům, kteří takto zodpovědně třídí. Jediné co bylo, ta opatrnost, abychom zbytečně nepsali vysoká čísla do zákona. Ale děkuji za ten přístup, že podpoříte i ten pozměňovací návrh pod bodem A2.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Ještě faktická poznámka pana poslance Zahradníka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já jsem si počkal, jak pan ministr odpoví. Ještě zdůrazňuji to, co říkal kolega Stanjura. Ono pak ty nenadálé výkyvy v ekonomice, které mohou znamenat narušení systému výběru recyklovaných obalových odpadů, mohou znamenat, že se nebude moci ten cíl naplnit při sebevětší snaze. Pak ale ti, kteří budou zavázáni, tedy my, budeme povinováni platit sankce za porušení těchto podmínek. Čili to je důvod, proč ty limity se snažím uměřeně snižovat, nikoliv nijak zásadně.

Zároveň také bych chtěl říci, že na tom, jak správně a dobře třídíme a vlastně i v podstatě naše občany k tomu vedeme, tak tady je velká zásluha u našich obcí, které zaslouží poděkování jak za to, jak organizují recyklaci plastů, papíru, skla a dalších, třeba elektrických odpadů, ale také jak organizují sběr a recyklaci biologického odpadu, což zase v nastávajícím jarním období přijde na pořad dne. Čili našim obcím za to patří velké poděkování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zahradníkovi za dodržení času k faktické poznámce. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se ještě, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Ani pan zpravodaj. V tom případě pan zpravodaj může, resp. musí nás seznámit s procedurou hlasování, přednášet jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim říct stanovisko garančního výboru. O to teď budu žádat pana ministra. Pane zpravodaji, procedura hlasování. Prosím.

 

Poslanec Josef Nekl: Ano, děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, přednesu vám jednoduchou proceduru hlasování. Není tam mnoho pozměňovacích návrhů. Budu se odvolávat na sněmovní tisk 877/2, kde jsou všechny pozměňovací návrhy zveřejněny. Nebyl podán návrh na zamítnutí zákona, takže můžeme hlasovat podle doporučeného postupu výboru životního prostředí.

Byla podána jedna legislativně technická úprava, kterou před malou chvílí přednesl pan poslanec Böhnisch. O tom bychom hlasovali jako první. Potom bychom na základě doporučení výboru životního prostředí hlasovali v jednom celku o návrhu A1 až A3. Pokud budou přijaty, nebude hlasovatelné B a E. Potom bychom hlasovali o návrhu C a o návrhu D. To je navržená procedura.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Připomínky, dotazy k proceduře? Nejsou.

 

Proceduru schválíme hlasováním číslo 144, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 144, z přítomných 149 pro 126, proti nikdo. Procedura byla schválena, můžeme se jí tedy řídit. Pane zpravodaji, první návrh.

 

Poslanec Josef Nekl: Děkuji. Jako prvé hlasování by bylo hlasování o legislativně technické úpravě přednesené panem předsedou výboru Böhnischem k bodu číslo 13, kde se zrušuje slovo lehkou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Kladné.) Pan ministr? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 145. Kdo souhlasí s legislativně technickou úpravou přednesenou ve třetím čtení? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 145, z přítomných 153 pro 146, proti nikdo. Bylo schváleno. Druhý návrh.

 

Poslanec Josef Nekl: Druhý návrh. Budeme hlasovat jedním hlasováním o komplexním pozměňovacím návrhu výboru životního prostředí A1 až A3 s tím, že A1 se týká úroku z prodlení u nedoplatků u evidenčních poplatků, výnos přechází do státního rozpočtu a správa registračních a evidenčních poplatků je v kompetenci Státního fondu životního prostředí. A2 je tabulka, o které se tady hovořilo, tzn. je shodná s tím, co předložilo Ministerstvo životního prostředí, akorát v celkové částce recyklace odpadů v roce 2020 ve sloupci B je sníženo z 80 na 75. A A3, pokud nebudou placeny registrační poplatky do doby platnosti tohoto pozměňovacího návrhu, platí poplatky dle zákona č. 477/2001 Sb., a pokud nebudou zaplaceny, přechází jejich vymáhání Celní správě. Stanovisko výboru souhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 146. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 146, z přítomných 153 pro 144, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Josef Nekl: Tím pádem nejsou hlasovatelné návrhy B a E a přistoupíme k hlasování o návrhu D, kdy v bodě 4 se slova lehká plastová taška nahrazuje slovem pouze plastová. Stanovisko výboru souhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 147 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 147, z přítomných 153 pro 141 poslanec, proti 1. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Josef Nekl: A jako poslední pozměňovací návrh budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem C paní poslankyně Golasowské, která navrhuje zpoplatnit i velmi lehké plastové tašky - pro vaši informaci ty odnosné pytlíky na pečivo apod. Stanovisko výboru - nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 148 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 148, z přítomných 153 pro 15, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a můžeme přistoupit k hlasování o návrhu jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 877, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 149, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 149, z přítomných 151 poslance pro 122, proti 2. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 219.

 

Paní kolegyně Wernerová se hlásí? Není tomu tak.

 

Budeme pokračovat ve třetích čteních, a to bodem číslo

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP