(9.10 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a zpravodajka garančního výboru, výboru pro sociální politiku paní poslankyně Pavlína Nytrová. Děkujeme. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 964/2, který byl doručen dne 17. ledna 2017. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 964/3.

Nyní se ptám paní navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Má. Paní ministryně, máte slovo. (V sále je rušno.)

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já nebudu opakovat to, o čem ten zákon je. Jedná se především o transpozici evropské směrnice, která se týká pravomocí při kontrole pro Státní úřad inspekce práce v rámci nadnárodního poskytování služeb, a dále tam jsou změny v zákoníku práce a zavádí se institut -

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Paní ministryně, já vás přeruším na chviličku. Poprosím všechny, aby se už usadili a vyslechli si paní ministryni. Děkuji.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Dále se zde zavádí institut v některých případech ručení za výplatu mzdy nebo platu do výše minimální mzdy a tak dále.

Nicméně na co jsem chtěla zejména upozornit, je, že tento návrh nese také pozměňovací návrh, kterým se zvyšuje příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením o 700 korun na měsíc. Souvisí to s tím, že se od 1. ledna dorovnávala minimální mzda pro zdravotně postižené s tou běžnou minimální mzdou, a tudíž všichni ti, kteří zaměstnávají zdravotně postižené v nějakých chráněných dílnách, by se bez navýšení tohoto příspěvku ocitli v situaci, kdy by asi některé ty zdravotně postižené museli propustit, protože by na ně neměli dostatek finančních prostředků. Takže na to jsem chtěla upozornit. Možná někteří z vás nebo všichni také dostali petici Národní rady postižených, abychom toto co nejrychleji schválili a aby tento pozměňovací návrh byl přijat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní ministryně, a nyní otevírám rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Ptám se, jestli má někdo zájem o vystoupení v rozpravě u tohoto třetího čtení. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím a ptám se, zda má paní navrhovatelka nebo zpravodajka zájem o závěrečné slovo. Naznačují, že nemají, takže můžeme přikročit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Poprosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování a poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko garančního výboru. Máte slovo.

 

Poslankyně Pavlína Nytrová: Dobrý den, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nejprve vás seznámím s procedurou hlasování o tisku 964, která byla projednána a schválena garančním výborem. Tuto bychom následně schválili a potom přistoupili k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Pozměňovací návrhy k tisku 964 po druhém čtení byly uvedeny v tisku 964/2. O těchto návrzích jednal a hlasoval garanční výbor na své 49. schůzi dne 25. ledna 2017 a přijal usnesení číslo 244d, které máte v tisku 964/3.

Garanční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 964/2 v následujícím pořadí: Návrh na zamítnutí zákona nebyl podán. 1. návrhy legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu nebyly předneseny. 2. hlasovat o návrhu A1, A2 a A4 dohromady. 3. hlasovat o návrhu A3 alternativa C, bude-li přijat A3, nelze hlasovat C. 4. hlasovat o návrhu B. 5. hlasovat o návrhu C, pokud nebyl přijat A3. A poté hlasování o zákonu jako celku. Tolik k proceduře.

Dovolila bych si požádat Sněmovnu o schválení tohoto sněmovního tisku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji za seznámení s procedurou. Je tady s přednostním právem pan předseda Laudát. K proceduře?

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo k proceduře. Já dávám návrh, aby se o bodě C, to znamená, je to ta arabská pětka, hlasovalo před bodem A3, to znamená, že by pětka byla předřazená před trojkou. (Poslanec předává návrh zpravodajce.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Dobře, paní zpravodajka si poznačila. Není-li tady další návrh na změnu procedury, dal bych hlasovat o tomto návrhu. Můžeme, paní zpravodajko? Máte to poznačené, vyměníme C za A3. Dobře.

 

Takže o této změně, bod C bude hlasován před bodem A3, dávám hlasovat. Kdo je pro tuto změnu procedury, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 322, přihlášeno 130 poslanců, pro 82, proti 3. Tento návrh byl přijat. Budeme tedy hlasovat v tomto nově upraveném pořadí.

 

Tak, nyní můžeme tedy přikročit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích a já poprosím paní zpravodajku, aby nás provedla hlasováním.

 

Poslankyně Pavlína Nytrová: Takže budeme hlasovat o návrhu A1, A2 a A4 dohromady. Návrh A1 je zvýšení příspěvku u osob se zdravotním postižením o 700 korun z částky 8 800 na částku 9 500 oproti dosavadní výši. Návrh A2 je ustanovení přechodných ustanovení a návrh A4 je stanovení účinnosti zákona. Garanční výbor doporučuje schválit.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Já zahajuji hlasování... (Nesouhlasné reakce.) Pardon, stanovisko ministerstva.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Moje stanovisko je taktéž kladné.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Hlasování, které jsem zahájil, považuji tedy za zmatečné.

 

Zahajuji nové hlasování a ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 324, přihlášeno 129 poslanců, pro 123, proti nikdo. Tento pozměňovací návrh byl přijat.

 

Poslankyně Pavlína Nytrová: Nyní budeme hlasovat o návrhu C. Návrh C vypouští institut ručení za výplatu mzdy v celé šíři. Garanční výbor nedoporučuje. (Stanovisko ministryně: Negativní.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji a zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 325, přihlášeno 130 poslanců, pro 17, proti 82. Tento pozměňovací návrh nebyl přijat. Prosím, paní zpravodajko.***
Přihlásit/registrovat se do ISP