(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Dobrý den. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení oba členové vlády, zahajuji dnešní jednací den 54. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešní jednání požádaly tyto poslankyně a poslanci: Adam Vojtěch od 11.30 - zdravotní důvody, Ivan Adamec bez udání důvodu, Jan Bartošek od 10 hodin - pracovní důvody, Marek Benda - rodinné důvody, Ondřej Benešík - zahraniční cesta, Milan Brázdil - zdravotní důvody, René Číp - osobní důvody, Ivana Dobešová - zdravotní důvody, Jan Farský - zdravotní důvody, Vlastimil Gabrhel - zdravotní důvody, Petr Gazdík - osobní důvody, Miroslav Grebeníček - zdravotní důvody, Jana Hnyková - zahraniční cesta, Václav Horáček - osobní důvody, David Kádner - zdravotní důvody, Miroslav Kalousek - pracovní důvody, Rom Kostřica - osobní důvody, Josef Kott - osobní důvody, Jiří Koubek - osobní důvody, Leo Luzar - osobní důvody, Martin Novotný - zdravotní důvody, Igor Nykl - zdravotní důvody, Martin Plíšek - rodinné důvody, Anna Putnová - zdravotní důvody, Adam Rykala - osobní důvody, Jiří Skalický - pracovní důvody, Jan Volný - zdravotní důvody, Václav Votava - osobní důvody, Rostislav Vyzula - rodinné důvody, Kristýna Zelienková - zdravotní důvody, Jiří Zemánek - osobní důvody, Jiří Zlatuška - pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvají: Bohuslav Sobotka z důvodu zahraniční cesty, Andrej Babiš z pracovních důvodů, Pavel Bělobrádek ze zdravotních důvodů, Daniel Herman z důvodu zahraniční cesty, Marian Jurečka bez udání důvodu, Martin Stropnický do 11 hodin z pracovních důvodů, Kateřina Valachová z pracovních důvodů, Lubomír Zaorálek z důvodu zahraniční cesty. Dále zde mám omluvu pana ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka na celý dnešní jednací den z důvodu neodkladných pracovních záležitostí.

Další jednání zahájíme pevně zařazenými body z bloku třetího čtení. To jest body 224, 221 a 222. Dále lze projednat bod 244, sněmovní tisk 798 - senátní návrh o státní službě z bloku třetích čtení, u kterého je splněna zákonná lhůta. Poté bychom pokračovali body z bloku zákonů prvého čtení.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dobrý den, vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Dovolte mi, abych načetl jednu změnu programu, a to abych navrhl pevné zařazení sněmovního tisku 956, to je změna Ústavy ohledně vysílání vojáků. Je to sněmovní tisk, jak jsem říkal 956, bod 161, dnes po bloku třetích čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Omlouvám se, já jsem to nedobře slyšel. Po bloku třetích čtení... Tak, prosím, pan předseda Laudát. (V sále je silný hluk.)

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, pane ctěný místopředsedo. Dámy a pánové, já vás chci poprosit -

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já poprosím o klid v sále. Já pak neslyším, co pan předseda přednáší. Děkuji. Prosím o klid!

 

Poslanec František Laudát: Já si vás dovoluji poprosit... Už asi pětkrát jsem tady dával bod č. 30, jedná se o sněmovní tisk 848, týká se to dárců krve, aby si mohli zvýšit o pár stovek základ. Bylo to zařazeno už několikrát. Předpokládám, a podle vašeho hlasování, že je to konsenzuální návrh. Vzhledem k tomu, že už na něj snad pětkrát šestkrát nedošlo, tak vás moc prosím, zda byste podpořili. Je to druhé čtení. Dneska by to... Předpokládám, že to je pět až deset minut, zda by mohl být pevně zařazen dneska na 13. hodinu.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Eviduji přihlášku pana předsedy Marka Černocha.

 

Poslanec Marek Černoch: Dobré ráno, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Já bych vás chtěl požádat o podporu zařazení bodu Informace vlády k privatizaci OKD po třetích čteních dnes. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Jaké číslo bodu? Já jsem to zase přeslechl. Pane předsedo, číslo bodu? Po pevně zařazených bodech. Tak.

Nejsou-li další návrhy na změnu pořadu schůze, dal bych hlasovat o těch, které tu byly předneseny v pořadí, jak nám je předsedové klubů sdělili.

 

Nejprve tedy budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Stanjury, aby byl zařazen bod 161, tisk 956 týkající se změny Ústavy, vysílání vojáků, dnes po bloku třetích čtení.

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 319, přihlášeno 116 poslanců, pro 77, proti 29. Tento návrh byl přijat. Děkuji.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Laudáta o tom, aby byl bod 30, sněmovní tisk 848 týkající se dárců krve ve druhém čtení, zařazen dnes pevně na 13 hodin.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 320, přihlášeno 118 poslanců, pro 110, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat návrh pana předsedy Černocha o tom, aby byl po pevně zařazených bodech dnes zařazen bod 282 - Informace vlády o privatizaci OKD.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 321, přihlášeno 118, pro 35, proti 43. Tento návrh nebyl přijat.

 

Tak. Tímto jsme se vypořádali s navrženým programem. Budeme pokračovat bodem

224.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb.,
o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 964/ - třetí čtení

***
Přihlásit/registrovat se do ISP