(18.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Dál do podrobné rozpravy pan poslanec Daniel Korte, potom pan poslanec Blažek. Prosím sněmovnu o klid! Jednáme o usnesení, jsou předkládány jednotlivé návrhy a prosím, abyste je poslouchali.

 

Poslanec Daniel Korte: Dámy a pánové, já tady teď nevystupuji jako bývalý člen vyšetřovací komise, ale jako člen komise pro kontrolu GIBS a člen a předseda komise pro kontrolu odposlechů. V souvislosti s navrženým usnesením vypustit některá usnesení z trestního řádu se domníváme, že by měly být sjednoceny přísné podmínky odposlechů, které vycházejí z § 88 trestního řádu, s podmínkami odposlechů, prostorových odposlechů atd., které vycházejí z § 158d. Zatímco v prvním případě tyto odposlechy podle § 88 nařizuje soud, ve druhém případě § 158d podléhají pouze schválení státního zástupce. A my se domníváme na základě zkušeností, kterých jsme nabyli, by toto mělo být sjednoceno. Že by i úkony podle § 158d měly podléhat příkazu soudu.

Proto si dovolím načíst usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu, aby jí do tří měsíců předložila návrh zákona, který bude obsahovat změny trestního řádu tak, aby

1. bylo vypuštěno oprávnění státního zástupce udělovat policejnímu orgánu povolení ke sledování osob, při kterém mají být pořizovány zvukové záznamy podle § 158d trestního řádu, a aby byla tato pravomoc svěřena nově výlučně soudu;

2. byl náležitě zajištěn funkční systém informování a evidence odposlouchávaných osob v případě, kdy policejní orgán použil operativně pátrací prostředek sledování osob a věcí neúčelně a nevyužil informací takto získaných v rámci trestního řízení, resp. kdy zjištěné informace nevedly k zahájení trestního stíhání, aby bylo zajištěno, že takové informace budou následně zlikvidovány."

Takto načítám usnesení. Jenom k tomu bodu d, k bodu 2, pravím, že to je dáno do souladu s § 88 odst. 8.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozumím tomu, nejde o alternativní k bodu 4a, b, ale jde o další návrh, který se bude hlasovat samostatně.

Prosím, pane místopředsedo, ještě vaše slova.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Děkuji za poznámku pana poslance Schwarze, byla namístě. To znamená, upravuji začátek návrhu usnesení: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby byla zabezpečena důsledná aplikace § 88 atd., jak jsem četl. To znamená, vypouštím z toho ministra spravedlnosti a Poslanecká sněmovna žádá vládu. Děkuji za tuto připomínku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci, místopředsedovi Bartoškovi. Ptám se, kdo dál do podrobné rozpravy. Mohu podrobnou rozpravu ukončit, pokud se nikdo nehlásí - ale hlásí se s přednostním právem pan předseda Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, celou tu dobu tady odpoledne zní to, co tady zní. Hromada z toho se nám nelíbí. Ale na to máme právo zrovna tak jako každý z vás, kolegyně a kolegové, má právo na jiný přístup. Nicméně jestliže komise řadu týdnů a měsíců tady odváděla poctivě svoji práci, a já jsem připraven ji ocenit a opakovaně to tady říkám, tak potom docela dost nerozumím tomu, co se tady navrhuje jako usnesení nad rámec té komise.

Všichni členové vyšetřovací komise hlasovali pro ten závěr, pro tu zprávu, a tedy i pro ten návrh usnesení. A celá ta situace tady mi připadá, že tedy dobře, komise skončila, vyšetřování skončilo, zapomeňte, jdeme do toho znova.

Poslanecký klub KSČM se chce v těch usneseních v těch návrzích trošku rozebrat. My třeba podporujeme to, že je třeba, aby jeden člen vládní koalice, místopředseda vlády, se omluvil za to, co tady na adresu parlamentem zřízené vyšetřovací komise pronášel, to se nám docela líbí. Ale to ostatní potřebujeme posoudit. Žádám proto o čtvrt hodiny, pardon 20 minut přestávku na poradu klubu KSČM. V případě, že ji obdržíme, prosím poslanecký klub KSČM, aby se bez zbytečného odkladu okamžitě dostavil do prostor klubu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vyhlašuji přestávku do 18.35. Sejdeme se k projednání usnesení k této věci.

 

(Jednání přerušeno v 18.15 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP