(18.00 hodin)
(pokračuje Ondráček)

Jestli pan kolega poslanec potřebuje, tak ať se podívá do trestního zákoníku, v něm existují trestné činy úředních osob. A existuje zde trestný čin podle § 330 trestního zákoníku, maření úkolu úřední osoby z nedbalosti. A to je přesně ten trestný čin, kterého se mohl konkrétní inspektor Generální inspekce bezpečnostních sborů dopustit, protože jestli je tak (s důrazem:) blbej, a promiňte mi ten výraz, že neví, co je in a co je out, co je odchozí a co je příchozí SMS, tak co dělá v 9. platové třídě u Generální inspekce bezpečnostních sborů? Kdyby to udělal příslušník na okrese, tak ho svléknou z uniformy! On za to byl povýšen a je dneska vedoucí expozitury v hodnosti plukovníka. Takové lidi dosazujete do funkcí? Nezlobte se na mě, ale ten člověk nemá co dělat u bezpečnostního sboru, a u Generální inspekce bezpečnostních sborů vůbec, jestli nedokáže posoudit, co je příchozí a odchozí SMS, a rok a půl vyšetřuje někoho a snaží se dehonestovat konkrétní osobu.

To, co jsme zjistili v rámci prověřování, je ještě daleko závažnější, ale není to předmětem toho, o čem bych chtěl teď hovořit. (Potlesk z řad KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobrý večer, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Budeme pokračovat, a to faktickou poznámkou pana poslance Pavla Blažka, který je přihlášen. Připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Reakce na pana kolegu Fichtnera. Za prvé pokud jde o personálie na vnitru, tak pan Laube už si to vyřešil sám, takže tam není co řešit. Pokud jde o srovnávání Olomouc a Policejní prezidium, tak já jenom připomínám, že v Olomouci už je v této aféře zvaná vládní krize na jednoho vrcholného představitele podána kárná žaloba. Druhý státní zástupce evidentně manipuloval se spisem, jak neměl, takže jsme podali trestní oznámení. Pak je tam špatně konaný dohled zase v téhle věci, takže to nesedí. Zatímco u pana policejního prezidenta nevím o tom, že by vaše vláda, ne moje, se tím nějak zabývala a rozjela nějaká kárná řízení nebo něco takového. Takže to je objektivní fakt.

Pak už ani nevím, co jsem vám ještě chtěl říci, já si třeba možná vzpomenu. Ano - pokud jde o usnesení GIBS, já nevím, kde jste ho vzal, ale pokud ho máte z internetu, tak tam se přes ty chlapce z Olomouce dostalo úplně jiné usnesení, které bylo různě poopravované, abychom si rozuměli. Tam nebyl originál v té nadaci.

A když jsme tedy - to mě pobavilo zvlášť - u nejtransparentnějšího Nadačního fondu proti korupci, když měli vydat to usnesení, jak ho zveřejnili, tak napsali, že ho zničili. To znamená, že se ani nedá zjistit, kdo a kdy to vyráběl. A vycházíte-li z tohoto usnesení, tak z něho nevycházejte, protože to není ono.

A za další, kdybyste to usnesení mohli vidět, tam je to s tou SMS popsáno dvakrát až třikrát úplně jinak, to rozhodnutí je šílené a postavit se za něj nemůže nikdo. Katastrofa je v tom, že bylo dlouhou dobu ve spise a stalo se bohužel součástí této vládní krize, aniž by titíž státní zástupci byli tak laskavi a podívali se, co to vlastně vykládají. Bohužel tady musím (nesrozumitelné) pana Komárka. Kdyby to udělali pořádně, tak by na to přišli. Na to musela přijít, což je katastrofální situace, vyšetřovací komise Sněmovny. Což je neuvěřitelné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Blažkovi i za dodržení času k faktické poznámce. Budeme pokračovat vystoupením faktické poznámky pana poslance Ludvíka Hovorky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Já děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane místopředsedo, na mě ta zpráva působí v tom duchu - po dobu mé služby se nic zvláštního nestalo. Ale přece jenom při tom čtení považuji za podstatnou stránku č. 3 a tam tři odstavce:

Ředitelé dotčených útvarů byli s organizační změnou seznámeni ve druhé polovině května 2016. O seznámení nebyl pořízen žádný zápis. Představitelé státních zastupitelství s ní byli obecně seznámeni až na konci května 2016, tj. těsně před odesláním referátníku ministrovi vnitra. Ten byl odeslán 31. 5. 2016. Rozhodnutí Tuhého a Laubeho sloučit oba útvary pod jednotné vedení přitom bylo prezentováno jako konečné a neměnné. Projednávání konkrétních dopadů organizační změny na komunikaci mezi NCOZ a státními zastupitelstvími a na kontinuitu probíhajících trestních řízení započalo až teprve po medializaci organizační změny. Koncepční nebo strategické materiály zpracované za působnosti současného policejního prezidenta slučování útvarů s celostátní působností neřeší ani se o ní nezmiňují. Zástupci Policejního prezidia neměli v souvislosti s návrhem organizační změny zpracovány žádné aktuální a podrobné analýzy nebo statistiky, které by podporovaly jimi prezentované důvody. Zástupci Policejního prezidia se odvolávají na strategické a koncepční materiály z předchozích let, které se datují již od roku 1993, jak je zmíněno v materiálech v roce 2007, které byly vyšetřovací komisi předloženy. Tyto dokumenty se v různých variantách zmiňují o možnosti spojování celorepublikových útvarů. Argumenty pro prověřovanou organizační změnu jsou v podstatě převzaty z těchto dokumentů. Ne ve všech materiálech však bylo sloučení útvarů s celorepublikovou působností považováno za vhodné řešení.

Pro mě je to hodně podstatné a domnívám se, že ať bude to usnesení přijato v jakékoli podobě, tak si myslím -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, uplynula vám doba pro faktickou poznámku.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Ano. Že občané si vyhodnotí celou tu reformu zcela jednoznačně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To bylo poslední vystoupení v obecné rozpravě. A protože nikoho nevidím, rozpravu končím. V tuto chvíli tedy můžeme přistoupit k závěrečným slovům. Závěrečné slovo pana poslance Blažka jako předsedy vyšetřovací komise. Má zájem?

 

Poslanec Pavel Blažek: Já se teď omlouvám, ale od matadorů tady mám různé názory na to, jak to je s usneseními, která jsou navrhována, takže já bych je...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ne, ta musíme přednést v podrobné rozpravě, kterou otevřu. Já se jenom ptám, protože skončila obecná rozprava, tu jsem ukončil a je mou povinností dát vám šanci k závěrečnému slovu případně zpravodaji, aby se vyjádřil. Pokud nechcete, nemusíte se vyjadřovat.

 

Poslanec Pavel Blažek: Říkám své oblíbené - jak je důležité míti Filipa. Děkuji za radu a závěrečné slovo nemám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Můžeme tedy přikročit k rozpravě podrobné. Hlásí se předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Prosím, pane předsedo, máte slovo v podrobné rozpravě.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Jak jsem avizoval, tak v podrobné rozpravě navrhuji usnesení: Poslanecká sněmovna žádá - vyzývá. Poslanecká sněmovna vyzývá ministra financí Andreje Babiše, aby se omluvil za svoje výroky na adresu vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan zpravodaj si to poznamenal. Nyní tedy vyzvu pana poslance Pavla Blažka, aby přednesl návrh usnesení, který připravila vyšetřovací komise. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Jen odkazuji - já jsem všechny návrhy usnesení četl ráno ve své zprávě, čili na ně teď plně odkazuji a navrhuji, aby se hlasovalo o každém usnesení zvlášť, to znamená I, II, III, římské myslím teď, IV zvlášť. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Nyní pan poslanec a místopředseda Bartošek se svým návrhem do podrobné rozpravy. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Můj návrh reaguje na zprávu GIBS a zacházení s odposlechy v rámci jednotlivých kauz, to znamená, že z této zprávy vyplývá, že by bylo dobré, aby odposlechy, které jsou nařizovány, byly následně analyzovány a aby s nimi bylo dál pracováno.

To znamená, návrh mého usnesení, který přečtu: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby cestou ministra spravedlnosti byla zabezpečena důsledná aplikace § 88 odst. 2 a 4 trestního řádu, a to v souvislosti s posuzováním důvodnosti odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu například formou závazného pokynu nebo metodického pokynu atd.

Tolik text doprovodného usnesení, víceméně to usnesení nemění žádný zákon, pouze vyzývá ministra spravedlnosti, aby metodicky upravil, jak se bude s odposlechy zacházet a analyzovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě pan kolega Schwarz do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Vážený pane místopředsedo, já jsem poslouchal návrh pana kolegy místopředsedy Sněmovny a rozumím tomu, co chtěl říct, pravděpodobně asi komise zjistila, že s odposlechy, které byly řádně povoleny soudem a byly získány, nebylo pracováno tak, jak má, to znamená, nebyly vyhodnocovány do detailů, tak aby se daly kdykoli použít. Pak bych mu potom dal takový návrh, že si myslím, že toto provolání ohledně toho, co se děje podle 88 trestního řádu, bývalé 88, tak je spíš pro pana ministra vnitra, protože ten má na starosti policii. Ty odposlechy dělá policie a dozoruje to státní zástupce. Tak pokud se mu jedná o to, tak by ten úkol měl být, to usnesení směřováno k ministru vnitra než k ministru spravedlnosti. To se domnívám, ale to je jeho věc. Děkuju. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP