(17.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Komárek a jeho faktická poznámka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Komárek: Děkuji. Z debaty o policii jsme se dostali do vězení, což je vcelku logické. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Jo, to už je všechno? Aha, děkuji. (Pobavení v sále.) Pan poslanec Blažek a jeho faktická poznámka.

 

Poslanec Pavel Blažek: Ještě jednou k panu poslanci Schwarzovi jsem něco zapomněl říci. Má pravdu, že jsou určité věci, které by se měly řešit i na úseku Ministerstva vnitra, a to jsou minimálně dvě. Výklad nadřízenost, podřízenost, ale v těch zákonech to je. Problém je v tom, že pokud jde například to sdělování informací, a to v té zprávě máte, tak je naprosto odlišný výklad těchto paragrafů nejvyššího státního zástupce a úplně jiný výklad jsme dostali od Policejního prezidia. A teď je velmi těžké naformulovat nějaké usnesení. To není o změně zákona. Ten zákon je, řekl bych, v této věci docela v pořádku, ale liší se nám dva výklady dvou docela významných vysokých orgánů. A hnutí ANO, pokud má tyto konstruktivní návrhy, včetně poslance Schwarze, bych vyzval - vždyť vám nic nebrání nějaké usnesení k tomu přidat. Vždyť tady sedíme celý den. A vy jste ještě řekli, že vyzveme vládu, aby upravila to či ono třeba v rezortu vnitra. Proč ne, já se tomu určitě bránit nebudu, pokud to bude rozumný návrh.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec Štětina a jeho faktická poznámka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Štětina: Děkuji ještě jednou. Já nebudu vůbec hovořit dlouho, ale vážení kolegové a kolegyně. Odhlasovali jsme si i po 21. hodině. To, co tu řešíme, další věci, které s tím nesouvisí, tak je neřešme a řešme tady skutečně reorganizaci policie České republiky a nic víc. To ostatní, co je, to je naprosto zbytečná řeč. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. A nyní řádně přihlášený pan poslanec Matěj Fichtner. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji za slovo. Já budu skutečně věcný. Já jsem té široké debaty využil k detailnímu nastudování té zprávy. Chtěl bych pokud možno od pana předsedy Blažka vysvětlit některé věci. Zdá se mi, že ta zpráva je poněkud vnitřně rozporná, neboť se nedostatečně věnuje všem těm oblastem. On to tady koneckonců už nakousl pan kolega Schwarz.

Jedna věc, když jdeme do detailů, rád bych tedy věděl, když ocituji tu zprávu: "Některé skutečnosti uváděné v usnesení GIBS o odložení věci byly chybné, z telefonního čísla s koncovkou 312 nebyla zaslána podnikateli Davidu Tesaříkovi žádná varovná SMS..." a tak dále. Údaje o směru komunikace chybně vyhodnotil příslušník GIBS zpracovatel spisu Milan Vaculík. Sám to také před vyšetřovací komisí uznal. Na základě podkladů, které má vyšetřovací komise k dispozici, nelze prokázat, že by jednal úmyslně, nelze však vyloučit, že jednal z nedbalosti, a proto komise rozhodla podat trestní oznámení. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci jako dozorový orgán v tomto selhalo, neboť chybu přehlédlo také. Navíc minimálně neopatrným přístupem umožnilo, aby se chybné usnesení a jeho další interpretace staly součástí veřejného prostoru. Tak. Co se týká úniku toho samotného usnesení, o tom už tady víceméně bylo hovořeno. To usnesení je k dispozici na webu Národního fondu proti korupci.

Nicméně když se podíváme do toho usnesení, tak zjistíme, že GIBS zde v roli policejního orgánu vlastně obdržel od ÚOKFK podnět, který zněl právě tak, že na telefon pana Davida Tesaříka měla přijít nějaká varovná SMS. Na základě toho toto začal vyšetřovat. A sám ten policejní orgán GIBS uvádí v odůvodnění toho usnesení o odložení věci, že z provedené analýzy mobilního telefonu účastnického čísla a tak dále Davida Tesaříka, ve kterém byla detekována zpráva, která byla odeslána na účastnické číslo to druhé, tedy s koncovkou 312, a tak dále, pak pokračuje to odůvodnění. To znamená, sám ten vyšetřovatel GIBS uvádí v tom svém dokumentu, že ta zpráva byla odeslána z mobilu Davida Tesaříka, nikoliv na ten mobil. To znamená, to, co je zde napsáno v té závěrečné zprávě vyšetřovací komise, údaje o směru komunikace chybně vyhodnotil příslušník GIBS, tak je poněkud v rozporu s tím samotným usnesením GIBS. To je první věc.

A druhá věc, kterou tedy absolutně nechápu, je to, proč komise podává trestní oznámení na toho vyšetřovatele. Vždyť to je přece nesmysl. I kdyby to tak bylo, zaprvé to podle mě tak není, ale i kdyby to tak bylo, že v tom usnesení o odložení věci uvádí ty údaje chybně, tak mi prosím vás vysvětlete, jak spáchal trestný čin tím, že se někde překoukl a napsal tam něco jiného? Jak se stal ten trestný čin? Co je obsahem toho trestného činu? Kde je ta skutková podstata? Tomu skutečně nerozumím. Tak to je jedna věc.

Druhá věc. Vyšetřovací komise se zabývala těmi úniky z vyšetřovacího spisu, mimo jiné únikem tohoto usnesení, a na základě toho a na základě toho, že vlastně Vrchní státní zastupitelství, respektive jeho funkcionáři uvedli, že budou vyslýchat policejního prezidenta, tak na základě toho navrhuje právě v té řekněme návrhové části usnesení té vyšetřovací komise, aby vláda v rámci její ústavní odpovědnosti za činnost státního zastupitelství zvážila, zda postačuje ta podaná kárná žaloba, nebo zda nejsou nutná další opatření včetně personálních. Čili vyšetřovací komise tam identifikovala nějakou chybu, nějaké potenciální pochybení, a na základě toho žádá, nebo navrhuje, aby Poslanecká sněmovna vyzvala vládu k nějakému opatření v rámci soustavy státního zastupitelství.

To je sice hezké, ale ta zpráva je poněkud nevyvážená, protože také obsahuje následující text: Vzhledem k charakteru činnosti obou slučovaných útvarů a s přihlédnutím k osobám a k prostředí, které bylo organizační změnou dotčeno, lze konstatovat, že se nejednalo o změnu nevýznamnou. Myšleno tedy ta reorganizace. Její příprava byla ze strany Zdeňka Laubeho a Tomáše Tuhého značně podceněna a byla nedostatečně projednána s dotčenými subjekty. To vypovídá o nedostatečném manažerském řízení ze strany bývalého náměstka policejního prezidenta Zdeňka Laubeho. No to je sice hezké, ale jestliže tady identifikujeme nějaké nedostatky u Vrchního státního zastupitelství v Olomouci a navrhujeme k tomu nějaké usnesení, které by mělo vyzvat vládu k něčemu, tak vůbec nerozumím tomu, proč zde není podobný návrh usnesení, kterým tedy vyšetřovací komise, respektive potom Poslanecká sněmovna vyzve vládu k řešení, řekněme včetně personálního, když bych šel do detailů, k řešení směrem k policejnímu prezidentovi Tuhému. Protože vyšetřovací komise zde píše, že příprava reorganizace byla ze strany Zdeňka Laubeho a Tomáše Tuhého značně podceněna. A Tomášem Tuhým se ta zpráva vyšetřovací komise vůbec nezabývá v tom smyslu, že by mělo být nějaké personální opatření.

To bych rád slyšel od zřejmě předsedy vyšetřovací komise, jak bude reagovat na ty argumenty, které jsem přednesl v těch jednotlivých bodech.

A co se týká návrhové části, tak já si myslím, že je namístě navrhnout, aby Poslanecká sněmovna pouze vzala tu zprávu na vědomí, tedy pouze pod tím bodem jedna, a aby už nepřijímala ty body dva, tři a čtyři. Teď nevím, jestli to mohu navrhnout v obecné rozpravě...

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To se omlouvám, můžete rozdělit to hlasování, ale o tom, jestli ty body přijme, nebo nepřijme, rozhodne Poslanecká sněmovna většinovým hlasováním. Vy je můžete pouze rozdělit, hlasovat zvlášť o bodu jedna, o bodu dva, o bodu tři, o bodu čtyři. Nic víc, nic méně.

 

Poslanec Matěj Fichtner: V tom případě bych si dovolil navrhnout oddělené hlasování. (Předsedající: V tom vám bude jistě vyhověno.) Dobře, děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Ondráček a jeho faktická poznámka. Po něm pan předseda Blažek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane místopředsedo. Při svém prvním vystoupení jsem řekl, že pro zachování svého zdraví tady radši nebudu. Přišel jsem sem podruhé. A to, co předvedl teď pan kolega, promiň, ale to snad nemůžeš myslet vážně, prostřednictvím předsedajícího. (Ano, mým prostřednictvím.). Říkám to vaším prostřednictvím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP