(17.40 hodin)
(pokračuje Schwarz)

Prosím vás, k tomu je třeba přečíst si trestní řád, trestní zákon a najít si podle starého, kdy se ukládají věci, jak se ukládá, jestli se skutek stal. A abych tady popisoval znásilnění jezevčíka, nezlobte se, prosím vás, to je ubohost. To je prostě pro mě - je to smutné na Poslanecké sněmovně. To je prostě věc právníků a ti by si to měli říct.

Já bych teď chtěl jenom připomenout následující věc. Pan kolega Korte prostřednictvím vás, pane místopředsedo, on už tu není, ale on mě dneska oslovil s tím, že někdo z ANO tady začal a svolal výbor. Ano, já jsem to byl. Já jsem to byl jako místopředseda výboru pro bezpečnost, když se na mě obrátili takhle vysoce postavení policisté. A svůj názor nezměním. Udělal bych to klidně znovu. Ano, chtěl jsem svolat výbor a v tom výboru mělo být pouze slyšení, zeptat se policistů na výboru za přítomnosti členů, vás, kdo je v bezpečnostním výboru, aby nám řekli, co chtějí. Když nám to nedokázali říct na rovinu a do médií, tak ať nám to řeknou přímo na výboru. Nebylo mi to umožněno. Vidíte, a pak se to celé začalo. To jsem byl já, který ten výbor svolal jako místopředseda, ne protizákonně. V souvislosti se zákonem, kteří mnozí z vás, kteří tu sedíte, jste si ten jednací řád schválili nebo ho podporovali nebo se podle něho drželi. Já jsem jenom využil váš, všech, co tu jste déle než já, váš jednací řád a udělal jsem to. Nelituji toho. Nebylo mi umožněno slyšení a pak se spojilo, rozjela se všechna ta kola.

Tak a teď co bych chtěl porovnat. Co vadí mně. Já nechci kritizovat práci vyšetřovací komise. Ono, víte, po večerech sedět, vyslýchat, sami jste viděli, jak některým to vadí, jak se na sebe koukají, jsou to kolegové, sedí spolu. Není to jednoduché dělat sněmovního policistu, prosím vás, já tomu tak říkám. Ale co mně vadí a trošku mě překvapuje. Víte, když jsme dělali Opencard, neměl jsem tu odvahu vstoupit do této komise. Kolega Chalupa měl. Tak jsem si myslel, že to bude fungovat stejným směrem, že komise něco vyšetří, dá závěrečnou zprávu a v závěrečné zprávě se objeví opatření, třeba to trestní oznámení atd. Mě trošku zaskočila, aniž bych se chtěl zastávat resortu pana ministra Pelikána, zaskočila usnesení směřovaná jenom na resort spravedlnosti. Protože když si přečtete pozorně tu zprávu, tak je tam jasně napsáno, i prostřednictvím pana místopředsedy pan předseda komise Blažek o tom mluvil, že policisté - a skončilo to až u náměstka pana generála Laubeho, který už dneska není policistou, to jsme slyšeli, kde dneska je, ale to není podstatné, pravděpodobně pracoval moc rychle a neprofesionálně a uspěchal tu reorganizaci. Ale už tam není opatření směřující k Ministerstvu vnitra, aby se další možné takové kroky náměstků z Ministerstva vnitra nestaly. To tam chybí. Takže to je zajímavé, že je tam opatření týkající se až státního zastupitelství. To mě zamrzelo, čistě profesionálně, ne politicky. Protože by tam mělo být opatření i k vnitru (část nesrozumitelně) spadá k policii, pozor, pozor, je třeba to došetřit i na této linii.

Tak ta trestní oznámení, tomu rozumím, asi mají k tomu důvod. A právě - a teď k tomu přejdu. Proč si někteří lidé potom mohou myslet: jedna paní povídala nebo na každém šprochu je pravdy trochu, že to tak je? Protože když trošku se v tom pohybují, aspoň trošku jako já, tak právě toto je zarazí, že tam není opatření směrem k vnitru, ale je tam opatření ke státním zástupcům, a ke stejným státním zástupcům, jejichž jména tady proběhla, kteří v minulosti už měli co do činění s politikou, s vyšetřováním politiků atd. A v tu chvilku mně zbývá právě to možné podezření, které mi komise prostě tou prací nevyvrátila. To je důvod, proč se mi to usnesení nelíbí. Tu zprávu vezmu na vědomí, protože opravdu ta komise, kdo to zná, měla mantinely jenom na tuto konkrétní věc. Ale dneska jsem tady slyšel od všech vás, co tu sedíte, od všech i tady (poslanec se otáčí směrem k vládním lavicím a předsednickému stolku) věci, které s komisí vůbec nesouvisely. Pan Blažek ji přečetl, tomu rozumím. Zprávu bych byl ochoten vzít na vědomí, ale bez, prosím osobně jako člověk, bez těch usnesení, protože ta usnesení považuji za účelová vzhledem k tomu, co jsem řekl. Chybí tam některé usnesení, takže si myslím, že tato usnesení, ty závěry, ať jsou jakékoliv, každý má na to svůj názor, já říkám jenom svůj, chybí mi tam usnesení právě díky (?) náměstka policejního prezidenta pana generála Laubeho, protože tady to padlo. Ono to trvalo jenom chviličku, ale padlo tady, že pracoval velmi rychle a že to je škoda.

A víte, co mi chybí, a to si neodpustím říct jako člověk bez minulosti tady ve Sněmovně, ale naivní poslanec, po dnešku naivní poslanec? Že když se dělá tak velká věc, ať na vnitru, což je reorganizace, kdyby se dělala tak velká věc na spravedlnosti, něco s věznicemi, u paní ministryně (poslanec se obrací pohledem na ministryni Šlechtovou), s čímkoliv, tak jsem si vždycky myslel, že v té vládě aspoň ti vládní poslanci něco o tom vědí, ministři to proberou tak, aby prostě toto se nestalo, abychom tady si nemuseli nadávat, říkat, kdo co udělal, že někdo chytil jezevčíka. Že si to prostě vydiskutují, řeknou si to, tak jak to běží úplně na obyčejné obci, když starosta nebo místostarosta chce něco udělat pro občany, tak to aspoň s tím politickým partnerem ve vedení té obce probere. To je důvod, který prostě vadí mně, a to si myslím, že byl spouštěč nekomunikace. A mluvil k nám o tom náš kolega místopředseda Vondráček.

Takže takhle bych to chtěl shrnout. Chtěl bych vás požádat, abychom se už nehádali, protože to nikam nevede. Připomínáte věci, kterým se někteří smějí, ale ono to není směšné. Ono je to prosím všechno smutné.

Děkuji, že jste mě někteří slyšeli. (Potlesk ve střední části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, panu poslanci. Faktická poznámka pan poslanec Blažek, poté paní poslankyně Černochová, oba faktické poznámky.

 

Poslanec Pavel Blažek: Já jen zareaguji. Děkuji, že to agresivní bylo věcné. Snad tolik - znovu přečtu název té vyšetřovací komise: k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia a tak dál a Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Pokud jde o prověřování orgány činnými v trestním řízení, to jsem tady říkal možná dneska už několikrát, no, ti tam toho na sebe dali tolik, že se fakt nebojte, že se nikdo nezabývá, jestli tam byla nějaká trestná činnost, nebo ne. Přidávat k tomu cokoliv by bylo úplně od té komise navíc a myslím si, že už to stačilo.

Pokud jde o olomoucké státní zastupitelství, tam se prostě našla dvě pochybení. O tom jednom tady ani tolik nepíšeme, ale jenom připomínám, že i nejvyšší státní zástupce, pokud jde o dohled nad tou slavnou esemeskou a vyšetřováním GIBS, poslal panu Ištvanovi dopis, ve kterém ho vyzval, aby to nějakým způsobem řešil, že tam došlo k pochybení také.

Pokud jde o personálie, já tedy, pokud ta usnesení dobře čtu, tak tady žádné personálie nejsou, pokud jde o Olomouc. Ani jedno. A dokonce se ani nevyzývá, že vláda musí něco personálně udělat. Jenom se jí říká, aby zvážila - a já už teď opakuji, když to vláda neudělá, bere na sebe odpovědnost za to, jak činí olomoucké státní zastupitelství. Já znovu říkám, já jí to přeji, naprosto chápu, že dneska je to mediálně populární, ale já bych si za ně na sebe odpovědnost nevzal. A to je každého právo si to vzít jakkoliv.

A to nejpodstatnější je - a já bych mluvil nerad k hluchým. Vždyť přece tady vypukla vládní krize a oni ze spisů vykládali, co tam mají a do té vládní krize se namotali. Copak jste to viděli, že by to dělalo pražské vrchní zastupitelství? Ani půl věty. Udělá to nejvyšší státní zástupce? Ani půl věty. Oni ano, ale zákony platí jak pro ty Pražáky, tak pro ty Olomoučáky. A o to mně jde, a nejenom mně, ale myslím si, že celé komisi. A nechat to jenom tak? Můžete, ale já si myslím, že by to nebylo správné.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Paní poslankyně Černochová a její faktická poznámka.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Hezký večer. Já bych ráda reagovala na to, co tady řekl kolega Schwarz. Ono se to hezky poslouchá, ale ta realita, kterou tady realizuje v tomto volebním období hnutí ANO, je bohužel úplně jiná než slova pana kolegy Schwarze.

Já bych ráda připomněla, protože máme asi krátkou paměť, nebo kolega Schwarz má krátkou paměť, jednu personální změnu, kterou udělalo vaše hnutí a kde se z těch důsledků té personální změny vzpamatovává Ministerstvo spravedlnosti dodnes. Je to odvolání, protiprávní odvolání ředitele Vězeňské služby pana generála Dohnala, kdy si vaše paní ministryně Válková, aniž by to s kýmkoli konzultovala ve vládě, to tady pan premiér jasně řekl, odvolala pana generála Dohnala jako ředitele Vězeňské služby bez nějakých důvodů. Nahradila ho náměstkem nebo ředitelem některé z věznic panem Ondráškem a následně, když to proběhlo a došlo to k soudnímu projednání, tak musel pana generála Dohnala na jeho pozici, a já jsem za to ráda, pan ministr spravedlnosti Pelikán vrátit zpátky. Takže prosím, opravdu važte slova, když tady kritizujete vy někoho, že s vámi nekonzultuje personální změny, když to vaše ministryně vaší vlády, členka vašeho hnutí, nedělala v tak závažné věci, jako je generální ředitel Vězeňské služby.***
Přihlásit/registrovat se do ISP