(17.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ne listopad, 23. únor. To je procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat bez rozpravy. Já vás nejprve všechny odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Hájka, který navrhuje tento bod přerušit do 23. února tohoto roku 11 hodin.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 310. Přihlášeno je 108 poslankyň a poslanců, pro 31, proti 71. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat faktickou poznámkou pana ministra spravedlnosti. (V sále je hluk.) Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, chci také poděkovat panu poslanci Vondráčkovi, že skutečně přešel k věcné diskusi a téměř všechno, co jsem tady chtěl říci k navrženým úkolům pro vládu, už řekl za mě. Jakkoliv to můj milý kolega Blažek bagatelizuje, ono to tak bagatelní není.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, pane ministře. Vy říkáte velmi závažné věci a Sněmovna vás zjevně nemůže slyšet. Poprosím kolegy nalevo i napravo o ztišení a vás poprosím, abyste pokračoval. Děkuji.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Uvědomme si prosím, že se tu navrhuje, aby Poslanecká sněmovna žádala vládu, tím ji podle mě tedy ukládá, aby jí do tří měsíců předložila návrh zákona, který bude obsahovat, a teď je tam vyjmenováno, co bude obsahovat. Vláda na to těžko může reagovat jinak, než že takový návrh předloží, ale jak to má udělat, je-li přesvědčena o jeho neústavnosti a možná i nesprávnosti. A já tady za sebe říkám, že souhlasím se vším, co tady pan poslanec Vondráček řekl. Takže vás velice nabádám, abyste pečlivě zvážili, zda doprovodná usnesení přijmout, protože si myslím, že by skutečně to byla chyba. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Vondráček. Jeho faktická poznámka. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. On to pan ministr už stihl říct. Mám životní zkušenost, že naprostá většina konfliktů mezi mužem a ženou je způsobena nedostatkem komunikace. Platí to i obecně, mezivztahově a vůbec mezi lidmi, zkrátka chyba v komunikaci je příčina všeho. My si asi nerozumíme s panem poslancem Blažkem. (Veselost v sále.) Jeho komise tady opravdu navrhuje, aby se do tří měsíců předložil návrh zákona, který musí obsahovat, a teď změnu trestního řádu a tak dále. To znamená paragrafované znění. Někdo to musí napsat, musí to tam být napsané. Pochopil jsem z jeho příspěvku, že vláda má něco předložit. My si asi potom musíme sednout, co to je to něco, co má vláda předložit. Třeba nalezneme společnou komunikaci, třeba se to podaří i v naší vládě před rozvodem, jak to tady slyším.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu místopředsedovi. Pan předseda Stanjura a jeho faktická poznámka.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych v rámci faktické poznámky měl jeden procedurální návrh. Musím říct, že už mi trošku chyběl, už jsem to neříkal asi tři roky. Chtěl bych procedurálně navrhnout, abychom dnes jednali i hlasovali po 21. hodině, a to jménem šesti poslaneckých klubů s výjimkou hnutí ANO, abych dostál přesně liteře zákona, tak je vyjmenuji: vezmu to zleva doprava, jménem klubu KSČM, ČSSD, Úsvit, KDU-ČSL, ODS a TOP 09. Myslím, že kolegové z ANO se obstrukce ještě musí naučit, zatím jim to moc nejde. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Určitě meritorně i procedurálně myslíte, abychom jednali a hlasovali. To je návrh, o kterém budeme hlasovat bez rozpravy, procedurální návrh.

Zahajuji hlasování o tomto procedurálním návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 311. Přihlášeno je 108 poslankyň a poslanců, pro 69, proti 30. Návrh byl přijat. Budeme tedy jednat dnes po 19., i případně po 21. hodině.

 

Můžeme přejít dál. To byly zatím veškeré faktické poznámky i přednostní práva. Slovo má v obecné rozpravě řádně přihlášený pan poslanec Jiří Štětina. Prosím, pane poslanče, máte slovo. (V sále je velký neklid!)

 

Poslanec Jiří Štětina: Dobrý podvečer. Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, dámy a pánové, možná si říkáte, proč zde hovořím. Já nepatřím k poslancům, kteří všemu rozumí, kteří hovoří do zemědělství, zdravotnictví, lesnictví, životního prostředí, vnitra, ale patřím k těm, kteří využívají své zkušenosti, které měli za svůj hodně dlouhý život. Takže vám musím říct, že jsem byl také policistou, a proto mám vztah jednak k policii a samozřejmě k Ministerstvu vnitra velmi kladný. Dokonce jsem byl rehabilitován v roce 1990. Byly mi nabídnuty všechny výhody, které s tím souvisely, i výsluhu jsem mohl tenkrát dostat, všechno jsem odmítl, pouze jsem si nechal důchod Ministerstva vnitra, protože je úplně jedno, jestli ho beru od České správy sociálního zabezpečení, nebo od Ministerstva vnitra. To je úplně jedno.

Dneska ale mohu říct, že mi to jedno není, a to malinko odbočuji od toho, co chci potom říkat. Když dneska vidím, jak jsou u policie vypláceny výsluhy, jak se povyšují policisté, kteří udělají kariéru za pár let do hodnosti generála, pak odejdou a stanou se z nich politici s výsluhou 62 tisíc a tak dále, tak to mě klidného nenechává a samozřejmě mě mrzí, že jsem tenkrát nevyužil plnou rehabilitaci, ale budiž, člověk dělá životní chyby.

Další věc, kterou chci říct, že se mi zde vůbec nelíbí dnešní atmosféra. Je to nechutné. Je to urážející a myslím si, že si to nezasloužíme ani my, kteří jsme šli do politiky pro to, abychom zabránili korupci, klientelismu a všemu, co tady minimálně za dvacet let bylo, a že se nám to nepodařilo, je jednou jisté. Čili si myslím, že bychom se i vůči občanům této země měli chovat slušně a korektně.

Budu mít svůj projev asi strukturován na tři body. Jeden se bude týkat historie reorganizace, respektive reformy policie, za druhé to budou připomínky, které budu mít, a nebudu skutečně obviňovat komisi, že se chovala tak nebo onak, protože vím, co to je být členem vyšetřovací komise. A když srovnávám, co jsme dělali ve vyšetřovací komisi Opencard a dneska, tak si myslím, že tenkrát to všechno proběhlo naprosto slušně a korektně a dneska jsme jaksi tam, kde jsem být nechtěl.

Bod č. 1 - historie reformy Policie České republiky. Je to skutečně věc, která se chystala už v minulosti. Samozřejmě hlavní reformu policie chtěli dělat ti, kteří byli u vlády od roku 2006. Byl jsem zvolen do Poslanecké sněmovny v roce 2010. Byl jsem členem výboru pro obranu a bezpečnost, tenkrát byl společný, byl jsem dokonce i členem takzvaného podvýboru pro reformu policie a k tomu se chci malinko zmínit. Samozřejmě vím moc dobře, že reformu policie musí dělat policejní prezident a ministr vnitra, o tom žádná. Ale když se vrátím do roku 2011, a to je tento papír, nebudu číst všechno, nebojte se, to bych vás unavoval a vy byste mě potom brzy vyhnali, tak musím konstatovat, že z jednání podvýboru byl tehdejší pan prezident Lessy vykázán. Já jsem u toho byl, já jsem to viděl, byl jsem toho svědkem. Takže to byl jaksi první moment, který mi dával do souvislosti určité věci, které se udály loni, počínaje koncem května. K tomu se dostanu také. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP