(15.50 hodin)
(pokračuje Blažek)

Za další. Ta zpráva, tam nenajdete slovo obhajoby o tom, že by to s tou esemeskou bylo tak či tak. Ale vyšetřovací komise úplně stejně jako orgány činné v trestním řízení může říkat jenom to, co je prokazatelné. Tady vedeme politickou debatu a každý má právo říci, že například se mu nelíbí policejní prezident. Napsat tam bez důkazů to, co jste říkal vy, prostě možné nebylo, protože ani orgány činné v trestním řízení nic takového neprokázaly, a je velmi obtížné očekávat od nás s minimem prostředků, kromě výslechů a toho, co nám předloží orgány činné v trestním řízením z toho, co už měly, abychom tohle tvrzení mohli my nějak podporovat.

Ale pane ministře, znovu nám tady odpovídá vláda, jejímž vy jste členem, a pan policejní prezident je vaším policejním prezidentem, nikoliv prezidentem opozice.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče, za dodržení limitu. Jako další pan poslanec Chalupa. Po něm z místa přihlášený pan poslanec Ondráček, po něm pan ministr Pelikán.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Pan policejní prezident řídí Policii ČR, která slouží všem občanům ČR, to znamená, tam se nerozlišuje, kdo je koalice a kdo je opozice. Takhle tomu rozumím já. Pokud jde o nějaké esemesky a telefony, pan policejní prezident nevysvětlil, jak se ta SIM karta dostala do jeho telefonu. Nevysvětlil. Definitivně. A to nikdo už nevyšetří, chybí tam spousta věcí. A to, co tady říkal pan ministr Pelikán - my nevíme, od koho to šlo, kam to šlo. Úniky jsou prokázané, protože tak jak to tady bylo citováno, přece nechcete dělat z lidí blbce, že si někdo sám sobě tady povídal do telefonu. To přece je nesmysl!

A vůbec, vážení, je šest měsíců po provedení reorganizace, které jsme nezabránili, nevíme, jestli je to dobře, nebo ne. Nikdo neřekl, že reorganizace je úplně blbý nápad, ale tak jak se provedla, byla špatně. To je jednoznačné. Nikdo netvrdí, že kdyby se to projednalo, možná jsme po auditu národní bezpečnosti dospěli k tomu, že reorganizaci by bylo dobré provést, ale tak jak jste to udělali, tak prostě s tím nesouhlasím. A že to souvisí s jinými věcmi, to už jsem tady říkal. A je šest měsíců po provedení reorganizace a my se tady bavíme ex post o nějakých věcech, které už jsou nevratné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já také děkuji za dodržení času. Teď se nám urodily faktické poznámky. S první pan poslanec Ondráček, po něm pan ministr Pelikán, pak pan poslanec Blažek, pak pan ministr Chovanec. Takže popořadě. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já jako člen vyšetřovací komise jsem pro jistotu zde v sále dopoledne ani nebyl a sledoval jsem to v televizi, protože nervy a zdraví mám jenom jedno. Teď jsem přišel na chvíli a zase rychle odejdu a budu to sledovat zpovzdálí.

Pouze bych řekl panu ministru Pelikánovi prostřednictvím možná pana předsedajícího. Pane ministře, zkuste se podívat, abyste měl informace, když už tady něco komentujete - a je to krásné, je to emoční, děláte to hezky. Ale vyšetřovací komise jako taková nepracovala v režimu utajení, v režimu zákona o ochraně utajovaných informací, pouze byla neveřejná. A to je podstatný rozdíl! Takže žádné utajované informace o průběhu jednání - nikdo neporušuje zákon, nic takového tady není. Pouze činnost byla ukončena k 31. lednu a to, co probíhalo, je na každém z nás, kdo jsme v té vyšetřovací komisi byli, zda to chceme, či nechceme komentovat. Já to komentovat nechci, protože to, co se upeklo uvnitř, a to, co bylo uvnitř, ten výsledek vy máte všichni na stole, seznámili jste se s ním a poměr hlasování jste se také dozvěděli. Takže nikdo neporušuje zákon. Nic nebylo v režimu utajovaných informací, pouze komise jednala na základě svého rozhodnutí neveřejně. Teď jsme před Poslaneckou sněmovnou a veřejně diskutujeme o výsledcích, ke kterým jsme se po půl roce činnosti komise dobrali. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou bude reagovat pan ministr spravedlnosti. Máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Ona to není, vážený pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, tak úplně pravda, protože jednací řád komise říká, že členové vyšetřovací komise a další osoby, které se zúčastní nebo jsou přítomny jednání, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se při jednání dozvědí, a zbaveni této povinnosti mohou být jen usnesením Sněmovny. Já jsem si nevšiml, že by tady bylo nějaké takové usnesení Sněmovny. Takže to říká jednací řád.

A ještě k mému milému kolegovi ministrovi Chovancovi. Já nikoho nedehonestuji. Já prostě jenom čtu otevřené zdroje. Já si nemohu v tomto vyžádat zprávu, protože já si mohu vyžádat jenom sumární zprávu o probíhajícím řízení, nemohu si vyžádat detailní zprávu o nějakém odposlechu nebo zachycení telekomunikačního hovoru. Já čtu otevřené zdroje a ty otevřené zdroje mě prostě velmi zneklidňují. A zneklidňují mě pořád a myslím, že každého občana. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Blažek. (Jmenovaný vede neformální rozhovor s ministrem financí.) Vaše dvě minuty, pane poslanče! Ať to neprokecáte.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den. Já se omlouvám, ale my jsme si museli ještě s panem ministrem financí něco malilinko vyříkat.

Já bych jenom reagoval na pana poslance Chalupu. Já s ním plně souhlasím, že nám všem není jedno, kdo je policejní prezident. Ale někdo za něj nese ústavní odpovědnost. A já jenom reaguji na to, když ministr vlády si tady chodí stěžovat na policejního prezidenta, že za něj nese zodpovědnost on, nikoliv my tady ostatní, ale vláda. A já budu jenom znovu říkat, nikdo nikoho nenutí, aby byl ve vládě, kde je takový nějaký strašně špatný policejní prezident. Ale když v té vládě zůstává, tak je na rozdíl ode mě za něj zodpovědný. Já ne.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou pan ministr Chovanec.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Ještě jednou, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Vaším prostřednictvím k panu kolegovi Chalupovi. Policejního prezidenta v této zemi jmenuje vláda na návrh ministra vnitra. Ne tedy ministr sám, ale vláda ve sboru. Dokonce si myslím, že tohoto policejního prezidenta vláda jmenovala všemi hlasy, což samozřejmě nemůže znamenat, že v čase názor nezmění. Tomu já rozumím.

K tomu, co tady předvedl pan kolega Pelikán, prostřednictvím pana předsedajícího. Pane ministře, pane kolego, nezlobte se na mě, ale vy jste činitel této vlády, ministr této vlády, ministr spravedlnosti, čtete tady nějaké esemesky, které nejsou verifikované. Já jsem aspoň tedy doufal, že to máte ověřeno z nějakého svého zdroje a že tu na adresu nejvyššího policisty v zemi kladete alespoň nějaké esemesky, které máte ověřeny. Když se podíváte na text, který jste tady odcitoval, já tedy úplně přesně si to nevybavuji, tak tam je napsáno, že první esemeska odchází na jakýsi telefon, kde nebylo identifikováno, v čích rukou se vlastně ocitl - prezidenta, jeho syna, jestli vůbec v okolí jeho rodiny, to nevíme. A tam je napsáno: Mají si přijít pro tátu. Prosím pěkně, když se podíváte na otevřené veřejné zdroje, tak zjistíte, že v kauze Tesco SW, vážený pane ministře, na to se podívejte, k žádnému zatýkání osob nedošlo. Tam z mého pohledu došlo ke sběru informací, ke sběru důkazů, ale nedošlo vůbec k zatčení žádných osob. To znamená, že vy ještě připouštíte, že policejní prezident této země je nějaký hochštapler, že vlastně neví, co se tam bude dít, a vede jakousi pseudokomunikaci. Vždyť to, co tu předvádíte, pane ministře, je naprosto směšné. Vy nemáte důkaz o tom, že by to mířilo k policejnímu prezidentovi, dokonce ty informace nejsou validní, a vy je tu bez jakéhokoliv studu v sobě používáte. Kde to jsme? Vy jste ministr spravedlnosti, prosím pěkně! Vy nejste ministr třeba dopravy. Spravedlnost bychom měli vážit na lékárnických vahách. A vy tu dehonestujete člověka, který řídí sbor (upozornění na čas)... Já bych byl velmi rád, abyste toho nechal, případně to budeme muset přenést na koaliční radu (Předsedající: Děkuji za dodržení časového limitu), protože jestli něco je porušením koaliční smlouvy, tak toto!

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Pan předseda Hamáček se ještě nedočká, ještě je tady faktická poznámka pana poslance Lanka. Pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP