(15.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče, za dodržení časového limitu. Jako další s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Adámek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Adámek: Děkuji. Pane místopředsedo, dámy a pánové, já bych se jenom vrátil, přece jenom ty dvě a půl hodiny, k svému, předpokládám, velmi krátkému vystoupení a určitě nevyčerpám celou dobu, přimělo vystoupení mého kolegy pana kolegy Fichtnera, prostřednictvím pana místopředsedy. Já musím tvrdě protestovat proti tomu naznačení, že snad klub ČSSD něco dostal dřív, nějakou zprávu atd. Já si prostě myslím, že koneckonců i ta dvě předchozí vystoupení kolegy Fichtnera hovořila o tom, jak není možné si přečíst za hodinu tři stránky textu, tím spíš, že jsme všichni už 14 dní věděli, co dostaneme, o čem to bude. Nemyslím si, že by to bylo tak horké. Nicméně jakýkoli náznak tímto směrem musím odmítnout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče, za dodržení časového limitu. A nyní dávám slovo panu poslanci Danielu Kortemu, který má řádnou přihlášku do obecné rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Daniel Korte: Pěkné odpoledne, dámy a pánové. Dříve než se jmu komentovat závěrečnou zprávu vyšetřovací komise, je třeba vzdát ještě jedno poděkování. Děkovalo se zde poslancům pracujícím v komisi a spolupracujícím expertům. Je třeba uvést také ještě pracovníky aparátu Poslanecké sněmovny. Jednání byla časově velmi náročná, často do večera, dvakrát dokonce přes půlnoc. A oni s námi věrně drželi basu a bez jejich pomoci bychom se daleko nedostali. Takže za to jim vzdávám veliký dík.

Za to dopoledne tady bylo řečeno mnoho. Nebudu komentovat celou zprávu. Chci se soustředit na dva kritické nejdůležitější body, které nejvíce vířily ve veřejném prostoru a byly nejvíce zatíženy různými dezinformacemi a dezinterpretacemi, a to dokonce i dnes od tohoto mikrofonu.

Má první poznámka se týká tzv. Šlachtovy zprávy. Co to vlastně je Šlachtova zpráva? Tak za prvé není Šlachtova, neboť ji koncipoval Jiří Komárek, tehdejší šéf expozitury ÚOOZ v Ostravě. A za druhé to není zpráva. Vůbec žádná zpráva. Pod pojmem zpráva přece rozumíme, že to je strukturovaný text, který má nějaké úvodní zadání, přináší nějaká fakta a data, jejich analýzu a v závěru je vyhodnocuje a shrnuje. Nic takového tzv. Šlachtova zpráva není. Je to 47 stránek přepisů převážně z rozhovorů, které jsou ještě navíc tak fragmentární a tak děravé, že si upřímně řečeno nejsem jist, že je to věrný přepis rozhovorů, které takto lineárně probíhaly v čase, ale může to být text sestavený manipulativně z několika rozhovorů vertikálně sestříhaných.

Prosil bych, pane předsedo... (Poslanci ČSSD ruší řečníka, baví se mezi sebou.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano, pane poslanče. Poprosím ty, kteří mají potřebu si něco sdělovat, ať si to sdělují pokud možno v předsálí. Jinak ať se aspoň pokusí ztlumit a nemluví spolu nahlas. Děkuju. Prosím.

 

Poslanec Daniel Korte: Mám napsané pouze poznámky, nikoliv souvislý text, takže mě to dost ruší.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ještě jednou poprosím o klid v sále!

 

Poslanec Daniel Korte: Je to marné, je to marné, je to marné. Panuje tam veselá zábava.

Řekl jsem, že informativní hodnota tohoto textu je mizivá. Je to v podstatě snůška hospodských drbů zhruba takového typu: Dva chlapi sedí v hospodě a jeden říká: Potkal jsem Karla a říkal, že Tonda dělá to a to. A to je prosím pro Roberta Šlachtu a Ivo Ištvana důkaz, že Tonda skutečně toto dělá. A na základě toho pak splétají složité konstrukce, které mají prokázat, že Tonda je padouch. Aniž by si tuto skutečnost ověřovali jinými prostředky.

Robert Šlachta a Jiří Komárek dělali psí kusy, aby tuto zprávu dostali do veřejného prostoru. S pomocí svých spřeženců v ANO nechali svolat výbor pro bezpečnost. Sice výbor byl svolán legálně v souladu s jednacím řádem, ale zásadně nefér, neboť za nepřítomnosti předsedy výboru, který byl na služební cestě v zahraničí. Tam měli v úmyslu tuto tzv. zprávu před televizními kamerami předčítat. Tento záměr se nezdařil, neboť výbor neschválil program, tudíž schůze se nekonala.

Co se nepovedlo, se řešilo jinak a následně se informace z této tzv. zprávy objevovaly ve zcela nezávislých Babišových tiskovinách, zejména Lidových novinách, ale i v iDNES. Jejich smysl a cíl byl očernit náměstka policejního prezidenta Zdeňka Laubeho, policejního prezidenta samého a rovněž ministra vnitra. Při mnohahodinových výsleších Jiřího Komárka tento nám recitoval z této zprávy, diktoval ji do protokolu, až jsme ho upozorňovali, že jsme ji všichni četli. A ajta, jaké překvapení, když druhého dne se doslovné citace objevovaly ve zcela nezávislých Babišových novinách. V jednom unikátním případě se citace z výslechu pana Komárka objevila ráno v těch novinách, ačkoliv pan Komárek vypovídal až odpoledne.

Sám text této tzv. zprávy předal komisi olomoucký vrchní státní zástupce Ištvan v zapečetěné obálce. Ta byla uložena v sejfu vyhrazené místnosti, zabezpečené místnosti, kde se poslanci s ní mohli seznamovat pouze prezenčním studiem. Nicméně úniky z této zprávy probíhaly celé léto. Jak je to prosím možné, když existovala pouze tři paré, jak jsme byli ujištěni? Jedno měl autor, jedno měl Robert Šlachta, jedno měl Ivo Ištvan.

Zajímavé je, že tato zpráva žila a žije ještě po své smrti, to jest, když o ni veřejnost ztratila zájem. Koncem listopadu únik té tzv. zprávy šetří Generální inspekce bezpečnostních sborů. Koncem listopadu přišel pokyn od státního zástupce z pražského Vrchního státního zastupitelství, že zpracovatel má vyslechnout všechny členy komise, kteří přišli s touto zprávou do styku. Tedy pracovníky aparátu rovněž a všechny poslance. Je to samo o sobě prachzvláštní, protože ta zpráva není v režimu vyhrazené. Její autor ji nevyhradil, takže únik z textu, který vlastně není nijak utajen, šetřit je poněkud zvláštní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP