(15.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče, a dávám slovo panu ministru zdravotnictví.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ano, máme to složitější v tom, že ten obor byl jeden do roku 2004, pak se nám rozložil na dva od roku 2004 vlastně do roku 2017, od roku 2018 bude zase jeden.

V podstatě, pane poslanče, jestli mohu takhle napřímo oslovovat, tak každý rok nám v obou dvou oborech atestuje zhruba 50 lékařů, takže nám bude atestovat 100 lékařů, předpokládám. Takže ten problém ani tak není dneska v té situaci, že by nám chyběli, ale že jsou, jak se teď velmi módně a rádo říká, blbě alokováni. To znamená, že se nám koncentrují kolem velkých nemocnic, ve velkých městech, a samozřejmě v regionech nám chybějí. Dneska úplně přesně neznáme tu statistiku, protože pořád registr zdravotnických pracovníků jako součást Národního zdravotnického informačního systému nebyl ještě zřízen. Takže my ta přesná data nemáme, je to trochu pocitové. Ale nicméně je třeba říci, že tak jak znám já situaci z praxe, a myslím, že zrovna v pediatrii ji znám, tak se domnívám, že dneska valná část pediatrů v nemocnicích si vlastně doplní vzdělání o ten kurz, který je, když budu velmi zjednodušovat, naučí používat očkovací kalendář. Já nevím, jestli tady sedí nějaký pediatr, zrovna tu žádného nevidím. Nicméně v podstatě je to tak. Čili já se spíš domnívám, že ono to trošku pomůže. Ono to trošku pomůže, že v některých těch menších regionech možná někdo bude ochoten si tam zřídit ambulanci, byť na částečný úvazek, to uznávám.

Nicméně mohu slíbit za sebe, že mou velkou ambicí při tvorbě úhradové vyhlášky je motivace pojišťoven k tomu, aby platily nebo lépe hradily péči praktických lékařů jak pro děti a dorost, tak pro dospělé v těch regionech, kde se jich nedostává - pohraničí, některé části vnitrozemí - a naopak ty někdy až přeplacené lékaře ve velkých městech, kteří jsou koncentrováni kolem nemocnic a podobně, tam by se jich ta bonifikace netýkala.

Já v této chvíli tento problém vnímám, domnívám se, že nějakým způsobem se zlepší. Prostě proto, že dneska z nějakých 3 tisíc, nebo kolik je praktických lékařů, k tomu přibude ten obrovský balík pediatrů, který taky je, takže my vlastně z těch dvou menších balíčků uděláme jeden velký, který může jít celý klidně do terénu, já tomu nebráním. Takže já se domnívám, že to situaci zlepší, a rozhodně to budeme za Ministerstvo zdravotnictví sledovat. Ta realizace se dotkne nejdřív až příštího roku, možná i trochu později. Ale věřte mi, že z pohledu toho, jak na to koukám, se vlastně vracíme k modelu jedné pediatrie, který tady skvěle fungoval do roku 2004 a kterým se bývalé Československo opravdu mohlo chlubit.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Ptám se pana poslance, zda položí doplňující otázku. Ano. Máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Pane ministře, děkuji za tu odpověď. Když se podíváte do těch podkladů, které máte na ministerstvu, co se týká využívání rezidenčních míst, tak tam v přípravě v posledních letech bylo daleko více praktických lékařů pro děti a dorost než v tom oboru pediatrie. Čili jakoby v posledních letech atestovalo více lidí do terénu než do těch nemocnic. Dá se říct, že bylo více lidí připraveno jít do toho terénu.

Druhá věc ještě. Systém rezidenčních míst je poměrně složitý, komplikovaný, administrativně náročný. Já se domnívám, že by bylo lepší řešení, kdyby třeba pojišťovny přímo financovaly lékaře pracující v atestační přípravě než systém rezidenčních míst. Protože peníze, které jsou tam alokovány v rozsahu zhruba 500 milionů korun každý rok, stejně nejsou vyčerpány a lékaři nám stejně chybějí.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za dodržení limitu. Bude pan ministr reagovat? Ano.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Vážený pane poslanče, určitě s vámi souhlasím. To je to, o čem jsem mluvil. Já bych opravdu si myslel, že tohle je problém primárně pojišťovny. Prostě pojišťovna má za úkol zajistit péči v daném regionu, takže ať se nějakým způsobem snaží, ať nějakým způsobem pracuje s tím, co má. A určitě budeme motivovat pojišťovny k tomu, aby tak činily. Pravdou je, že specificky v pediatrii máme jistý problém s feminizací, protože nám prostě neplánovaně některé ročníky svým způsobem vypadávají, a feminizace v pediatrii je poměrně vysoká. Ale s tím si nějakým způsobem bude muset poradit. A souhlasím s vámi, že ten program rezidenčních míst, jak je dneska nastaven, není zrovna nejšťastnější, a rozhodně se na něj podívám.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako 20. v pořadí byl vylosován se svou interpelací pan poslanec Jiří Zlatuška. Nicméně nevidím jej v sále, tudíž jeho interpelace nemůže být přednesena. Jako 21. byl vylosován pan poslanec Michal Kučera, který stáhl všechny své dnešní interpelace na členy vlády. Jako 22. byla vylosována paní poslankyně Marie Pěnčíková, která taktéž stáhla svou interpelaci. Jako 23. byl vylosován pan poslanec Antonín Seďa, který u mne osobně stáhl svou interpelaci. Jako 24. byla vylosována paní poslankyně Věra Kovářová, které tímto dávám slovo. Nicméně není přítomna, takže i její interpelace na pana ministra Dana Ťoka propadá. 25. byl vylosován pan poslanec Michal Kučera, který stáhl své interpelace dnešní. Jako 26. byla vylosována paní poslankyně Věra Kovářová, která v tuto chvíli není přítomna v sále, tedy její interpelace propadá. 27. byl vylosován pan poslanec Michal Kučera, stejně tak jako na místě 28. a 29., všechny tyto své interpelace pan poslanec u mě stáhl.

Tímto mohu konstatovat, že jsme pro dnešní jednací den ukončili projednávání ústních interpelací, a tento bod končím.

 

Nyní budeme pokračovat přerušeným bodem, který se nazývá

297.
Závěrečná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky,
Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky
a státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti
s reorganizací ÚOOZ a ÚOKFK Policie České republiky k 1. srpnu 2016
/sněmovní dokument 5661/

Budeme pokračovat ve všeobecné rozpravě, která byla přerušena před polední přestávkou, a ze stenozáznamu konstatuji, že bychom měli pokračovat faktickými poznámkami pana poslance Martina Lanka a Františka Adámka a pak řádně přihlášeným poslancem panem Danielem Kortem, kteří se tímto představí. Pane poslanče, máte prostor k vaší faktické poznámce.

 

Poslanec Martin Lank: Já děkuji za slovo. Přeji hezké odpoledne. Ono je poměrně složité navazovat faktickou poznámkou na debatu, která proběhla už před pár hodinami. Ale já se pokusím trošku zrekapitulovat, co mě přimělo k tomu, abych se k té faktické poznámce přihlásil. Byla to slova pana ministra Chvojky, který tady momentálně bohužel není, kdy obvinil kolegu Chalupu z argumentačního faulu. Já mám potřebu se pana kolegy Chalupy v tomto ohledu trochu zastat, doufám, že to nebude bráno jako polibek smrti. Ale ono skutečně, jestliže v té závěrečné zprávě je napsáno, že se nepodařilo prokázat něco, tak to skutečně neznamená, že se ta věc nestala. To není žádný argumentační faul, to je prostě fakt. Prostě ta reorganizace proběhla a nejspíš se všichni tady shodujeme, a je to vlastně obsaženo i v té závěrečné zprávě, že tam byly okolnosti, které mírně řečeno mohly být považovány za poněkud nestandardní.

Já rozumím tomu, že se vám v té závěrečné zprávě nelíbí, jak je formulovaná částečně, ono je to bohužel trochu v takovém tom smyslu, jak se říká "ano, skutek se stal, nicméně obžalovaný byl shledán nevinným a zároveň ho zdvořile žádáme, aby už to nedělal". Ale bohužel v té závěrečné zprávě, a už to tady zaznělo několikrát, nic jiného být nemůže. Pokud to není podloženo fakty, není to dokázáno, podloženo důkazy, tak my si nemůžeme dovolit obvinit nějakého člověka z toho, že udělal něco protiprávního nebo udělal něco, co zkrátka udělat neměl, pokud to nejsme schopni doložit. A ani jedna strana toho sporu tam ty důkazy bohužel nepřednesla. A já bych poprosil, aby ta závěrečná zpráva byla brána v kontextu a ne aby si z ní každý vytrhával účelově pasáže, které se mu hodí, a ty ostatní ignoroval. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP