(14.50 hodin)

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Také já svou interpelaci stahuji. Má interpelace se týká toho, jak původní právo na poslední rok předškolního vzdělávání, který se díky vládnímu návrhu změnil na povinnost, přináší problémy malým obcím.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, paní poslankyně. Jako pátá v pořadí byla se svou interpelací vylosována paní poslankyně Olga Havlová, která ovšem svoji interpelaci stáhla. Na šestém místě byla vylosována paní poslankyně Marie Pěnčíková na pana ministra Jurečku. Svou interpelaci také stáhla. Sedmý v pořadí byl vylosován pan poslanec Jan Zahradník, který má nyní slovo a může přednést svoji interpelaci na pana ministra Mariana Jurečku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, i já svoji interpelaci na pana ministra Jurečku stahuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako osmý v pořadí byl vylosován pan poslanec Miroslav Kalousek, kterému tímto dávám slovo, aby přednesl interpelaci.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, pan ministr financí ve své statečnosti se nejenom bojí se mnou chodit do televizních diskusí, ale také se bojí přijít na interpelaci, když jsem vylosován jako interpelující. Protože nerad mluvím do zdi, tak počkám, jestli mu někdy ta odvaha dojde, a budu ho interpelovat, až tady bude. Do zdi nemluvím. Sorry jako.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Takže pan poslanec stahuje svoji interpelaci. Jako devátá v pořadí byla vylosována paní poslankyně Miroslava Strnadlová, která přednese svoji interpelaci na ministra zemědělství Mariana Jurečku. Prosím.

 

Poslankyně Miroslava Strnadlová: Dobrý den. Já stejně jako můj předřečník svoji interpelaci stahuji a vzhledem k tomu, že se jedná o velmi zajímavé téma, tak si ji nechám na příště. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Také vám děkuji. Desátý v pořadí byl vylosován pan poslanec Antonín Seďa, který přednese svoji interpelaci na ministra Andreje Babiše. Máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane první místopředsedo vlády, přednedávnem jste se vyjádřil, že Reportéři České televize jsou zmanipulovaný pořad a že novináři z ČT jsou zkorumpovaná pakáž. Musím říci, že jste mě nemile překvapil, protože si vzpomínám na vaše slova před volbami 2013, kdy jste tvrdil, že chcete slušnější politiku. Přitom když se vám něco nelíbí, tak vyhrožujete, že si necháváte sledovat pořady veřejnoprávní televize, které že jsou kvůli vám zmanipulované. A nejedná se pouze o reportáže o vašem Čapím hnízdě. Víte, politik, který začíná útočit na novináře a média, ztratil argumenty, chcete-li, teče mu do bot.

Vážený pane ministře, víte, také mám často výhrady k objektivitě zpravodajství či upřednostňování toho kterého politika, ale rozhodně bych si jako demokrat nedovolil jít po krku veřejnoprávním médiím, protože to jsou jediná vlivná média, která vám nejdou na ruku. Mimochodem poslanci z vašeho politického hnutí ANO 2011 připravili novelu zákona o České televizi, která omezuje demokratickou kontrolu nad touto institucí, a dokonce zavádí neprůhledný způsob výběru privilegovaných organizací, jejichž zástupci budou veřejnoprávní televizi ovládat. Tento způsob je zvolen zřejmě proto, že v tomto období by vám zestátnění televize neprošlo.

Vážený pane místopředsedo vlády. Můžete nám říci, kolikrát jste si stěžoval u Rady České televize a jaké odpovědi jste se dočkal? Chci se zeptat: Jaký je váš názor na zrušení koncesionářských poplatků a na napojení financování veřejnoprávních médií na státní rozpočet? A omluvíte se redaktorům České televize za hanlivá a velmi urážlivá slova, která svědčí o tom, že otázky kolem vašich příjmů byly a jsou relevantní? Děkuji za vaše odpovědi.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče, za vaši interpelaci, která bude zodpovězena v souladu s jednacím řádem písemně do 30 dnů.

Jako jedenáctý v pořadí byl se svou interpelací vylosován pan poslanec Stanislav Mackovík, který však u mne svou interpelaci stáhl před zahájením jednání. Jako dvanáctá byla vylosována paní poslankyně Věra Kovářová, které tímto dávám slovo, aby přednesla svou interpelaci na pana ministra Martina Stropnického. Máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře. Dovoluji si obrátit se na vás s dotazem, který se týká velmi citlivé problematiky, která v současnosti s jistotou nepatří k těm mediálně nejčastěji traktovaným, ale které v žádném případě nelze upřít velký význam a vypovídací hodnotu o tom, v jaké společnosti žijeme. A její řešení nebo také neřešení může prozradit hodně o tom, v jaké společnosti bychom chtěli žít. Zamířím rovnou k věci samé.

Pokud by měřítkem naší současnosti měl být způsob, jakým jsou pochováni vojáci, parašutisté, kteří zahynuli při obraně chrámu svatého Cyrila a Metoděje v Resslově ulici a kteří zcela jistě patří mezi největší hrdiny protinacistického odboje, obávám se, že zpráva o naší společnosti by nemohla být příznivá. Ostatky těchto mužů byly totiž nacisty uloženy v hromadných hrobech na Ďáblickém hřbitově. Poválečný a komunistický režim otázku důstojného pochování hrdinů nejen z výsadku Anthropoid neřešil a řešena bohužel nebyla ani v polistopadové době. Umístění malého kamene s textem, který je v současnosti navíc téměř nečitelný, za řešení rozhodně vůbec považovat nelze. Navíc na něm nejsou uvedena jejich jména, což je při současné znalosti o významu a dopadu právě akce Anthropoid pro existenci a podobu Československa i Československé republiky jako jejího nástupnického státu zcela nepochopitelné. Přitom je bez přehánění nedůstojné a šokující, že vedle hrdinů protinacistického odboje jsou pochováni například příslušníci gestapa, ale také K. H. Frank nebo muž, který statečné parašutisty zradil, Karel Čurda. Ano, je to neuvěřitelné, ale je tomu tak.

Jaký je váš osobní postoj k těmto skutečnostem? (Upozornění na čas.) Chystáte se na popsaný problém jako člen vlády reagovat? Je-li tomu tak, jakým způsobem? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Dvě minuty uplynuly, děkuji. Nechtěl jsem přerušovat a okrádat paní poslankyni o její čas, ale skutečně je tady hluk. Na to, že není plný sál, tak bych vás poprosil, abyste ztlumili své rozhovory. Paní poslankyně, vaše interpelace bude odpovězena v souladu s jednacím řádem písemně do 30 dnů.

Jako další v pořadí byla vylosována paní poslankyně Nytrová, které tímto dávám slovo, aby přednesla svoji interpelaci na pana ministra Daniela Hermana. Prosím.

 

Poslankyně Pavlína Nytrová: Tuto i následující interpelaci stahuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Dalším v pořadí byl vylosován pan poslanec Ladislav Šincl, kterého vyzývám, aby přednesl svoji interpelaci. Nevidím ho v sále, takže stáhl svoji interpelaci. Dobře. Beru na vědomí. Jako 15. v pořadí byla vylosována paní poslankyně Olga Havlová, která u mne svou interpelaci již stáhla. Jako 16. v pořadí byla vylosována paní poslankyně Věra Kovářová, kterou tímto vyzývám, aby přednesla svoji interpelaci na pana ministra Hermana. Už ji tady máme. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, obracím se na vás po delší době ohledně problematiky kulturních památek. Nedávné rozhodnutí správního soudu může mít za následek ztrátu ochrany v případě až dvou třetin dosavadních nemovitých kulturních památek. Vím, že Ministerstvo kultury proti tomuto rozhodnutí podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, nicméně to samo o sobě není zcela uklidňující. Ráda bych se zeptala zejména na to, zda má Ministerstvo kultury plán B pro situaci, kdy Nejvyšší správní soud rozhodnutí Městského soudu v Praze potvrdí. Co udělá ministerstvo proti hrozícímu vyrabování některých nepamátek, o kterém někteří odborníci hovoří? A v této souvislosti bych se ráda zeptala také na to, kdy ministerstvo očekává rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní poslankyně. Vaše interpelace bude odpovězena písemně ve lhůtě 30 dnů.

Jako 17. v pořadí byl vylosován pan poslanec Ladislav Šincl, který však již svou interpelaci u mne stáhl. Osmnáctá v pořadí byla vylosována paní poslankyně Nytrová. Jak jsem správně pochopil, stáhla i tuto interpelaci. Dobře, beru na vědomí. Jako 19. byl vylosován pan poslanec Ludvík Hovorka, kterému tímto dávám slovo, aby přednesl svoji interpelaci na ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka. Prosím.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Já jenom zopakuji otázku, kterou jsem položil při projednávání zákona o vzdělávání lékařů, a nedostal jsem na ni odpověď.

Vážený pane ministře, chtěl bych se zeptat, jak si myslíte, že po zrušení vzdělávacího oboru praktický lékař pro děti a dorost se zlepší systém péče o děti v České republice a jestli je větší nedostatek lékařů v terénu, to znamená praktických lékařů pro děti a dorost, nebo větší nedostatek lékařů pediatrů v nemocnicích, a jak se to změní po přijetí tohoto zákona a jestli myslíte, že bude více lékařů v nemocnicích, nebo více lékařů v terénu, nebo budou pracovat na společné úvazky. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP