(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Dobrý den všem. Budeme pokračovat v projednání pořadu dnešní schůze. Dalším bodem podle našeho pořadu jsou

291.
Ústní interpelace

které jsou určeny předsedovi vlády ČR, vládě ČR a ostatním členům vlády. Nejprve mi dovolte, abych přečetl omluvy. Z dnešního zasedání se omlouvá od 14.30 do konce zasedání pan poslanec Laudát a přednostní právo svěřuje panu místopředsedovi Kučerovi. Další se omlouvá z dnešního jednání pan poslanec Martin Plíšek v době od 14.30 do 16.30, dále se omlouvá paní ministryně Marksová z neodkladných pracovních důvodů v době od 14.30 do 15.30, dále se omlouvá pan poslanec Petr Adam v době od 14.30 do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů, dále se omlouvá pan poslanec Gabal z dnešního jednání od 14.30 do konce jednacího dne, dále se omlouvá pan poslanec Jeroným Tejc, a to až do konce dnešního jednacího dne z pracovních důvodů. A konečně omlouvá se pan poslanec Pavel Antonín ze zdravotních důvodů dnes od 15.00 zřejmě až do konce jednacího dne.

Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády pana Bohuslava Sobotku či na vládu ČR, poté na ostatní členy vlády. Vzhledem k tomu, že premiér Bohuslav Sobotka je omluven, budou ústní interpelace poslanců na ostatní členy vlády následovat bezprostředně po vyčerpání interpelací na předsedu vlády.

Jako první byla vylosována paní poslankyně Olga Havlová, které nyní dávám slovo, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády ČR Bohuslava Sobotku. A připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Havlová: Pěkné odpoledne, dámy a pánové, děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že by bylo zapotřebí, aby se dneska doprojednala závěrečná zpráva vyšetřovací komise, tak tady tímto stahuji svoji interpelaci a současně stahuji i interpelace na členy vlády pod pořadovým číslem 5 a 15. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji paní poslankyni. Její návrh jsem zaznamenal. Další v pořadí je vylosován pan poslanec Hovorka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, byli jsme informováni panem ředitelem Nemocnice Na Homolce, že Nemocnice Na Homolce zřizuje dvě dceřiné společnosti, Holte s.r.o. a Holte a.s., je jejich stoprocentním vlastníkem. Tyto společnosti jsou v likvidaci. Holte s.r.o. ale zřizuje další dvě společnosti. To znamená v podstatě vnukovské společnosti Nemocnice Na Homolce. Jedna je Homolka Mateřská školka a.s. a jedna je Homolka Premium Care a.s., která je vysoce zisková. Dosáhla tržeb zhruba za poslední roky 2014, 2013 28 mil. korun a výsledek hospodaření před zdaněním byl přes 7 mil. korun. Na odměny členů představenstva šlo zhruba 3,8 mil. korun a dozorčí rady 1,2 mil. korun.

Pan ředitel nás informoval o tom, že tato společnost má být prodána na základě výběrového řízení na prodej sto procent akcií. Chci se zeptat, proč není možné tuto společnost sfúzovat s Nemocnicí Na Homolce, jestliže se jedná o vysoce ziskovou společnost. Jestliže nemocnice dosáhla zisku za minulý rok 18 mil. korun a jenom tato akciová společnost maličká vydělala přes 7 mil. korun, tak nechápu, proč se pan ředitel jako, předpokládám, úspěšný manažer chce takové dobré společnosti zbavovat. Je to podle mě nesmysl a já vás žádám, pane premiére, abyste tento prodej zastavil a aby Homolka Premium Care a.s. byla sfúzována, resp. byla převedena do majetku společnosti Nemocnice Na Homolce. Myslím si, že tak by to mělo být a tak by postupoval každý řádný manažer nemocnice. (Upozornění na čas.) Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Předseda vlády Bohuslav Sobotka odpoví na interpelaci písemně v souladu s jednacím řádem.

Další v pořadí byl vylosován pan poslanec Antonín Seďa, který svou přihlášku u mne před chvíli stáhl. Poprosím tedy pana poslance Jiřího Zlatušku, aby vystoupil se svojí další interpelací. Nevidím ho v sále, tudíž jeho interpelace propadá. Poprosím pana poslance Marka Černocha, aby vystoupil se svou interpelací na pana premiéra.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Já své interpelace na pana premiéra také stahuji. Chtěl jsem se zeptat na neúspěšný tendr za 520 mil. na integraci migrantů a podvody v sociálních dávkách a v sociálním systému. Bohužel pan premiér tady není, takže si to nechám na chvíli, až tady bude. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já děkuji, pane poslanče. Vaše přihláška byla stažena. Další v pořadí pan poslanec Jiří Valenta. Také mě navštívil před zahájením jednání a stáhl svoji přihlášku. Dalším v pořadí je tedy pan poslanec Václav Snopek - ten také stáhl svoji interpelaci. A dalším v pořadí je tedy pan poslanec Ladislav Šincl, kterému tímto dávám slovo a může vystoupit se svou interpelací na pana premiéra.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Vážený pane premiére, v současné době v ČR vydělávají zaměstnanci mnohem méně než jejich západní kolegové u stejného zaměstnavatele. Není podle mne možné, aby např. ve stejném supermarketu v ČR, na Slovensku, v Rakousku, který má stejné zboží, platili jinak za úplně stejnou práci. Není přece spravedlivé, aby byly rozdíly ve mzdách tak obrovské. Je nehorázné mít za stejnou práci nižší plat na obdobných pozicích jen pár kilometrů přes hranice.

Nejde jen o prodavačky v supermarketech. Takových podobných pracovních pozic, kdy lidé vykonávají stejnou práci jako jejich kolegové např. v Německu, v Rakousku atd., je spousta. Jedním z možných řešení by mohlo být zvýšení minimální mzdy. Bohužel ve všech zemích, které sousedí s ČR, je minimální mzda vyšší než u nás. Například v Německu je minimální mzda přes 38 tis. korun. U nás dnes je 11 tis. korun. Proto je podle mého názoru potřeba minimální mzdu dále zvyšovat, aby se lidem vyplatilo pracovat a aby lidé nebyli závislí na sociálních dávkách.

Zvyšování minimální mzdy má velký význam na posílení motivace lidí k práci a zároveň přispívá ke zvýšení jejich kupní síly. Navíc lidé, kteří pracují a pečují o děti, jsou ještě podporováni systémem slev na dani, tzv. daňovým bonusem, na které nemají osoby bez práce nárok. Čeští zaměstnanci patří v rámci EU mezi ty, kteří v práci tráví nejvíce času, a dostávají za to v EU skoro nejméně.

Strany vládní koalice se zavázaly ke zvyšování minimální mzdy na úroveň 40 % průměrné mzdy v koaliční smlouvě. Z toho důvodu se vás chci zeptat, zdali ještě v tomto volebním období se zasadíte o další zvýšení minimální mzdy a celkově úroveň mezd a platů v ČR, aby se konečně začaly blížit našim sousedním zemím, jako je Německo a Rakousko. Děkuji za odpověď. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP