(12.30 hodin)
(pokračuje Chalupa)

K únikům z prostředí policie a GIBS jednoznačně docházelo. Bohužel jsme neprokázali jak, nezjistili jsme to, neměli jsme tam palečnice ani skřipec, takže prostě komise to nedokázala. Někdo informoval stíhané osoby. A nepochybuji o tom, že to, na co jsme narazili, rozhodně není ojedinělý případ. Osobně se domnívám, a po tom, co jsem si přečetl a vyslechl v průběhu vyšetřovací komise, mám právo opět to takto vnímat, že to pro některé z policistů bylo a pravděpodobně i stále je zločinnou a zavedenou aktivitou, se kterou nemají nejmenší problém. Protože to takto fungovalo tady desítky let, že se prostě někdo spojoval s někým, vyměňovali si informace, chodí na schůzky, viz poslední oslava narozenin někoho a tak dále. (Šum v sále.) Způsob, jakým spolu o sobě, o svých nadřízených či podřízených ne bezvýznamní příslušníci policie hovoří a co s nimi probírají, je stejně varující. Ale není to vysloveně trestné. Komise to posoudila právně správně jako neprůkazné neboli nepřímé důkazy. Nemohla nic jiného dělat. Ale to, že to komise neprokázala, neznamená, alespoň pro mne, že je policie v dobré kondici. A prosím, nemluvím o řadových policistech, kteří jsou na ulicích, ve vyšetřovacích týmech, v URNA, ale mluvím o policistech v bílých límečcích.

Roky se o reorganizaci mluvilo. Je to pravda. Od roku 1993 se mluvilo o různém rozsahu reorganizace. Řada zainteresovaných osob v průběhu času změnila svůj postoj o 180 stupňů. Týká se nejenom pana plukovníka Šlachty, ale týká se i pana náměstka Laubeho, bývalého pana policejního náměstka Laubeho. Od roku 1993 se o tom mluví, a náhle v průběhu 14 dnů v podstatě zčistajasna se někdo rozhodl, že provede reorganizaci, shodou okolností před krajskými volbami, bez ohledu na to, že například v policejním prezidentem předložené koncepci rozvoje Policie České republiky nebyla o žádné reorganizaci zmínka. Obdobně i národní audit bezpečnosti České republiky jako jistě hodnotný analytický materiál, na jehož základě by měly být prováděny systémové změny vedoucí k vyšší efektivitě schopností bezpečnostních sborů Policie České republiky, byl teprve ve stavu rozpracování.

Mimochodem, tak jako se dlouho hovořilo o reorganizaci, tak se také v určitých kruzích velmi dlouho objevovaly zřetelné ambice na odstranění plukovníka Šlachty z vedení nezávislého a proti nátlakům byznysu a politiky odolného útvaru pro boj s organizovaným zločinem. Je náhoda, že naopak začlenění národní protidrogové centrály je avizováno s dostatečným předstihem a bude velmi podrobně diskutováno? Pan ministr neměl informace o tom, že by mezi ÚOKFK a ÚOOZ panovala řevnivost. Pan policejní prezident a pan náměstek Laube také neměli žádnou takovou informaci. A najednou jsme zjistili, že tomu tak není a že vlastně taková řevnivost zde panovala nikoliv měsíc nebo rok, ale dlouhé roky. A tyto dva útvary, tito lidé, kteří k sobě neměli zrovna blízko, byli násilně a velmi rychle sloučeni.

Opravdu si myslíme, vážená Sněmovno, že tito lidé jsou v tuto chvíli stoprocentně výkonní a hlavně že jsou schopni efektivně pracovat a spolupracovat? Opravdu si myslíme, že jsme takto realizovanou reorganizací policii pomohli, že jsme jako politici dali signál o odpolitizování a posílení její nezávislosti? Já tento pocit, omlouvám se, nesdílím. Sloučení obou útvarů evidentně a prokazatelně proběhlo bez potřebné přípravné fáze, bez konzultace se státními zástupci a odbornou veřejností, bez projednání s koaličními partnery a bez diskuse ve výboru pro bezpečnost. Mluvíme o zásadním kroku. Sloučení dvou útvarů s celostátní působností, tedy složek Policie České republiky, jejichž vzájemné pracovní vztahy nebyly nijak ideální. Není to nějak mnoho náhod najednou? Ale komise je nemohla prokázat. Náhoda je náhoda. Budeme tedy aktivním policistům vyčítat podezřívavost včetně například nasazování odposlechů, které se nikdy neděje bez souhlasu státního zástupce a soudce? Vždyť si je za to platíme. Platíme si je za to, že budou ostražití a podezřívaví. Jinak tam nemusí být, jinak je nemusíme platit. Platíme je za to, že se nebudou bát jít i do pro ně značně nebezpečných, i životu nebezpečných věcí, kde na opačné straně stojí zločinci vybavení nepředstavitelnými finančními zdroji a kontakty, známostmi a tak dále. Budeme nutit státní zástupce, aby případy svěřovali těm, o kterých se dopředu ví, že na došetření věci z různých důvodů nemají ani kompetenci, ani odvahu? Je to nepochybně k naší další diskusi zde ve Sněmovně a věřím, že bude velmi podrobná.

Je dost pravděpodobné, že někteří z těch, o kterých se zde zmiňuji, se v tuto chvíli chechtají se slovy: co vy mně, pane poslanče, můžete. Určitě něco můžeme. Bez ohledu na závěry komise můžeme a uděláme to. Komise ukončila svou činnost půl roku po reorganizaci a vzniku Národní centrály pro boj s organizovaným zločinem. To je nezpochybnitelný fakt. Nezpochybnitelným faktem zůstává, že ÚOOZ již neexistuje, že jeho tehdejší šéf Robert Šlachta nyní pracuje u Celní správy. Jak se projeví změny provedené ministrem Chovancem a policejním prezidentem Tuhým za souhlasu premiéra Sobotky, ukáže čas a samozřejmě naše trvalá pozornost.

Celý proces reorganizace odmítám vnímat jako jednotlivé aktivity. Naopak, vše je tvořeno komplexem poznatků, vzájemným kontextem, což se skládá v celkový obraz stavu kvality různých úrovní vztahů uvnitř Policie České republiky, mezi policií a státními zástupci, mezi tímto kruhem a dalším kruhem soudců a mezi tímto kruhem a dalším kruhem, Ministerstvem vnitra a politikou. Lze tedy souhlasit s konstatováním, že reorganizace nebyla sabotáží v tom smyslu, jak pracovala a jak bylo zadání této Sněmovny, ale šlo o změnu uskutečněnou v rámci zákonů a pravidel schválených tímto zákonodárným sborem. Takže je to i odpovědnost nás všech za tu reorganizaci. To ale samo o sobě v žádném případě nic nepovídá o skutečné motivaci k jejímu provedení. A musím konstatovat, že pro mě osobně ve vzduchu zůstává velmi silná pachuť čehosi nedobrého.

Děkuji za pozornost. (Potlesk ve středu sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan poslanec Bohuslav Chalupa. Počet faktických připomínek se rozšířil, já je přečtu, abyste věděli, v jakém pořadí budou faktické poznámky. První faktická poznámka pana poslance Libora Jakubčíka, pak ministr Milan Chovanec, poté pan poslanec Pavel Kováčik, po něm poslankyně Jana Černochová, poslanec Pavel Blažek, Roman Sklenák, František Adámek a Jiří Petrů. To je pořadí faktických poznámek, potom budeme pokračovat. Nyní prosím pana poslance Igora Jakubčíka, aby se ujal slova k faktické poznámce.

 

Poslanec Igor Jakubčík: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych velmi krátce, jenom v poznámkách zareagoval na kolegu Chalupu. On tady vyjádřil údiv, že některé jeho návrhy nebyly schváleny, že komise je neprojednávala. Já si myslím, že to je plakání na špatném hrobě, protože komise je demokratický orgán a myslím si, že komise by měla fungovat demokraticky, a nikoliv jako firma. První věc.

Druhá věc. Byl tady vyjádřen lehký údiv nad tím, že se komise řídila zadáním Poslanecké sněmovny. Komise se jmenuje parlamentní vyšetřovací komise, nikoliv firemní vyšetřovací komise.

Věci týkající se toho, jestli byly nějaké trafiky, v uvozovkách, či nebyly, tak my už jsme tady trafiky jednou měli. A zjišťuji, že nyní došlo opět k tomu samému, viz příklad plukovníka Šlachty.

A na závěr tedy jenom takovou malou perličku, proč poslanci ČSSD tak rychle reagují. Poslanci ČSSD jsou chytří (smích v sále), inteligentní, umějí číst, dovolím si říci, že jsou i krásní, to znamená, ta hodina jim na to stačila. Pokud někomu hodina k přečtení té zprávy nestačí, nevím, nevím.

Děkuji. (Ojedinělý potlesk z levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, děkuji. A prosím respektujme vystoupení jednotlivých kolegů. Kdo se chce přihlásit, má ještě chvíli možnost. Prosím, pane ministře, máte slovo k faktické poznámce.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, kolega Jakubčík mi nabídl drobnou repliku, že, Igore, byť jsme chytří a rychlí, tak jsou i chytřejší a rychlejší, viz pan kolega Chalupa, který si za tu hodinu stačil napsat sedmistránkový projev (smích z levé části sálu), takže je bezesporu rychlejší než my. Měli byste to uznat.

Ve své podstatě tady zazněla spousta nepravd, vážený pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího. Víte, vy jste se pokusili za zády předsedy Váni svolat komisi, kde jste chtěli rozehrát kauzu Kubiceho alias Šlachtova zpráva dvě. Já jsem byl svědkem toho, kdy jeden státní zástupce nesl tuto zprávu na komisi a říkal: pro boha živého, snad to média nikdy neuvidí. No, a ty fragmenty z té zprávy okamžitě začaly tisknout Lidové noviny a Mladá fronta, okamžitě, téměř on-line. Když se podíváte na mediální štvanici, která tady byla, tak 60 % bylo v rukou Lidových novin a Mladé fronty, těchto článků. Novináři Koutník a Shabu, fragmenty z odposlechu, fragmenty z živých kauz, odposlechy, spekulace a další věci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP