(11.30 hodin)
(pokračuje Schwarz)

Já třeba jako policista vím, o čem to je, ta zpráva. Já jsem si to přečetl. Ale jsou tu lidi, kteří nebyli nikdy v policii, nevyslýchali a chtějí si ji přečíst do detailů a nevědí, o čem to je. A já nemám čas každému to vysvětlovat. Takže prosím, tolerujte to.

Dohody ctíme, pane předsedo. Chtěl bych vám říct, že dohody ctíme. Já je také jako místopředseda klubu ctím. On řekl pouze svůj názor. Také jste si mohli všimnout, a to už jste nikdo neřekli, než mi to skončí, že to zatím nenavrhuje, že on jenom naznačuje, že s tím má problém. A to je všechno. Takže prosím, držme se, nechme vystupovat ty, co chtějí mluvit o zprávě. Koneckonců kolega Chalupa už se těší, jak ho vidím, a neříkejme tyhle věci, že nectíme dohody. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: To byla poslední faktická poznámka. V této fázi máme dvě přihlášky s přednostním právem. Pan ministr Chvojka, potom pan ministr Pelikán.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Nejdřív budu reagovat na svoje dva předřečníky. Nejdřív na pana kolegu Fichtnera, potom na pana kolegu Plzáka.

Pan Fichtner - já to nemyslím vůbec nijak zle, já si tu zprávu také potřebuji přečíst. Protože já stejně jako vy nebo Václav Klaus si rád podtrhuji, zažlucuji, zamodřuji, takže já si to určitě také rád přečtu ještě tak, jak se to sluší a patří, to znamená těch 20 stran, a budu si je různě vykřičníkovat, zažlucovat, začerňovat. Ale myslím si, že ten závěr, který se udělal dneska, je jasný. To, co Andrej Babiš prezentoval, že se stalo, a to, jak (nesrozumitelné) zneužít policii, se nestalo. Na to není potřeba to teď číst, to jsme tady slyšeli, ten závěr je jasný. Takže si to můžeme v klidu přečíst doma, podtrhávat, podškrtávat, zvýrazňovat. Ale závěr, který tady byl přečten, je, myslím, naprosto zřetelný.

Na pana kolegu Plzáka. Já bych se na něj, prostřednictvím pana předsedy, nezlobil, protože on prostě věří tomu, co psal koncernový tisk, Lidové noviny. Když jsem chodil na brigádu do různých továren, tak tam vycházel závodní tisk, kde se psalo o úspěších té firmy a o tom, jak je ta firma dobrá. Lidové noviny jsou také v podstatě závodní tisk koncernový, kterému ti zaměstnanci koncernu Agrofert věří. Takže já se nedivím, že pan kolega Plzák prostřednictvím pana předsedy věří tomu, že když v Lidovkách psali, že Laube někde řekl něco, tak že to je pravda. Prostě zaměstnanec věří koncernovému tisku. A samozřejmě těch článků bylo víc. Například Šlachtu chce sundat mafie, myslí si Jančura, koncernový tisk Lidové noviny. Jak se zbavit Šlachty, koncernový tisk Lidové noviny. Justiční normalizace v režii kmotrů, Lidové noviny. Takže koncernový tisk, kterému všichni zaměstnanci Agrofertu a hnutí ANO musí věřit.

A ukážu další obrázky. (Ukazuje.) My jsme před volbami do krajských zastupitelstev měli zemi polepenou takovými ne úplně podle mě normálními billboardy, ale OK. Zasloužíme si lepší Česko bez politiků řízených mafiány. Nepřestaneme bojovat proti korupci, i když se kluci hodně snaží. Zasloužíme si lepší Česko bez politiků, co likvidují nezávislou policii. Takovýchhle billboardů v České republice bylo tuším 70, Andrej Babiš je nechal rozvěsit po České republice při loňské kampani před krajskými volbami a hlásil na nich svou vizi lepšího Česka bez politiků, co likvidují nezávislou policii, bez politiků, které řídí mafiáni. Vidíme to na těch billboardech. Byla to součást ohromné mašinérie, kterou Andrej Babiš rozpoutal okolo reorganizace policie, a neváhal v ní využít svá vlastní média, neváhal zneužít policii, některé policejní špičky i státní zástupce. Cíl byl jasný. Cíl byl naprosto jasný - pošpinit svého politického konkurenta, kterým je samozřejmě ČSSD.

Já mám pocit, že dnes tato nafouklá bublina lží a smyšlenek definitivně splaskla a pošpinila ty, kteří ji sami nafoukli. Nebyla to reorganizace policie, která byla politicky motivována nebo byla účelová. Taková byla dle mého názoru naopak kampaň Andreje Babiše a hnutí ANO. Svým zneužitím Policie České republiky snese takováto ostudná kampaň podle mého názoru snad jedině srovnání s takzvanou Kubiceho zprávou.

Andrej Babiš o sobě rád říká a často říká, že není tradiční politik. Není to tak vždy, ale tady s ním musím souhlasit. Takovýmto způsobem politicky vytěžit vysoce odborné téma reorganizace policie pro svůj vlastní prospěch není opravdu nic tradičního a je to dle mého názoru velmi zavrženíhodné. Já doufám, že se to tradičním nikde nestane, a nejlépe, že se to nestane už nikdy.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad ČSSD.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě než dám slovo panu ministrovi, tak pan poslanec Hájek s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Josef Hájek: Pane předsedající, kolegyně kolegové, já jsem očekával, že vystoupí kolegyně Černochová, zatím mlčí. Já tady vidím prázdné lavice, není tady ani ministr vnitra, není tady ani předseda Babiš, takže já dávám procedurální návrh, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do doby příchodu ministra vnitra a ministra financí. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, to je procedurální návrh, o kterém rozhodneme hlasováním. Já prosím, abyste se znovu přihlásili, protože je tady návrh na odhlášení, a přivolám kolegy z předsálí.

 

Je to návrh na přerušení projednávání tohoto bodu do přítomnosti ministra vnitra a ministra financí.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s přerušením tohoto bodu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 309, přihlášeno je 102, pro 39, proti 42. Tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme pokračovat. Prosím pana ministra spravedlnosti.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, tady se před chvilkou debatovalo o tom, zda byl čas na prostudování té zprávy dostatečný, nebo nebyl. Mnoho z vás říkalo, že určitě, že si ji přečetli a rozumí tomu textu. A přece ty reakce, které tu zaznívají a které se šíří na sítích, tomu bohužel vůbec neodpovídají. Tady namátkou - pan premiér psal na Twitteru: Zpráva vyšetřovací komise vyvrátila pomluvy a lži, které se šířily kolem policejní reformy. Nic z toho, co o reformě tvrdil Andrej Babiš, se nepotvrdilo. Nebo pan předseda sám: Reorganizace policie nebyla účelová ani nezákonná, nebyla tedy nic, co o ní říkal Andrej Babiš.

Asi jsme četli každý jinou zprávu. (Veselost a projevy souhlasu z řad ANO.) Já jsem četl zprávu, ve které se některé věci neprokázaly. (S důrazem:) Mezi neprokázáním a vyvrácením je zatraceně velký rozdíl. Například fakt, že Země obíhá kolem Slunce, se nikdy s určitostí neprokázal. Přesto bych neřekl, že je vyvrácen. Dokonce se můžeme s velkou mírou pravděpodobnosti domnívat, že to tak je.

A teď tedy, co je ve skutečnosti v té zprávě, respektive v té její části, která se skutečně zabývá fakty, což jsou ta nejpodstatnější faktická zjištění strany 3 až 7. Já tady čtu: Ředitelé dotčených útvarů byli s organizační změnou seznámeni ve druhé polovině května 2016. Není řečeno, kdy přesně, ale ve druhé polovině května 2016. O seznámení nebyl pořízen žádný zápis. Představitelé státních zastupitelství slíbili obecně seznámení až na konci května 2016. To je těsně před odesláním referátníku ministrovi vnitra. Ten byl odeslán 31. 5. 2016. Rozhodnutí Tuhého a Laubeho sloučit oba útvary přitom bylo prezentováno jako konečné a neměnné. Co tady čtu dál? Koncepční nebo strategické materiály zpracované za působnosti současného policejního prezidenta slučování útvarů s celostátní působností neřeší a ani se o něm nezmiňují. Chybí tady věta o tom, že poslední z těchto koncepčních materiálů, který se o něčem takovém ani nezmiňuje, je datován květnem 2016. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP