(11.10 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Stupčuk, Birke a Plzák. Všechno faktické poznámky.

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Milé kolegyně, kolegové. Původně jsem nechtěl vystupovat, ale musím. Chtěl bych reagovat na slova kolegy Plzáka. Já myslím, že jste snad ani neposlouchal to, co tu bylo řečeno ohledně zprávy, která zde byla čtena. A snad nebudete zpochybňovat zprávu, pro kterou hlasoval i člen vaší komise. Myslím, že na té zprávě je právě nejcennější to, že se na ní všichni členové komise shodli jednomyslně. A ten závěr komise je jasný. K žádné politizaci policejního sboru při provádění takzvané - pracovně řečeno - reorganizace nedošlo. A v tomto ohledu nemůže obstát pravdivost výroku Andreje Babiše ani ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. A je namístě, aby odpovědný slušný politik se omluvil ministrovi vnitra a premiérovi. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Birkeho, potom pan poslanec Plzák.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji za slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego Plzáku, vy jste lhář, slovy vašeho předsedy. Víte, to je to stejné, jako jste tady před půl rokem mával, když jsem byl před volbou D47, jakýmsi notýskem, který nikdy neexistoval, kde byly nějaké věci, kde já jsem zkorumpovaný ve věci D47. To je stejný nesmysl, co jste před chvilkou řekl. Prosím omluvte se a přestaňte neustále mást veřejnost. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Plzák, po něm pan poslanec Blažek. Pak paní poslankyně Lorencová, pak pan premiér. Všechno faktické poznámky.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji. Ano, pane ministře, vycházel jsem opravdu nevím z kterých novin, vycházel jsem z informace z novin. A pakliže opravdu tato informace není pravdivá, tak se omlouvám vám i panu Laubemu. Stačí to takto? Jinak co se týče toho notýsku, tak já jsem mluvil o panu Halovi, který byl vyšetřován, a nevztahoval jsem to vůbec k dálnici D47.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Blažka s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Mám takovou prosbu. Zaprvé si prosím vás uvědomme všichni, že odposlechy, které čtete v novinách, tam jsou nelegálně. Ale dobře, staly se součástí veřejného prostoru, tak se tady používají. Ale prosím vás, nesmíchejme jednu věc, a to je tenhle případ. Když nějaký odposlech, když se dva lidé baví o tom, že ten něco někde, tak to není žádný důkaz toho, že ten třetí to řekl. To je potřeba strašně zdůraznit. Já si pamatuji, co v těch Lidových novinách tehdy vyšlo, ale prosím vás, kdybychom měli k dispozici nějaký odposlech pana Laubeho, kdyby toto řekl, tak ta zpráva vypadá úplně jinak. Ale my nic takového nemáme a nikdo to nemá.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně Lorencová s faktickou poznámkou, pak pan premiér, potom pan ministr vnitra a potom pan místopředseda Bartošek.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Pane předsedo, kolegyně, kolegové. Podle mne to, co jsme přečetli, co jsme měli k dispozici, a samozřejmě i to, co zaznělo ve sdělovacích prostředcích, je pro mě výsledek práce této komise úplně jednoznačně ukázkou toho, jak lze manipulovat různě se stejnými fakty. Stejná fakta k dispozici a různě s nimi lze nakládat. Pro mě z té zprávy vyplývají například úplně jiné věci, než tam jsou v závěru toho shrnutí. (Ministr Chvojka ze svého místa volá: Jaké?)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana ministra, aby počkal, až na něj přijde řada. Teď vystoupí pan předseda vlády s faktickou poznámkou, potom pan ministr vnitra a pak dlouhá řada dalších.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci. Zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny je mimořádná věc. Takovýchto komisí nebylo v minulosti zřízeno mnoho. Volí se v mimořádné situaci. Chtěl bych jenom připomenout, že policejní reorganizaci doprovázela mimořádná hysterie, to, co se odehrávalo na politické scéně. Hnutí ANO dokonce tehdy chtělo opustit vládu, nebo zvažovalo, že opustí vládu. To znamená, ve hře ze strany hnutí ANO byl i rozpad vlády, čili byla to mimořádná situace.

A já musím ocenit jednu věc. Musím říci, že do té hysterie vyšetřovací komise, tak jak jsem si prostudoval její zprávu, vnesla určitý metodický postup a vnesla práci s fakty. Já chci ocenit to, že komise pracovala s fakty, že ověřovala fakta a snažila se do té snůšky pravd, polopravd, pomluv, lží, které se v souvislosti s policejní reorganizací objevily v mediálním prostoru, tak se do toho snažila vnést určitý racionální přístup. A kvůli tomu jsme koneckonců i podpořili vznik vyšetřovací komise, aby tady byl někdo, kdo stojí mimo ten aktuální politický střet, který se bohužel odehrával mezi dvěma koaličními stranami primárně. To musím přiznat a vůbec mě to netěší jako předsedu vlády, ale odehrávalo se to v rámci vládní koalice. A já jsem podpořil vznik té vyšetřovací komise proto, aby tady byl někdo nestranný, nezávislý, kde budou zastoupeny všechny strany, a podívá se na tu věc s odstupem a racionálně. A já jsem přesvědčen o tom, jak sleduji tu zprávu, že ten odstup komise měla. Takže pracovalo se s fakty a ta fakta jasně konstatovala, že tady nebyl žádný brutální únik informací ze strany policejního prezidenta a že tady nebyl politický tlak nebo politické zadání pro realizaci policejní reorganizace. To jsou dva důležité závěry, které mají svůj velký význam. Uprostřed veškeré hysterie a politického zápasu, který se kolem policejní reorganizace odehrál. (Potlesk zleva.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr vnitra.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl poděkovat vaším prostřednictvím kolegovi z ANO, který se umí omluvit. Velmi si toho vážím. Víte, já jsem myslel, že tu debatu dnes povedeme v nehysterickém duchu, kdy prostě komisi, kterou jsme si stvořili, a byli tam zástupci všech politických stran a samozřejmě i hnutí ANO mohlo nominovat svého zástupce, udělalo tak, tak schválilo zprávu, kterou tito členové schválili jednomyslně. Pravděpodobně se mýlím. My jsme museli snést vaši kritiku, vaše výtky, vaše podezření, vaše napadání, vaše zneužití tohoto tématu v krajských volbách. Tak prosím pěkně snad přežijete návrat do minulosti, který tady chceme alespoň částečně veřejnosti osvětlit.

Víte, já jsem byl fakt naivní, myslel jsem, že tu zprávu přijmeme a půjdeme od toho. A ono by stačilo od hnutí ANO - bohužel tu není Andrej Babiš, protože to byl hlavní propagátor útoku na nezávislou policii a na Ministerstvo vnitra. Vždyť by stačilo prosté konstatování sorry, spletl jsem se.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Lank, pardon, omlouvám se. Pan místopředseda Bartošek byl před ním s faktickou poznámkou, potom pan poslanec Lank.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane předsedo, děkuji za slovo. Jako člen vyšetřovací komise v rámci své faktické poznámky chci říci jednu věc. Můžeme o tom mít spoustu představ, spekulací a domněnek, čím byla inspirována reforma policie. To vám neberu. Ale jako členové vyšetřovací komise jsme vycházeli pouze z toho, co jsme byli schopni doložit na základě důkazů a různých materiálů. A jestliže si o něčem něco myslíte a nejste to schopen doložit, tak je to pouze hypotéza.

Myslíte si, že dvě trestní oznámení, která padla, byla dána na základě domněnek? Myslíte si, že jsme to dali na základě toho, co psaly Lidové noviny nebo nějaké jiné noviny? Myslíte si, že to byl ten relevantní materiál, z kterého jsme vycházeli pro závěry naší komise? Vy si fakt myslíte, že jsme schopni jmenovat v naší závěrečné zprávě lidi bez toho, že bychom byli schopni to opřít o relevantní důkazy? Že bychom vystavili sebe a práci Sněmovny tomu, aby se pak na nás ukazovalo, že uvádíme lidi a nemáme k tomu patřičné důkazy? To si fakt myslíte, že bychom takovou zprávu předložili? Můžu si o tom myslet spoustu věcí, můžu mít spoustu domněnek. Ale nejsem-li to schopen doložit důkazy, tak to zůstává mou hypotézou, kterou si nechávám pro sebe a nedávám ji navenek jako něco, co je platné a doložené důkazy. Tak to není. Děkuji. (Potlesk převážně z levé strany sálu.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Lank. Zeptám se pana ministra, zda to je faktická poznámka? S přednostním právem, tak až poté, co vyčerpáme faktické. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP