(Jednání pokračovalo v 10.55 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, uplynula doba na poradu jednotlivých poslaneckých klubů, takže budeme pokračovat, a to tedy bodem

297.
Závěrečná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky,
Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky
a státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti
s reorganizací ÚOOZ a ÚOKFK Policie České republiky k 1. srpnu 2016
/sněmovní dokument 5661/

My jsme tento bod přerušili po vystoupení pana zpravodaje. To znamená, já v této chvíli zahájím všeobecnou rozpravu, do které mám pět přihlášek. Prosím pana zpravodaje, aby se usadil u stolku zpravodajů, a v obecné rozpravě dám slovo panu poslanci Dolejšovi Richardovi a po něm se připraví pan poslanec Chalupa.

Pane poslanče, prosím, máte slovo. A já prosím sněmovnu o klid. Prosím, usaďte se na svá místa a poslouchejte vystoupení řečníků. Prosím.

 

Poslanec Richard Dolejš: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se jako člen vyšetřovací komise vyjádřil k závěrečné zprávě, kterou máte k dispozici. Dle mého názoru je tato zpráva vyvážená, objektivní a nepolitická. Já jsem rád, že byla schválena jednomyslně všemi členy komise napříč politickým spektrem, což má samozřejmě velkou váhu a velkou hodnotu. Za touto zprávou je mnoho hodin a dnů práce členů komise, ale také profesionálů, které komise požádala o součinnost. Takže není to pouze práce poslanců, ale i profesionálů, kteří se vlastně podíleli na této závěrečné zprávě, a já bych chtěl poděkovat nejen poslancům, ale právě i těmto expertům, které jsme měli k dispozici, což já osobně považuji za zásadní.

Nemá smysl, abych zde opakoval to, co zde bylo řečeno panem předsedou. Nicméně bych se pokusil vypíchnout to nejzásadnější z mého úhlu pohledu.

Dle mého soudu je zásadní, že nebyla prokázaná spekulace o tom, že organizační změna byla účelově zrealizována na základě politického zadání. To bylo vlastně předmětem politického sporu především s Andrejem Babišem a hnutím ANO a toto prokázáno nebylo. Nebyla také prokázána spekulace, že sloučení útvarů bylo zrealizováno za účelem účelového odstranění pana Šlachty, člena ÚOOZ. To prokázáno nebylo. Navíc jsme všichni byli svědky, že pan Šlachta odešel z policie sám a nevyčkal ani na ten proces, který nastavil policejní prezident. Nebylo prokázáno nařčení vůči policejnímu prezidentovi z tzv. brutálního úniku informací do kriminálního prostředí. To byl zásadní atak, toto nařčení vůči policejnímu prezidentovi. Myslím, že to byl atentát na policejního prezidenta. A je zásadní to, že komise vlastně dospěla k závěrům, kde mohlo dojít i k určité manipulaci vůči policejnímu prezidentovi.

Nebyla také prokázána souvislost mezi tzv. Šlachtovou zprávou a organizační změnou v policii. To je také důležité vypíchnout a připomenout si. Zároveň bylo doloženo, že různé verze reorganizace a slučování útvarů s celorepublikovou působností se v koncepčních materiálech Policejního prezidia a Ministerstva vnitra zmiňují již od roku 1993. Takže vlastně to opatření, které bylo učiněno, je, myslím, vyústěním dlouholetých diskusí a není ničím novým, z čeho bychom měli být překvapeni.

Já osobně považuji rozhodnutí policejního prezidenta a ministra vnitra ve věci organizační změny za krok správným směrem, za správné rozhodnutí a potřebné rozhodnutí. Pravda je, že mohlo být lépe prokomunikováno. To byl také závěr komise.

Co však považuji za velký problém, a tím se dostávám k politickému komentáři, je, že reorganizace, chcete-li, policie byla zpolitizovaná. A byla zpolitizovaná Andrejem Babišem především a hnutím ANO. Andrej Babiš se společně se svými médii podílel na rozjetí mediální kampaně a zmíněné spekulace, které, jak jsem říkal, byly vyvráceny, vydával za fakta. Vytvořila se virtuální realita, naházelo se bláto na ministra vnitra a policejního prezidenta, ale především na sociální demokracii. A já se ptám proč? Samozřejmě nám na to odpověděl sám Andrej Babiš, který evidentně zneužil policii a státní zastupitelství v předvolebním boji. Já budu citovat Andreje Babiše, který v souvislosti s reorganizací policie prohlásil: "ČSSD nám nabila. Chovanec vyhrál ve věci reorganizace, v předvolební kampani uvidí." Říkám to česky, nebudu to říkat ve slovenštině. Nemluvím dobře slovensky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP