(9.50 hodin)
(pokračuje Blažek)

Zdůrazňuji, že pokud jde o případnou trestnou činnost například pana Tuhého, pana Laubeho, pana Komárka a dalších, komise se mohla domnívat, že tam také mohlo dojít k nějakým nezákonným jednáním, nicméně tam už trestní oznámení oni na sebe vzájemně dali, to znamená, bylo naprosto zbytečné, aby komise přidávala další trestní oznámení ať už na Tuhého, Laubeho, či na pana Komárka. Tady bych řekl závěrem, že je to další popis červnové tragédie, kdy policisté dávají veřejně trestní oznámení na policejního prezidenta, policejní prezident na ně, a svědčí to o skutečně nedobrých vztazích a nedobrém stavu Policie České republiky v těchto souvislostech.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk napříč sálem.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi za předloženou závěrečnou zprávu. Nyní prosím zpravodaje vyšetřovací komise pana poslance Martina Lanka, aby se ujal slova. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Martin Lank: Hezké dopoledne i ode mě. Já tady mám už máloco přidat, protože všechno prakticky řekl pan předseda Blažek. Jak už tady zaznělo, závěrečná zpráva byla naší komisí schválena jednomyslně.

Já si dovolím jenom velice stručné shrnutí. My jsme v rámci vyšetřování vyslechli celkem 21 svědků a jenom jejich výpovědi zabraly 64 hodin. Celkem se nám v komisi pro vaši představu sešlo 4 128 stran nejrůznějších dokumentů, ať už jde o protokoly ze svědeckých výpovědí, dokumenty, které jsme si vyžádali ze strany policie nebo státního zastupitelství, ale třeba i podání, které nám na komisi chodila ze stran občanů - podání bylo zhruba 57.

Závěrečná zpráva se dá shrnout ve stručnosti asi takto. Organizační změna je plně v kompetenci policejního prezidenta a ministra vnitra. Někomu se to nemusí líbit, ale je to tak. Faktem je ale i to, že vedení policie z našeho hlediska zásadně podcenilo komunikaci připravované změny, a to jak směrem dovnitř policie, tak směrem k veřejnosti. I díky tomu se otevřel prostor ke spekulacím o důvodech reorganizace a k politizaci celé věci, a to někdy dost nevybíravé. Je ale potřeba dodat, že tyto spekulace zůstaly jen v rovině spekulací a tvrzení proti tvrzení. Přesvědčivé a jasné důkazy na podporu těchto spekulací nedokázala předložit ani jedna strana sporu.

Osobně jsem rád, že se alespoň podařilo vyvrátit tvrzení o brutálních únicích informací ze strany nejvyššího vedení policie a podařily se odhalit věci, které jednoznačně potřebují napravit nebo vylepšit. A k tomu by mělo směřovat i naše usnesení, které vám vzápětí předložíme, nebo už předložil pan předseda Blažek.

Jak bude fungovat policie pod novou střechou, nicméně alespoň pro mě osobně stále zůstává s otazníkem. A nejspíš se ani nikdy nedozvíme, jestli organizační změna měla nějaký zásadní dopad na vyšetřování závažné trestné činnosti. Hodnotit totiž můžeme pouze věci, které se stanou, a ne věci, které by se možná někdy stát mohly.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval jak panu předsedovi Blažkovi, tak všem členům vyšetřovací komise za to, že naše jednání bylo velice věcné, velice seriózní a podařilo se nám jej udržet téměř čistě mimo politickou rovinu, protože podle mého skromného názoru, co se týče fungování policie, tak tam politika nepatří.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk napříč sálem.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Ještě s dodatkem pan předseda komise. Prosím.

 

Poslanec Pavel Blažek: Já jenom formálně, zapomněl jsem to děkování. To se musím ještě připojit. A snad aby ta situace nebyla tak vážná, tak bych řekl, práce v komisi byla možná zdravější než práce ministra.

Děkuji všem stranám, že jste vyslali právě ty zástupce, které jste vyslali, protože původně to složení, byl jsem různě varován, že to tam bude složité a podobně. Chci poděkovat kolegům, že debaty byly věcné. A úsměvně řeknu, a vy mě pochopíte, že prostě holt rozhovory například mezi panem poslancem Kortem a panem poslancem Chalupou mi budou chybět. Budou mi chybět rozhovory mezi kolegou Dolejšem a kolegou Chalupou. Bude mi chybět Bartoškův deníček, někdy prozradím, co to vlastně bylo Bartoškův deníček. Bude mi chybět takový zvlášť nezaujatý pohled kolegy Lanka, který se občas divil, co tam všechno musí poslouchat. A samozřejmě nemohu vynechat vzácné rozhovory dvou účastníků z Václavského náměstí v roce 1989, a to jsou rozhovory pana kolegy Ondráčka s panem poslancem Kortem. (Veselost v sále.)

Musím říct, že tohle opravdu člověku chybět bude. Ale já už, naštěstí, musím říci, nejsem předsedou té komise. A kéž by se nám dnes podařilo i případnou rozpravu vést v takovém nějakém věcném duchu, byť chápu, že to, co se stalo kolem policie, mělo politický rozměr. My jsme politický orgán tohohle státu, takže i tento rozměr bude. Ale pochopte, prosím, že vyšetřovací komise může napsat jenom to, co je schopna prokázat. To bych všem diskutujícím dopředu rád zdůraznil. Byli jsme prostě schopni prokázat to, co ve zprávě máte. Nic víc. (Potlesk napříč sálem.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi panu poslanci Blažkovi. A nyní na základě dohody předsedů poslaneckých klubů přerušuji jednání Poslanecké sněmovny pro poradu jednotlivých poslaneckých klubů. Sejdeme se tady za hodinu v 10.55 hodin. Přerušuji jednání Sněmovny do 10.55 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 9.55 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP