(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, pane ministře, zahajuji další jednací den 54. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Zatím mám jednu informaci v tomto směru, a to že pan poslanec Vojtěch Adam hlasuje s kartou číslo 10.

O omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádaly tyto poslankyně, poslanci a členové vlády: pan poslanec Běhounek od 13. hodiny - pracovní důvody, pan poslanec Benda - rodinné důvody, pan poslanec Benešík - zahraniční cesta, pan poslanec Bezecný od 12. do 21. hodiny - osobní důvody, pan poslanec Brázdil - zdravotní důvody, pan poslanec Černoch do 10. hodiny - pracovní důvody, pan poslanec Číp - osobní důvody, paní poslankyně Dobešová - zdravotní důvody, pan poslanec Farský - zdravotní důvody, pan poslanec Fiedler do 9.30 - pracovní důvody, pan poslanec Gabrhel - zdravotní důvody, pan místopředseda Gazdík - zdravotní důvody, pan poslanec Grebeníček - zdravotní důvody, pan poslanec Horáček - osobní důvody, pan poslanec Hovorka do 12. hodiny - pracovní důvody, pan poslanec Huml - zdravotní důvody, pan poslanec Kádner - zdravotní důvody, pan poslanec Kott - osobní důvody, pan poslanec Koubek - osobní důvody, pan poslanec Kučera - osobní důvody, paní poslankyně Němcová bez udání důvodu, pan poslanec Novotný Martin - zdravotní důvody, pan poslanec Nykl - zdravotní důvody, pan poslanec Pilný - zdravotní důvody, paní poslankyně Putnová - zdravotní důvody, pan poslanec Sedlář - zdravotní důvody, pan poslanec Volný - zdravotní důvody, paní poslankyně Wernerová - osobní důvody a pan poslanec Zavadil - zahraniční cesta.

Z členů vlády se omlouvá pan předseda vlády, a to od 13 hodin z pracovních důvodů, pan vicepremiér Babiš - pracovní důvody, pan vicepremiér Bělobrádek - zdravotní důvody, pan ministr Herman - zahraniční cesta, pan ministr Chovanec - pracovní důvody, pan ministr Chvojka z pracovních důvodů, pan ministr Jurečka - zahraniční cesta, pan ministr Ludvík - pracovní důvody, paní ministryně Marksová z dopoledního jednání - pracovní důvody, pan ministr Pelikán - pracovní důvody, pan ministr Stropnický do 10. hodiny - pracovní důvody, paní ministryně Valachová z pracovních důvodů a pan ministr Zaorálek od 14.30 rovněž pracovní důvody. Tolik tedy omluvy.

Dnešní jednání bychom zahájili pevně zařazeným bodem z bloku třetích čtení, což je bod 208 - civilní letectví. Dále je možné projednat ještě bod 217 - registr smluv. Poté bychom pokračovali body z bloku zákony, prvé čtení, a od půl třetí máme pevně zařazené body v tomto pořadí: 165, 108, 156, 60, 61, 282 a 161. A případně bychom pokračovali dalšími body z bloku prvých čtení. (Hlásí se pan poslanec Faltýnek.)

Je to s přednostním právem, pane předsedo? Ano. Takže k pořadu schůze mám zatím čtyři přihlášky. Nejprve poprosím paní poslankyni Bebarovou Rujbrovou a připraví se pan poslanec Seďa, po něm pan poslanec Plíšek a potom pan předseda Faltýnek. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Děkuji. Přeji dobrý den, kolegyně a kolegové. Včera nedošlo z časových důvodů na bod 79, návrh zákona o právní pomoci. Navrhuji, aby ten bod, je to bod 79 schváleného pořadu, číslo sněmovního tisku 390, byl zařazen dnes po třetích čteních jako první bod. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Prosím pana poslance Seďu. (Hluk v sále.)

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím navrhnout předřazení bodu -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně, kolegové, já prosím o klid! Potřebuji slyšet pana poslance, co navrhuje. Děkuji.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedo. Já si dovolím navrhnout předřazení bodu 20, sněmovní tisk 378, odškodnění za ztrátu zaměstnání z politických důvodů, to je to, co včera bylo zařazeno, ale z časových důvodů k tomu nedošlo, a to na dnes dopoledne za již předem zařazené body.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, na dnes dopoledne? (Posl. Seďa: Ano.) Protože v písemném podkladu máte odpoledne. Tak já se jenom ujišťuji, dnes dopoledne po pevně zařazených bodech. Ano, děkuji.

Prosím pana poslance Plíška.

 

Poslanec Martin Plíšek: Pěkné ráno, milé kolegyně, vážení kolegové. Včera na tabuli už potřetí svítila neprojednaná novela zákona o advokacii, která byla předložena poslanci napříč politickým spektrem. Vláda k ní vyslovila souhlas. A já vás proto prosím, abychom tento bod zařadili dnes jako třetí bod našeho jednání. Tedy po třetích čteních. Dopředu vám za předkladatele mohu slíbit, že vás dlouho nezdržíme.

Takže poprosím, abychom bod č. 140, sněmovní tisk 853, novelu zákona o advokacii, zařadili jako třetí bod dnešního jednání. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. O tom budeme hlasovat. Prosím pana předsedu Faltýnka.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne, dámy a pánové, vážený pane předsedo. Já stejně jako včera bych se pokusil navrhnout, a také to svítilo na tabuli, ty dva body ministra životního prostředí, konkrétně bod č. 53 a 17, je to EIA a obaly, dneska na dopoledne za všechny ty body, které tady byly navrženy mými předřečníky. Čili za ty, pokud projde hlasování o těchto bodech, a já předpokládám, že ano. Taková byla aspoň včera dohoda. Tak za tyto body, které byly navrženy. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Prosím pana předsedu Laudáta.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Dámy a pánové, já si vás dovolím poprosit o to, abyste podpořili zařazení bodu č. 30, sněmovní tisk 848. Už několikrát na něj mělo dojít. Myslím si, že to není kontroverzní návrh. Je to druhé čtení. Dneska odpoledne po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Můžete ještě upřesnit, bod 30... A je zde dotaz, čeho se týká.

 

Poslanec František Laudát: Týká se to daňového odpočtu dárců krve. Mělo to být včera, ale nedostalo se na to. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana předsedu Stanjuru.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dobrý den, vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové. My máme dnes zařazený pevně bod 161, což je návrh poslanců Jany Černochové, Ivana Gabala, Jana Hamáčka, Davida Kádnera, Martina Stropnického, Marka Ženíška na vydání ústavního zákona, kterým se mění Ústava. Už z toho, jak jsem přečetl seznam předkladatelů, je jasné, že na tomto návrhu panuje široká politická shoda. Protože dnešní dopolední program je poměrně střídmý, tak navrhuji, abychom změnili toto pevné zařazení, a to ve dvou variantách. První varianta, abychom to projednali dopoledne jako čtvrtý bod, pokud projde návrh pana poslance Plíška, jinak jako třetí bod. A pokud ne, tak navrhuji, abychom odpoledne vyměnili dva pevně zařazené body, a to bod 161 a bod 282. My jsme se tak včera domluvili, ale potom díky hlasování to dopadlo jinak, než ta domluva i s Markem Černochem, který předkládal ten bod, zněla. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, také děkuji. A zeptám se, kdo dál se hlásí k pořadu schůze. Pokud nikdo, tak budeme hlasovat.

 

Nejprve bychom rozhodli o návrhu paní poslankyně Bebarové Rujbrové s tím, že by bod č. 79, což je právní pomoc, byl zařazen jako první bod po třetích čteních. To znamená jako třetí bod dnešního jednacího dne.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Právní pomoc, bod 79. Kdo je proti?

Hlasování číslo 282, přihlášeno je 126, pro 100, proti 3. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP