(18.50 hodin)

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Já nemohu nereagovat na paní profesorku Válkovou. Nezlobte se na mě, paní profesorko, ale musím reagovat. (Předsedající: Mým prostřednictvím.)

My jsme, prostřednictvím předsedajícího, jako klub sociální demokracie na počátku volebního období byli pro to, aby vznikla komise pro Ústavu. Navrhoval to klub KSČM a my jsme to podporovali. Ale kdo byl ten, který říkal ne, to bude akorát platit nějakého předsedu, bude to stát Sněmovnu peníze, udělejme podvýbor pro Ústavu, to splní stejnou funkci a ušetříme plat jednoho předsedy? Vždyť to bylo hnutí ANO! A uplynulo tři a půl roku, vy teď, v naprosto nesmyslný čas, přicházíte znovu s tímto návrhem, který jste na počátku volebního období odmítli, a ještě říkáte škoda, že se nedostane na zákon o advokacii. Ano, je to škoda, ale to je přesně to. Toto je naprosto zbytečný bod, to, co teď projednáváme, nemá to smysl. Budeme tady tím ztrácet čas. Buď vznikne, nebo nevznikne ta komise, a když vznikne, tak bude úplně k ničemu, protože vůbec nic nestihne projednat. A kdyby ten bod nebyl zařazen, my jsme pro něj nehlasovali jako sociální demokraté, tak jsme v tuto chvíli měli projednaný bod o advokacii. (Slabý potlesk.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane předsedo, za dodržení času. Konstatuji, že pan ministr to nevydržel a využije svého přednostního práva, ačkoliv se původně hlásil řádně. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolte, abych i já řekl několik poznámek k tomuto tématu a k tomuto návrhu stálé komise pro Ústavu. Budu hovořit především jako poslanec, ale chtěl bych zhodnotit i toto téma ze svých dosavadních zkušeností jako ministr. Upřímně říkám, že tento návrh nepovažuji za rozumný. Myslím si, že ve Sněmovně speciální orgán pro diskusi o ústavních otázkách nechybí. Byť souhlasím s panem místopředsedou Filipem, že tato komise by měla smysl, ale na začátku funkčního období. Máme přece ústavněprávní výbor, máme podvýbor pro Ústavu a parlamentní procedury, které šéfuje pan kolega Tejc a která podle mne funguje velmi kvalitně. Podvýbor se sešel v tomto volebním období dvanáctkrát a diskuse o možných změnách Ústavy byly přece zahájeny na tomto podvýboru už v březnu 2014. Takže já v tomto ohledu nevidím žádný deficit, co se týče působení nějakého orgánu v rámci Poslanecké sněmovně.

Chtěl bych také upozornit a možná poprosit o případnou odpověď na to, že tento podvýbor, o kterém jsem mluvil, byl zřízen jako partnerský orgán k senátní komisi pro Ústavu, a to právě proto, aby mohl vést diskusi nad případnými změnami Ústavy. A pokud bychom zřídili nyní stálou sněmovní komisi, tak bude duplicitní vůči podvýboru. To pak budeme ten podvýbor rušit po třech letech kvůli tomu, že na konci funkčního období vznikne stálá komise, nebo ten podvýbor budeme nějak upravovat? I z toho titulu mi to přijde zbytečné a nelogické.

Třetí poznámka, kterou považuji za zásadní, ale říkal to pan místopředseda Filip. Do konce volebního období máme devět měsíců. V těch devíti měsících budeme mít, nemyslím si, že nějak extra dlouhé, ale budou prázdniny a bude volební kampaň. To znamená, pokud dneska zřídíme stálou komisi, tak budeme volit členy komise za měsíc, předsedu komise za měsíc. Opravdu chceme zřizovat komisi na tak krátkou dobu právě teď, prakticky před volbami? Myslím, že to není naléhavý důvod, a chci varovat před tím, aby se z revize Ústavy nestala právě proto možná součást volební kampaně a aby se tato komise nestala arénou, kde se bude vařit nějaký populistický ústavní guláš.

Já jsem jako ministr pro legislativu zahájil diskusi o revizi Ústavy s odborníky vloni v prosinci. Není to proto, že bych chtěl mermomocí nějakou změnu Ústavy, ale zajímá mě, zda je potřeba nějaká komplexnější změna, tak jak může vyplývat z dosavadní ústavní praxe. A v tuto chvíli mezi odborníky vnímám převládající zdrženlivost ohledně nějaké podstatné revize Ústavy. A proto se mi nezdá, jak jsem již říkal, opakuji, vytvářet ve Sněmovně nový orgán na pár měsíců. Pokud by takováto myšlenka přišla ne v únoru 2017, ale v říjnu, v listopadu, v prosinci 2013 a možná ještě později, tak bych tuto myšlenku podpořil a byl bych velmi rád a byl bych i velmi rád účasten práce v této komisi. Ale v únoru, protože zítra máme únor, v únoru 2017 to opravdu považuji za nesmysl, který prostě nemá logiku právě i z toho časového důvodu. Jinak tu potřebu vnímám, ale v tomto čase není namístě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji, pane ministře. Dalším přihlášeným je pan poslanec Grospič. Platí i přihláška v tuto chvíli z pozice pana poslance Chvojky? Platí. Ne. Dobře. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážení kolegové, já tady navážu na to, co řekla celá řada mých předřečníků, a především připomenu skutečně ten fakt, ke kterému se tady přihlásili zástupci jak sociální demokracie, tak i místopředseda Sněmovny pan Vojtěch Filip, kdy to byla právě Komunistická strana Čech a Moravy, která společně s podporou, ano, sociální demokracie navrhovala vznik samostatné komise pro Ústavu, která by byla skutečně partnerským orgánem té senátní. Bohužel v rámci úspor, a to si musí hnutí ANO přiznat, došlo k úplně opačnému vývoji. Byla zvolena cesta podvýboru, který ne vždycky a ne efektivně mohl plnit úlohu partnera pro senátní komisi. Nicméně v současné době si myslím, že ten návrh je vysoce populistický a bezpředmětný, protože když si vezmu ten přehled změn Ústavy, které proběhly v tomto volebním období, ano, tak celkem by měla být Ústava novelizována ve 140 bodech, ale pro vaši představu, těch novel ústavních zákonů bylo předloženo 25 a z toho v podstatě 15 je rozjednáno a přikázáno této schůzi, 54. schůzi Poslanecké sněmovny. Ty ostatní kromě jedné změny, která skončila v Senátu, byly buď zamítnuty, anebo nějakým způsobem odmítnuty rovnou zde na půdě Poslanecké sněmovny.

Ponejvíce se to týká tří okruhů. Byl to zákon o referendu, který dosud nebyl naplněn, byť leží ve Sněmovně, byť je zde návrh vládní, byl zde několikrát opakovaně předložen návrh Komunistické strany Čech a Moravy, nedošlo k jejich projednání. Je zde stykový zákon, který nakonec předložil Senát Parlamentu České republiky a který není zcela ideální, protože vnáší do té rovnováhy parlamentního systému České republiky určitou nerovnost mezi oběma komorami Poslanecké sněmovny. A potom samozřejmě to je otázka Nejvyššího kontrolního úřadu, který ovšem byl z hlediska projednávání Ústavy České republiky v podstatě nepřijmut, a je to velký deficit.

Takže z tohoto pohledu si myslím, že v současné době nemá význam vracet se v této části zbývajícího volebního období, osmi devíti měsíců, k této otázce, že by bylo namístě, aby se věnovala pozornost tomu, na čem byla výrazná shoda právě v podvýboru pro Ústavu a parlamentní procedury, to je tomu, minimálně přistoupit jenom k určitým změnám Ústavy České republiky, ale vnímat ten návrh jako podnět pro nadcházející volební období.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Plíšek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP