(14.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Paní poslankyně, já se omlouvám. Znova poprosím všechny v sále, aby se utišili. Jestli mají co projednávat, nechť jdou ven ze sálu. Děkuji. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Přitom ve Sněmovně leží už tři čtvrtě roku náš návrh, tedy návrh klubu komunistických poslanců, který náhradní výživné řeší.

Předkládám proto návrh na pevné zařazení tohoto bodu, mimochodem předkládám tento návrh již potřetí, tedy sněmovního tisku 780, na středu 1. února odpoledne po pevně zařazených bodech. Očekávám, že především poslanci za sociální demokracii, kteří tento zákon neustále zmiňují jako svoji prioritu, bez zaváhání tento návrh podpoří. V opačném případě sděluji svým voličům, volební sliby jsou jedna věc, jejich plnění věc druhá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji, paní poslankyně. Dalším přihlášeným je pan poslanec Stanislav Grospič a po něm je na řadě pan místopředseda Vojtěch Filip. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhl pevné zařazení bodu číslo 151, sněmovního tisku 908. Jde o návrh poslanců Stanislava Grospiče, Vojtěcha Filipa, Jaroslava Borky, Zdeňka Ondráčka a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o vypovězení Severoatlantické smlouvy Českou republikou. Připomínám, že se jedná o návrh referenda, které je totožné svým mechanismem s referendem, kdy občané rozhodovali o přistoupení České republiky do Evropské unie. Myslíme si, že současná zahraničně politická situace i postavení České republiky si vyžaduje, aby takto závažná účast České republiky v Severoatlantické alianci byla podrobena tomuto referendu a důvěře občanů České republiky, a myslíme si, že vzhledem k tomu, že tento návrh zákona byl předložen do Poslanecké sněmovny, má své legitimní právo na projednání. Navrhuji jeho pevné zařazení po již pevně zařazených bodech na zítřek, středu 1. února odpoledne.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Další v pořadí vystoupí pan místopředseda Vojtěch Filip. S náhradní kartou číslo 31 hlasuje pan předseda Hamáček.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, já bych chtěl navrhnout pevné zařazení bodu zákona o registru smluv, který projednával ve vráceném druhém čtení ústavněprávní výbor, pevně jako čtvrtý bod našeho pátečního jednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za váš návrh. Ptám se, jestli z pléna má ještě někdo zájem vystoupit k pořadu schůze. Mám dojem, že jsme se vypořádali se všemi námitkami. Necháme tedy hlasovat postupně o jednotlivých návrzích.

 

Nejprve návrh přednesený mnou, který vyšel z grémia.

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 263, přihlášeno 152 poslanců, pro 133 poslanců, proti žádný, zdrželo se 19. Tento návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu, který přednesl pan předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Jedná se o zařazení bodu 53, sněmovní tisk 1003 v prvém čtení, a bodu 17, sněmovní tisk 877, druhé čtení, dnes po již pevně zařazených bodech, to je za bod 30. Pochopil jsem to tak, že můžeme o těchto návrzích hlasovat jedním hlasováním. Pana předsedu nevidím, nikdo nevznáší námitku.

Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Jedná se o hlasování 264, přihlášeno 151 poslanců, pro 85, proti 11. Výsledek - návrh byl přijat. Děkuji.

 

Dalším v pořadí je návrh paní poslankyně Markové, která navrhuje zařazení bodu 119... (Malá pauza.) Dobře.

 

Takže jsme přeskočili pana poslance Černocha, za což se mu hluboce omlouvám, který navrhuje přeřazení bodu týkajícího se OKD na středu po pevně zařazených bodech, což bude jedno hlasování.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 265, přihlášeno 150 poslanců, pro 92, proti 29. Návrh byl přijat. Je tedy zařazeno ve středu po pevně zařazených bodech.

 

Nyní se dostáváme k návrhu paní poslankyně Markové, která navrhuje zařazení bodu 119, sněmovní tisk 721, dnes po již pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Pardon, já jsem zmáčkl odhlášení, tak vás poprosím, abyste se všichni přihlásili znovu kartami. Já si posunu palec.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování 266, přihlášeno 150 poslanců, pro 36, proti 91. Návrh nebyl přijat.

 

Jako další budeme hlasovat návrh pana poslance Antonína Sedi, který navrhuje zařazení bodu 20 sněmovní tisk 378 dnes za již pevně zařazené body.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování 267, přihlášeno 150 poslanců, pro 84, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Jako další budeme hlasovat návrh pana poslance Koníčka, který navrhuje zařazení bodu 131 sněmovní tisk 738 a bod 181 sněmovní tisk 842 ve středu 1. února po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. - Ukončím hlasování, prohlásím ho za zmatečné. Byl tady dotaz, o jaký návrh se přesně jedná. Já si to najdu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP