(17.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Vaše interpelace bude odpovězena písemně.

Dalším interpelujícím poslancem je pan poslanec Ludvík Hovorka, který bude svou interpelaci směřovat na pana ministra zdravotnictví Ludvíka Hovorku.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, na jednom z prvních zasedání výboru pro zdravotnictví jsme se zabývali novelou zákona o ochraně veřejného zdraví. Tehdy se vzedmula taková vlna odporu ze strany rodičovské veřejnosti, ale i ze strany odborné veřejnosti - připomínky k očkování a k navýšení sankcí pro lékaře kvůli neočkování. Tehdy jsem inicioval, aby vznikla komise, která by řešila jak připomínky laické veřejnosti, tak odborné veřejnosti. Tehdy se zavázal váš předchůdce pan ministr Němeček a hlavní hygienik, tehdy pan doktor Valenta, k tomu, že z výsledků této komise bude učiněn závěr a odsouhlasený závěr této komise bude podnětem pro novelu zákona o ochraně veřejného zdraví.

Bohužel dneska není ve funkci ani hlavní hygienik pan doktora Valenta, ani pan ministr Němeček. Já chci jenom vědět, nakolik komise dokončila svá jednání, jestli jsou konkrétní výstupy z této komise, které by byly předány v legislativním odboru ministerstva, které má vytvářet onu zmiňovanou novelu o ochraně veřejného zdraví. Prosím o písemnou odpověď a také o odpověď, které připomínky z komise budou zapracovány do nového zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Také děkuji, pane poslanče. Odpověď obdržíte písemně do 30 dnů.

Dalším v pořadí je pan poslanec Vít Kaňkovský, který tu ještě před chvilkou byl, ale už ho nevidím, takže také jeho interpelace propadá.

Dám slovo panu poslanci Mackovíkovi, který bude přednášet svou interpelaci na ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Mackovík: Ještě jednou děkuji. Budu pokračovat v první interpelaci, která se týkala už exekutorů. Zajímalo by mne, kolik v letech 2015 a 2016 bylo exekutorů před kárným senátem. Potom jaké byly důvody toho, že skončili před kárným senátem, a za třetí, jaké bylo následné rozhodnutí kárného senátu v jejich kauzách, to znamená, jakým způsobem byli potrestáni. Pokud jde o to, co byly důvody kárného řízení, tak mě zajímá opravdu nějaké podrobnější seznámení s tím, abychom si udělali analýzu toho, kolik máme v České republice exekucí a jak vážná jsou potom pochybení exekutorů při výkonu své činnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Pan ministr vám odpoví písemně do 30 dnů.

Jako další v pořadí nám svou interpelaci přednese pan poslanec Michal Kučera. Interpelace směřuje na ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Vzhledem k nepřítomnosti paní ministryně Šlechtové svou interpelaci stahuji a nechám si ji na příští zasedání Sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Další v pořadí se svou interpelací je paní poslankyně Věra Kovářová. Ani tu nevidím přítomnou v sále, takže tato interpelace propadá.

Dávám slovu panu poslanci Radimu Holečkovi, který bude interpelovat ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Radim Holeček: Vážený pane ministře, Státní ústav pro kontrolu léčiv dosud vyměřil 22 lékárnám kvůli nelegálnímu vývozu léků pokuty ve výši 34 mil. korun. Hovoří se u uzavřených případů o objemu 149 mil. korun. Jedná se opravdu i o léky, u kterých si lékárníci často stěžují na jejich nedostatek. Do kterých zemí se nejčastěji nelegálně vyváží? Jak rozlišíte legální reexport od nelegální činnosti? Zvažujete nějaké systémové řešení?

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za přednesenou interpelaci, na kterou vám bude odpovězeno písemně do 30 dnů.

Slovo dávám panu poslanci Ludvíku Hovorkovi, který bude přednášet interpelaci na ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, minule jste řekl, že máte určité zkušenosti s léčivými přípravky. Chtěl bych se zeptat, jak se vy, jako dlouholetý ředitel Nemocnice Motol, díváte na záležitost zpětných bonusů. Je známo, že řada léčivých přípravků, ale i nezdravotnické prostředky se obchodují s takzvanými zpětným bonusy, to znamená, firma dodá léčiva za určitou cenu, vykáže je zdravotní pojišťovně za nejvyšší cenu číselníkovou a potom inkasuje rozdíl ve formě bonusů od konkrétní firmy, který je potom v lepším případě příjmem nemocnice, v tom horším případě, jako to bylo dřív třeba v Nemocnici Na Homolce, je příjmem některých soukromých fyzických osob v nemocnici.

Já bych chtěl vědět, jestli uděláte něco s tímto pokřiveným systémem. Protože neznám příliš mnoho oborů, kde by takovýmto způsobem byly pokřivené ceny. Tady skutečně dochází podle mého názoru k podvodům, protože nejsou léčivé přípravky ani zdravotnické prostředky obchodovány za reálné ceny, ale za ceny předražené, a potom se reálné ceny promítají ve formě bonusů, které inkasuje nemocnice. Podle mého názoru by bylo jednoznačně lepší, kdyby se cena zreálnila, farmaceutické firmy, případně distributoři dodávali za reálné ceny a nemocnice platily reálné ceny. Myslím si, že by celý systém ušetřil a byl by transparentnější. Chci znát váš názor, jak s tímto naložíte a jestli i po fakultních nemocnicích budete požadovat, aby nakupovaly za reálné ceny, a zpětné bonusy byly odstraněny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já také děkuji. Pan ministr vám odpoví ve lhůtě 30 dnů. Dalším v pořadí je pan poslanec Mackovík, kterému dávám slovo.

 

Poslanec Stanislav Mackovík: Děkuji za slovo. Já bych chtěl předeslat, že nevyužiji svoji další interpelaci pod č. 44, protože otázky na pana ministra položím teď.

Já jsem zde interpeloval minulý čtvrtek a právě jsem interpeloval ohledně kategorie vrtulníků, které byly vybrány prostřednictvím společnosti ATEC, která začala létat v Olomouci a měla jít původně do Ústí nad Labem. To se odehrálo ve čtvrtek, v pondělí nato Ministerstvo zdravotnictví zrušilo tendr na provozovatele letecké záchranné služby v Ústí nad Labem. Jak jsem četl různé tiskové zprávy, které byly publikovány, tak to bylo právě kvůli nejasnosti o způsobilosti vrtulníků v dané odpovídající třídě výkonnosti.

Tak se ptám, jak je možné, že na jednu stranu ministerstvo už konečně dospělo skutečně k závěru, že nejasnosti tam jsou a že třída neodpovídá, a na druhou stranu nechává v Olomouci provozovatele s vrtulníkem, který v té kategorii není, byť v zadávacím řízení Ministerstva zdravotnictví bylo napsáno, že tu kategorii musí splňovat. To znamená, je podepsána smlouva, pane ministře, od 1. ledna na základnu v Olomouci a smlouva je v souladu se zadávacím řízením, když ta firma neprovozuje vrtulník ve třídě první výkonnosti, neboli v kategorii A?

Ještě se chci zeptat, zda pokud bude vypsáno nové výběrové řízení na Ústí nad Labem, změníte parametry tak, aby už tam nefigurovala kategorie A a snížíte požadavky na technickou způsobilost vrtulníků, anebo se budete řídit evropskými leteckými předpisy a budete požadovat, aby tam byl vrtulník v kategorii A. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče, odpověď obdržíte písemně ve lhůtě 30 dnů.

Nyní dávám slovo panu poslanci Radimu Holečkovi, který přednese svou interpelaci na nepřítomného ministra vnitra Milana Chovance. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radim Holeček: Vážený pane ministře, Ministerstvo vnitra zamítlo žádost o odškodné, kterou podali čtyři z pěti Čechů unesených v Libanonu. Unesení chtěli odškodné 40 mil. korun, neboť tvrdili, že tajné služby mohly únosu zabránit, neboť disponovaly informací, že se plánuje odveta za zatčení libanonského agenta Alího Fajáda. Co vy si, pane ministře, o celé věci osobně myslíte vzhledem ke skutečnosti, že advokát Jan Švarc byl Fajádovým advokátem?

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Odpověď obdržíte písemně do 30 dnů. Nyní má slovo pan poslanec Michal Kučera, který přednese svou interpelaci na nepřítomného ministra životního prostředí Richarda Brabce. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, co jsem říkal v předchozí interpelaci, že pan ministr Brabec dělá kampaň v Ústeckém kraji a není na interpelacích přítomen, svou interpelaci stahuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní je na řadě pan poslanec Ludvík Hovorka, který přednese svou interpelaci na ministra Jana Mládka. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP