(11.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pak kolega Plzák s řádnou přihláškou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych znát názor pana ministra na jednu věc. Jak víme, tak Kanada je jedním ze signatářů té tzv. obchodní smlouvy NAFTA mezi Kanadou, USA a Mexikem. A jedním z benefitů, které by tato smlouva a ta CETA měly mít pro naši zemi a potažmo pro Evropskou unii, je uváděno, že bude snáze uváděno zboží z Evropské unie a naší republiky na trh USA. Jak víme, tak zítra inaugurovaný prezident Trump se netajil tím, že chce tuto tzv. dohodu NAFTA nějakým způsobem kodifikovat, předělat, a my nevíme, v jakém smyslu. A možná, že tento benefit potom, který je udáván, ztratíme. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli by opravdu nebylo lepší počkat, jak se vyvine ta dohoda NAFTA v režii nového prezidenta Trumpa, a potom teprve jednat. Protože pokud tento benefit ztratíme, a je vydáván jako jeden z prioritních, tak možná ta smlouva opravdu nebude tak výhodná, jak je udáváno.

Děkuji a budu rád za váš názor.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Plzákovi. Nyní přihláška pana poslance Stanislava Grospiče. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Já vás, vážené kolegyně a kolegové, vážený pane místopředsedo, členové vlády, dlouho nezdržím, jenom bych se skutečně přimlouval pro to, aby nepadala nějaká politická klišé, ale věcný přístup, protože z pohledu - a musím tady ohlásit určitý střet zájmů, musím říct, že odbory a i odborové sdružení, které v jedné osobě zaštiťuji, máme velký problém a obavy, že právě tato smlouva zúží ten prostor, který je dnes poskytován zaměstnancům, resp. odborovým organizacím ve vztahu k zaměstnavatelům, k možnosti dojednávání řady smluvních věcí, a že to výrazně do budoucna ovlivní kolektivní vyjednávání. Takže z tohoto pohledu bych se přimlouval k tomu, aby ta smlouva byla, pokud nebude odmítnuta, řádně projednána, pokud možno i se vším důrazem a akcentem právě na tento moment, že to může výrazně zhoršit postavení zaměstnanců na trhu práce.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanislavu Grospičovi. Ptám se, kdo dál do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pane ministře, vaše závěrečné slovo. Prosím.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Děkuji. Zkusím zareagovat. Především bych chtěl reagovat na to, co se tady stále opakuje, že bychom měli počkat na projednání Evropským parlamentem. To je určitě legitimní požadavek, nicméně já jsem to chápal tak, že tohle je suverénní posouzení této dohody českým parlamentem, a připadalo mi, že naše role je posoudit to právě z hlediska našeho státu a našich zájmů. A ty nemusí být totožné. Nevím, v případě např. toho, když se Evropský parlament zabýval otázkou migrace, tak víte, že poměrně masovým způsobem podpořil zavedení povinných kvót, které by měly respektovat i státy, jako je Česká republika a další. A já jsem si nevšiml, že byste v tomto parlamentu prostě vystupovali a říkali: Dokud nám parlament neřekne, co máme dělat, tak se k tomu nebudeme vyjadřovat. V té době prostě nikdo neříkal, že naše stanovisko má počkat, než se k tomu vyjádří Evropský parlament. Já vás upozorňuji na to, že ty zájmy prostě nemusí být totožné a hlasování v Evropském parlamentu a jeho závěry nejsou něco, co musí být pro nás závazné. Předpokládal jsem, že to chceme posoudit z našeho hlediska a z hlediska našich zájmů. Takže najednou ta péče, že potřebujeme znát stanovisko Evropského parlamentu, mi nepřipadá ne úplně konzistentní.

Na druhé straně, abych byl úplně věcný, umím si představit, že některé ty postoje by nás mohly zajímat, protože pokud někde v té oblasti arbitráží dochází k tomu, že je zvýhodněn třeba velký účastník, tak vám mohu říct, že nepochybuju, že tohle si Evropská unie posoudí, a je to otázka Evropského soudního dvora, pokud se to potvrdí, tak je to na nich, aby oni toto učinili. Myslím si, že to je povinnost, kterou mají udělat, pokud tady takové podezření je, a já si myslím, že tohle se zkoumat bude. A když to bude, tak to je samozřejmě něco, co se na té situaci odpovídajícím způsobem podepíše. Ale teď mi šlo o to, abychom to my posoudili z hlediska našich zájmů, a neměl jsem dojem, že musíme čekat na to posouzení Evropským parlamentem. Ty jsou opravdu odlišné. A i v minulosti to tak bylo, že tato Sněmovna se docela drtivě neshodla s tím, co Evropský parlament odsouhlasil, nebo dokonce s pozicí, kterou velmi silně zaujal. My jsme s tím nesouhlasili. A tahle suverénnost a to vlastní posouzení, na to snad máme právo a věřím, že to tady nikdo nezpochybňuje.

Domnívám se, že ta smlouva je samozřejmě dobrá. Tady se neustále do toho ozývá ta CETA, která tady dneska není, není předložena, takže tady se zabýváme pouze tím strategickým partnerstvím. Uznávám, že tady mezi těmi dvěma smlouvami souvislost existuje, i když volná. Když jsem na úvod řekl, že jsou to různé smlouvy, tak jsem to myslel formálněprávně. Formálněprávně jsou to prostě dva texty. Že tady je volná souvislost, to prostě nepopírám. Ale obecně si myslím, že pro Českou republiku tato dohoda Evropské unie s Kanadou je velmi výhodná věc, protože ona umožňuje to zásadní. Ona umožňuje daleko snazší přístup českého zboží do Kanady. To vám tady mohu garantovat. Je to prostě daleko otevřenější prostor pro české zboží. Tohle je prostě právní platforma, kterou, pokud podnikatel v Kanadě využije a pokud my ji využijeme, pokud bude přijata, tak to pro nás bude daleko snazší.

Tady se zpochybňovala dlouhodobá udržitelnost a výhodnost této věci pro Českou republiku. Nezlobte se, já dlouhodobě podporuji to, aby Česká republika obchodovala a rozvíjela ekonomické vztahy s vyspělými zeměmi, s vyspělými náročnými trhy, protože to, že tam dokážeme prodat sofistikované produkty, to je věc, která má obrovský dopad pro Českou republiku. Když dokážeme tyto věci prodat v takových zemích, jako je Izrael, Kanada, ale i vyspělé evropské státy, Německo, Švédsko, Holandsko apod., tak důsledek toho je, že to, když to prodáme za dobré ceny, může u nás zvyšovat mzdy. Právě úspěšný prodej sofistikovaných věcích na takových trzích, jako je Kanada, nám umožňuje zvyšovat mzdy v České republice, protože to jsou věci, které když za dobrou cenu prodáme, a jsou to výrobky s vysokou mírou přidané hodnoty, tak je to podle mě národohospodářsky to nejvýhodnější, co dnes můžeme dělat. A velice mě těší, že právě obchod s těmito zeměmi, které jsem tady vyjmenoval, roste. A pokud tato dohoda umožní snadnější přístup českého zboží a výrobků na kanadský trh, tak mi to připadá v tom základním jako velmi výhodná věc pro Českou republiku. To je důvod, proč tady předkládám tyto dohody, a budeme předkládat dohodu CETA, a tuto dohodu o strategickém partnerství, protože jsem přesvědčen, že to je správná strategie pro Českou republiku, která když se bude dařit a bude fungovat, jako dosud funguje, tak to prostě povede ke zvyšování životní úrovně v Česku, což mi připadá z hlediska dalších možných krizí, které mohou přijít, větší míra spotřeby oproti tomu strašně vysokému exportu, jako věc, která nás bude chránit před dopady budoucích krizí.

Takže já opakuji, jsem přesvědčen, že otevírající se obchod s Kanadou je zájem České republiky. Takhle to přece nemůže zformulovat nikdo jiný než právě my, protože tohle za nás nikdo neřekne. V tom nám ani Evropský parlament neporadí. Proto jsem myslel, že tady není nutné čekat na stanovisko Evropského parlamentu a že jsme schopni to posoudit sami, protože jsem byl přesvědčen, že to je pro nás výhodné. A jde o to, jestli to parlament podpoří, nebo ne. Jestli máte představu, že bychom měli mít jinou strategii nebo že bychom měli jít jinudy. Já jsem o tom přesvědčen dlouhodobě, dělám tuhle politiku nejen vůči Kanadě. Je tady řada zemí, u kterých mě těší, že se zvyšuje obchod s nimi, protože to jsou náročné trhy, které vlastně vychovávají naše podnikatele a ekonomiku k vytváření a výrobě věcí sofistikovaných, s vysokou mírou přidané hodnoty, a to je to, co bych si přál, aby v této zemi fungovalo. Takže to je moje základní obhajoba toho, proč chci, aby se otevřel další prostor vztahů s Kanadou, a proč podporuji tuto smlouvu. A vy musíte rozhodnout, jestli s tím souhlasíte, nebo ne.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Závěrečné slovo paní zpravodajky. A eviduji s přednostním právem pana zastupujícího předsedu klubu. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP