(10.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec František Laudát. Jsme stále v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, využiji té příležitosti, že tady máme pana guvernéra. Česká národní banka je jedna z mála institucí, která se tady do těchto dob těšila obrovskému kreditu, a velmi bych se přimlouval i s odkazem na to, jak probíhala diskuse na pravidelném zasedání rozpočtového výboru před Vánoci, abyste velmi, velmi posílili analytickou činnost, co se týká posledních trendů ekonomik ve světě. Tam bohužel padla jedna odpověď, která mě tedy vůbec nepotěšila, z řad členů Bankovní rady. A pokud od vás budou zaznívat apely směrem k transformaci, a myslím to v dobrém slova smyslu, žádné převraty, nic, ale skutečně k transformaci nebo k přeměně české ekonomiky na moderní, aby byla schopna reagovat na nejnovější trendy, a říkal tady pan kolega Dolejš, Průmysl 4,0, to mám na mysli, tak od vás to bude veřejnost a snad i politici brát více na větší váhu, protože to, to páchá současná vláda, je... Zatím žijeme dobře, ekonomika roste, ale v některých oblastech už naráží a bude se to rozšiřovat už v příštích několika letech, to je otázka třeba pěti let, určitě ve velkém rozsahu deseti let, na strop svých možností.

My tady shodou okolností dneska máme novelu školského zákona, odpoledne začínáme zákonem 130 o podpoře vědy a výzkumu a musím říct, že to jsou oba resorty, kde je situace z pohledu už blízké budoucnosti velmi špatná.

Tady je obrovský spolek napříč politickým spektrem odborníků na školství, ale ty debaty, které se tady odehrávají, tak bohužel je to: tamhle budeme platit víc, tamhle budeme platit méně, tamhle se nějaké školství zruší, tamhle se naopak rozšíří a tak, ale jsou to takové ty mechanické. Téměř nulová diskuse, nulová diskuse, je o tom, aby se školství začalo měnit uvnitř, aby prostě ze škol vycházeli jiní absolventi s jinými schopnostmi, jinými znalostmi. V tomhle naše škola v tuhle chvíli stále ještě vychovává budoucí nezaměstnané. A skutečně to může přerůst do společenské krize. Dneska už sami víte, a už to tady také zaznělo, že firmy narážejí na to, že nemají kvalifikované lidi, po lidech, které bude vyžadovat Průmysl 4.0, a to bez ohledu na to, zda prostě studují tu humanitní větev vzdělání, anebo přírodovědnou, oba budou potřebovat matematiku, obě větve, protože i když se z průmyslu, který tady různé svazy průmyslu a dopravy vykládají, že to je přednost, že máme, já nevím, jestli je to 48 nebo kolik procent HDP tvoří průmysl, já vás upozorňuji, že už v blízké budoucnosti se to může změnit ve velmi tragický, ve velmi tragický pro naši společenskou soudržnost hendikep. A značná část těch lidí se má přesunovat, nebo noví mladí lidé budou nastupovat do služeb a i v těch službách, bohužel, v uvozovkách, budou potřebovat a musí umět nakládat, musí znát logistiku, musí umět fungovat s internetem a tak. A je to problém nejenom české společnosti, ale musím říci, že je to problém celého světa. Jsme v situaci, kdy velmi, velmi dochází k tomu, že praxe předbíhá vzdělání. Takže vzdělání, vzdělání, vzdělání. A já bych byl velmi rád, abyste vy na to z pozice zasvěcených lidí z ČNB upozorňovali výrazněji a naléhavěji.

Totéž, co se týká vědy, výzkumu, inovací. Bohužel pan vicepremiér z hlediska budoucnosti pro rekonstrukci českého vědecko-výzkumného prostoru neudělal nic. Do těchto dob sem předložil jednu technickou novelu zákona 130, dneska sem předkládá opsanou novelu od našeho kolegy Váchy, také víceméně technickou, zákona 130. Česká republika si luxus chaosu, dublování a zmatečnosti v českém výzkumném prostoru a inovačním prostoru nemůže dovolit. Zase z hlediska už současnosti to je drahý luxus. A s tím potom souvisí i směrování investic.

Takže pane guvernére, moc bych vás poprosil, aby v tomhle výrazně ČNB zvedla prst a dobrým způsobem učila společnost. Ten svět přijde, a přichází, ať se nám líbí, nebo ne. Otázka je, jestli to vezmeme jako výzvu, nebo skončíme, bohužel, na straně poražených. Zatím z té křižovatky směřujeme, bohužel, do toho balíku těch poražených. Děláme v tom málo, šanci stále ještě máme. Máme špičkové lidi v Dejvicích, Brně. Takže prosím, ještě čas je, ale ten čas se velmi krátí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Františku Laudátovi. Nyní Milan Urban s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Milan Urban: Dobrý den, kolegyně a kolegové. Mně se chce něco říct, když jsem poslouchal Františka Laudáta. No samozřejmě, že tady při této zprávě můžeme vést diskusi na lecjaká témata. Nicméně hospodářská politika je primárně věcí vlády České republiky, nikoli České národní banky. Česká národní banka je nezávislou institucí a má jiné povinnosti a kompetence než řešit, kolik peněz v rozpočtu půjde na vývoj a výzkum apod. Čili ta debata je jistě zajímavá a mohli bychom se jí věnovat při nějaké jiné příležitosti a bylo by to i dobře, ale teď si myslím, že pokládat otázky v tomto směru guvernérovi České národní banky sice možná je hezké, ale myslím, že zbytečně tady pana guvernéra zatěžujeme věcmi, kterým sice rozumí jako bývalý premiér, nicméně jako guvernér České národní banky odpovědnost za hospodářskou politiku, za vizi, za výzkum a za věci, které se týkají konkurenceschopnosti, nese primárně vláda České republiky a případně Parlament České republiky, který takové vládě vyslovuje důvěru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času k faktické poznámce. Kolega Milan Urban byl zatím poslední přihlášený do všeobecné rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné, do níž nemám přihlášku, ale pan zpravodaj samozřejmě splní svou zpravodajskou roli a přednese návrh usnesení. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, dovolte, abych se odkázal na svou zpravodajskou zprávu z obecné rozpravy a připomněl, že jsem přednesl návrh na usnesení z rozpočtového výboru, který doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout Zprávu České národní banky o inflaci - červenec 2016 (Zprávu o měnovém vývoji za 1. pololetí 2016) na vědomí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Má někdo jiný návrh v podrobné rozpravě? Není tomu tak.

 

Můžeme tedy rozhodnout o návrhu, který byl přednesen, vzít zprávu o měnovém vývoji na vědomí.

Rozhodneme v hlasování číslo 166, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 166 z přítomných 164 pro 131, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Zprávu jsme vzali na vědomí, děkuji panu guvernérovi národní banky, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 265.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod

215.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb.,
o zpravodajských službách České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 855/ - třetí čtení

Žádám pana premiéra, předsedu vlády České republiky Bohuslava Sobotku, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, o totéž žádám zpravodaje garančního výboru, výboru pro bezpečnost, Václava Klučku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP