(9.10 hodin)
(pokračuje Grospič)

Druhým mým návrhem je zařadit dnes po již pevně zařazených bodech bod číslo 151, sněmovní tisk 908. Jde o prvé čtení návrhu zákona, kterým se vydává návrh ústavního zákona o referendu, o vypovězení Severoatlantické smlouvy ČR formou referenda. Mám za to, že vzhledem k tomu, jak tyto dva zákony byly podány, by bylo velice správně, aby se Poslanecká sněmovna nejprve zabývala návrhem, který byl předložen dříve, tzn. návrhem na vydání referenda v této otázce, a posléze teprve poté zvažovala ten návrh, který byl předložen skupinou poslanců a týká se změny Ústavy ČR.

V této souvislosti bych chtěl upozornit, že jsem již několikrát interpeloval předsedu vlády ĆR Bohuslava Sobotku z hlediska naplňování článku 44, tj. poskytování informací Poslanecké sněmovně o pohybu zahraničních vojsk i v rámci Severoatlantické aliance NATO na území ČR, a upozorňoval jsem ho na skutečnost, že vláda zneužívá postavení obou komor Parlamentu, jak Poslanecké sněmovny, tak Senátu, a poskytuje tyto informace až následně, tj. poté, co již se tyto pobyty vojsk na území ČR uskutečnily. Mám za to, jestliže dojde k prodloužení mandátu vlády k vysílání vojsk do zahraničí na 60 dnů bez souhlasu Poslanecké sněmovny, nebude to správný krok ve vztahu k občanům ani ústavním principům ČR, a proto si myslím, že by tento návrh měl být nejdříve diskutován v podvýboru pro Ústavu a ústavní systémy ústavněprávního výboru a až posléze případně tedy zařazen na jednání schůze Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, pane poslanče, nepostřehl jsem, kam chcete přeřadit bod 151. Prosím? Dnes po pevně zařazených bodech, ano?

 

Poslanec Stanislav Grospič: Dnes po pevně zařazených bodech.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. To byly zatím všechny návrhy k pořadu schůze. Budeme o nich hlasovat. Ještě oznamuji, že paní poslankyně Dobešová má náhradní kartu číslo 15.

Budeme hlasovat o návrzích, tak jak byly předneseny.

 

Nejprve pan předseda poslaneckého klubu sociální demokracie Roman Sklenák žádá, abychom jako první návrh vyřadili bod 218, sněmovní tisk 389, veřejný ochránce práv, z pořadu schůze.

Zahajuji hlasování o vyřazení tohoto bodu z pořadu schůze. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 156, přihlášeno je 146 poslankyň a poslanců, pro 143, návrh byl přijat a bod 218 jsme vyřadili z pořadu schůze.

 

Dále pan poslanec Roman Sklenák žádá, aby v pátek po pevně zařazených bodech byl zařazen bod číslo 12, sněmovní tisk 861, a bod 62, podporované zdroje energie, sněmovní tisk 997.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 157, přihlášeno je 149 poslankyň a poslanců, pro 106, proti 2, i tento návrh byl přijat.

 

Dále k pořadu schůze pan poslanec Vladislav Vilímec žádá pevné zařazení bodu 28, novely zákona o zmírnění majetkových křivd občanům ČR za majetek zanechaný v Podkarpatské Rusi, je to druhé čtení, sněmovní tisk 403, a žádá jej zařadit 1. února ve středu odpoledne jako první bod po již zařazených bodech.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 158, přihlášeno je 151 poslankyň a poslanců, pro 66, proti 31, návrh nebyl přijat.

 

Dále pan poslanec Jan Birke žádá zařazení nového bodu, a to bodu 21, sněmovní tisk 888, o pozemních komunikacích, na dnešek dopoledne po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 159, přihlášeno je 152 poslankyň a poslanců, pro 98, proti 17, návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová žádá, aby bod 120, zákon o nemocenském pojištění, sněmovní tisk 730, byl zařazen na dnešek, tj. středu 18. 1., jako první bod po již pevně zařazených bodech v bloku prvních čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 160, přihlášeno je 154 poslankyň a poslanců, pro 125, proti 7, i tento návrh byl přijat.

 

Dále pan poslanec Stanislav Grospič má dva návrhy. Chcete o nich, prosím, pane poslanče, hlasovat najednou, nebo jednotlivě? Odděleně.

 

První návrh, bod 161, novela Ústavy, je to sněmovní tisk 956, vyřadit z programu schůze.

Zahajuji hlasování o vyřazení bodu 161, novely Ústavy, sněmovní tisk 956. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 161, přihlášeno je 154 poslanců, pro 37, proti 76, návrh nebyl přijat.

 

A druhé hlasování, je to bod 151, bod 908, vypovězení přístupové smlouvy k Severoatlantické alianci, a je to - pan poslanec to chce dnes po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování 162, přihlášeno je 156 poslankyň a poslanců, pro 24, proti 112, návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali s pořadem schůze, ale ještě tady mám jedno hlasování. Vzhledem k tomu, že k bodu 263 a 264 má být přítomen pan guvernér České národní banky Jiří Rusnok, tak prosím Poslaneckou sněmovnu o hlasování, zda Poslanecká sněmovna souhlasí s účastí pana guvernéra při projednávání bodů 263 a 264.

Zahajuji o tom hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 163, přihlášeno je 157 poslankyň a poslanců, pro 154, proti žádný, návrh byl přijat.

 

Než otevřu bod, s přednostním právem se hlásí předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Vítám pana guvernéra České národní banky. Vítejte, pane guvernére.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Také vítám pana guvernéra.

Promiňte, že zdržuji. Jenom pro stenozáznam, při hlasování číslo 162 jsem hlasoval ne, na sjetině mám ano. Já opravdu z Aliance vystoupit nechci. Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkujeme, pane předsedo, to se nám ulevilo.

Ještě jedno hlasování, pan poslanec Novotný. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP