(18.00 hodin)
(pokračuje Pilný)

Občanka jako taková samozřejmě ještě nějaký důvod k existenci bude mít, protože na ní jsou údaje pro identifikaci, biometrické údaje a podobně. Ty tam jsou a určitě ještě řadu let se budou nějakým způsobem využívat, ale tyto údaje nepotřebují žádný čip. Nepotřebují občanku s čipem, ty tam prostě už vlastně téměř všichni dneska máme.

Já jsem uvažoval, jak se s tímto zákonem vypořádat, protože moje návrhy na přepracování tohoto zákona byly zamítnuty, dokonce u něj byla zkrácena lhůta. Samozřejmě Poslanecká sněmovna může z jakéhokoliv zákona udělat politikum, ale já jsem se snažil tady mít pouze věcné připomínky a najít cestu, jak tento problém vyřešit.

První, co bych teď chtěl udělat, je to, že podávám návrh na přerušení projednávání tohoto bodu do projednání zákona a přijetí zákona o elektronické identitě. V případě, že tento návrh nebude Sněmovnou přijat, tak potom samozřejmě musím v podrobné rozpravě navrhnout návrh na zamítnutí tohoto zákona, o kterém se bude hlasovat ve třetím čtení.

Podávám návrh na přerušení tohoto bodu do přijetí zákona o elektronické identifikaci Poslaneckou sněmovnou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Váš návrh eviduji jako procedurální, o kterém budeme hned hlasovat. Přivolám kolegy z předsálí. Eviduji žádost o odhlášení. Tímto vás odhlašuji. Ještě chvilku počkáme, než se ustálí počet hlasujících.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh o přerušení tohoto bodu? Kdo je proti tomuto návrhu?

Jedná se o hlasování pořadové číslo 154. Přihlášeno je 105 poslanců, pro 31, proti 41. Tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme pokračovat v obecné rozpravě. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Gabala. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji. Vážený pane premiérující místopředsedo, dámy a pánové, pane ministře, já bych si dovolil vaším prostřednictvím zareagovat na předřečníka. My máme geniální schopnost něco dva nebo tři roky dělat, investovat do toho prachy, a pak se tady sejít a říct ježiš, to je blbost, a zastavíme to. Prostě občanský průkaz je v české společnosti tradiční institut, který prochází modernizací, který používáme a je v řadě úkonů aplikován. Stačí se podívat, co udělaly biometrické pasy s evropským provozem, Schengenem a podobně.

To, že přicházíme pozdě, nebo že jdeme se zpožděním, je výsledkem jiných procesů. Potřebujeme prostě zrychlit, a ne to zastavit. Zastavili jsme to už před čtyřmi roky. Pokud se mě někdo ptá, jak to akcelerovat, tak stačí drobnost. Pojďme zavést elektronické volby s identifikací občanským průkazem a pořídí si ho strašná spousta lidí a nechá si ho aktivovat. Je prostě nesmysl do něčeho tři roky investovat a pak to zastavit.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za dodržení času. S faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Pilný.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo. Pane předsedající, já jsem tady vůbec nezpochybňoval občanky. Na ty jsou vloženy biometrické údaje a říkal jsem jasně, že dávají smysl. To, co jsem zpochybnil, a do toho se nenainvestovalo nic, aspoň pokud, tak úplně zbytečně, to je na občance čip. A pokud se týká elektronických voleb, tak já souhlasím, diskuse tady samozřejmě může probíhat, ale nebezpečí je velmi reálné zejména v tom, jakým způsobem se dá teď na sociálních sítích vyvolat nějaká nálada těsně před volbami, a je to trošku jiný problém, než jak se kdo nějakým způsobem identifikuje. To je diskuse asi úplně o něčem jiném.

Já jsem nezpochybnil vůbec občanku ani biometrické údaje, které na ní jsou. To je a ještě bude, a to jsem říkal, nějakým způsobem využíváno. Já zpochybňuji dodatečné investice - 250 mil. plus další stovky milionů, které se budou lít do zastaralé technologie.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ještě jedna faktická poznámka, pan poslanec Gabal.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji, pane místopředsedo. Vaším prostřednictvím ke kolegovi Pilnému. Prostě musíte být metodologicky precizní. Z nákladu musíte odečíst přirozenou obměnu občanek. Jestliže říkáte, že budu držet občanky, tak mám nějaké náklady s jejich výměnou. A to, že do toho přistrčím za pár korun čip a další infrastrukturu, dobře, to je upgrade. Jestliže řeknu ano, občanky zůstanou a budeme je používat, tak je musím technologicky upgradovat průběžně. To je jediná metodologie přístupu. Všechno ostatní je blbě.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Už nikdo nebude reagovat. Má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě? Nemá. Já tímto končím obecnou rozpravu. Ptám se na případná závěrečná slova. Pan ministr? Má zájem, prosím.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dlužím odpovědi na některé otázky, které tady byly kladeny.

To znamená životnost čipu deset let. To už tady myslím zaznělo, co na čipu bude. Podle nás tam bude certifikát a bude záležet na občanovi, jestli si tam dohraje elektronickou identifikaci, elektronický podpis, jestli tam do budoucna bude identifikace směrem k bance, to je možnost, která je z našeho pohledu otevřená.

K panu kolegovi Pilnému prostřednictvím pana předsedajícího. My si nemyslíme, že tyto dva zákony, o kterých hovořil, jsou v přímém souladu, přímé souvislosti. Nota bene zákon, který přijde do Poslanecké sněmovny, nepřijde dříve než za tři čtyři měsíce. Já jsem teď ještě ověřoval dobu, kdy se dostane na půdu Poslanecké sněmovny. V současné době je v rámci legislativního procesu v Legislativní radě vlády, takže hrubý odhad je minimálně tři měsíce. Ale opravdu si nemyslíme, že je tam přímá souvislost. Proto jsem rád, že jsme bod nepřerušili. Samozřejmě budeme hlasovat ještě o zamítnutí tohoto návrhu.

Já si osobně myslím, že to je krok správným směrem, krok kupředu. Elektronický občanský průkaz bude chráněn PIN kódem. To znamená, občan si potom o systému zabezpečení, o změně tohoto kódu rozhodne sám v rámci možnosti, kterou dostane. Čtečka - opět si myslíme, že podle garance výrobců životnost může být někde kolem deseti let.

Co se týká výměny, u občanských průkazů, kde není ukončena životnost, pokud se občan rozhodne, že i přesto, že ještě mu občanka platí tři roky, chce novou s čipem, stojí to 200 korun. Pokud tam půjde v době, kdy životnost končí, je to zdarma, stejně tak je to zdarma u lidí, kteří dostávají občanku po dosažení příslušného zákonem daného věku, tedy 15 let. I tam je občanský průkaz s čipem po účinnosti zákona zdarma.

Nevím úplně přesně, jestli jsem řekl všechno, ale doufám, že ano. Takže za nás bych chtěl poprosit, abychom propustili tento zákon do třetího čtení. Pozměňovací návrhy, které jsou připraveny, s větší částí z nich souhlasíme, na mnohých z nich jsme se podíleli spolu s některými poslanci, případně příslušnými výbory. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Také děkuji. Paní zpravodajka má zájem. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Já bych jen konstatovala, že v obecné rozpravě vystoupili tři poslanci a zazněly dvě faktické poznámky od dvou poslanců. Pan poslanec Pilný dal návrh na přerušení, který neprošel, a zároveň avizoval, že v podrobné rozpravě navrhne zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Předtím než zahájím podrobnou rozpravu, dovolte mi přečíst omluvu paní kolegyně Gabriely Peckové, která se omlouvá dne 17. 1. mezi 18. a 19. hodinou z pracovních důvodů.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. O slovo se přihlásil pan poslanec Pilný. Ať se nebojí, že zmizel z tabule, já jsem ho omylem umáčkl. Máte slovo, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP