(14.30 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Pan poslanec Kolovratník navrhoval volební body, a to v tomto pořadí: bod 255. Změny v orgánech Sněmovny a 253 volba člena Rady Českého rozhlasu a to pevně zítra 18. 1. ve 12.50 hodin.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 141, přihlášeno je 166, pro 157, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Maxová, bod 70, to znamená vládní návrh zákona o registrovaném partnerství, si přeje zařadit na úterý 31. 1. po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování 142, přihlášeno je 165, pro 60, proti 61. Tento návrh přijat nebyl.

 

Pan poslanec Birke, bod 21, tisk 888, si přeje zařadit na 17. 1., což je dnes, po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování má číslo 143, přihlášeno je 167, pro 137, proti 15. Tento návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Pekarová Adamová si přeje zařadit bod 120, tisk 730, nemocenská, 18. 1., to znamená zítra, po pevně zařazených bodech. Odpoledne, paní poslankyně? Je tomu tak? Odpoledne. Ano.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování má číslo 144, přihlášeno je 167, pro 83, proti 58. Tento návrh nebyl přijat, ale proběhne kontrola hlasování. (Kontrola hlasování.)

 

Paní poslankyně Zelienková má kartu číslo 61. (Velký hluk v sále.) Hlasování je v pořádku. V tom případě platí, že návrh přijat nebyl.

 

Posledním hlasováním bude hlasování o návrhu pana poslance Soukupa. Bod 157, tisk 937, na úterý 31. 1. po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování 145, přihlášeno je 167, pro 72, proti 35. Tento návrh nebyl přijat.

 

Mám za to, že jsme se vypořádali se všemi návrhy, které padly k pořadu schůze. Paní poslankyně Pecková.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Já se strašně omlouvám. Jsem trošku chřipkově indisponovaná, takže vůbec nezpochybňuji hlasování. Jenom bych chtěla poprosit, hlasování číslo 139 jsem chtěla hlasovat proti a zmáčkla jsem ano. Jenom pro stenozáznam.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Takže tak to bude ve stenozáznamu vyznačeno. Pokud se již nikdo nehlásí, tak začneme projednávat bod 13. Je to

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb.,
o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 964/ - druhé čtení

Z pověření vlády tento návrh zákona uvede paní ministryně práce a sociálních věcí Marksová. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Já děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, poslankyně a poslanci, důvody pro předložení tohoto vládního návrhu zákona jsem myslím velmi podrobně uvedla v prvním čtení, jenom připomínám, že se jedná vlastně převážně o takovou technickolegislativní novelu a zároveň byla tato novela připravena kvůli provedení transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady.

Jinak tento návrh byl projednáván ve výboru pro sociální politiku, který jej doporučil schválit ve znění několika poslaneckých pozměňovacích návrhů, které byly... (Odmlka pro silný hluk v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně a kolegové, já prosím o klid a prosím, usaďte se na svá místa.

Pan předseda vlády hlasuje s kartou číslo 69.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Já děkuji. Vydržte! Já jsem stručná.

Tyto návrhy byly konzultovány s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s těmi pozměňováky, které jsou uvedeny v usnesení výboru pro sociální politiku, souhlasím a výboru děkuji. A chtěla bych zde kvůli času vypíchnout zejména jeden pozměňovací návrh, který podala paní poslankyně Strnadlová, kde se v § 78 odst. 2 zákona o zaměstnanosti zvyšuje částka příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením na 9 500 korun. To je velice důležité zvýšení, které kompenzuje zaměstnavatelům zdravotně postižených osob to, že se minimální mzda pro zdravotně postižené vyrovnala s tou klasickou minimální mzdou, což je věc, která je zajisté velmi hezká, ale pokud bychom nezvýšili ten příspěvek, tak by to těm, kteří provozují chráněné dílny atd., mohlo dělat velké potíže.

Takže já vás prosím o rychlé projednání tohoto zákona. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. My jsme tento návrh přikázali v prvém čtení k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako tisk 964/1. Prosím zpravodajku příslušného výboru paní poslankyni Nytrovou, aby nás informovala o projednání návrhu ve výboru a případně odůvodnila pozměňovací návrhy. Prosím.

 

Poslankyně Pavlína Nytrová: Chtěla bych vás seznámit s 239. usnesením výboru pro sociální politiku ze 48. schůze dne 15. prosince 2016 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon číslo 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Po odůvodnění náměstka ministryně práce a sociálních věcí Jiřího Vaňáska, zpravodajské zprávě poslankyně Pavlíny Nytrové a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon 435 o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon číslo 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů s těmito změnami a doplňky.

V části první článek 1. Za prvé. Za bod 2 se vkládá nový bod 2a, který zní: "2a V § 78 odst. 2 se částka 8 800 Kč nahrazuje částkou 9 500 Kč.

Za druhé. V části první se doplňuje článek 2, který -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně, já vám samozřejmě nechci vstupovat do vaší zpravodajské práce, ale není nezbytně nutné ten pozměňovací návrh celý číst. Stačí na něj odkázat. Ale pokud si přejete a pokládáte to za důležité, tak samozřejmě můžete. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP