(12.30 hodin)
(pokračuje Stanjura)

A poslední věc. A ta je naprosto nelogická. My jsme i podporovali jeden pozměňovací návrh, který ulevoval e-shopům. Bohužel pan ministr financí spojil hlasování o e-shopech s marketingovým trikem 250 tisíc a paušální daň, což se týká pouze desítek osob. A nebylo to hlasování zvlášť. Ale logicky a systémový přístup je vyjmout všechny platby kartou. A to jste, pane ministře zemědělství, opět nepodpořil. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Teď k hlasování paní poslankyně Kovářová. Prosím, paní poslankyně. Po ní pan předseda Laudát.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Ráda bych uvedla pro stenozáznam, že jsem při posledním hlasování číslo 136 hlasovala ne, na sjetině mám ano. Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan předseda Laudát, po něm pan ministr Babiš. Obě přednostní práva. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. K panu Jurečkovi, klasickému to členu KDU-ČSL, u kterého nevíte, co od něj vlastně můžete čekat. Jeden den slevu na daních, druhý den napálení daní nahoře. Skutečně je lepší, že tady snad ani není. Aspoň nepůsobí tolik škody.

K panu ministrovi financí. Mně je líto, že se dostáváme do naprosto neuvěřitelné věci, že to, že v krizi se zvednou daně, aby se zastavilo zadlužování, aby byly peníze na penzijní reformu, a zcela adresně tady bylo tisíckrát řečeno, že je to na to, aby průběžný systém nepřišel o finance, a už je nepředstavitelné, už se mluví o rozpočtové bombě, když v několikaletém cyklu ekonomického růstu si ministr financí nedokáže představit, že daně zase aspoň o něco snížíme.

Zaplevelujete celý daňový řád dalšími výjimkami, jednou, druhou, padesátou. Nabíráte armády úředníků, pak samozřejmě když přidáte 32 tisíc státních zaměstnanců za tři a půl roku, tak se nemůžeme divit, že si to už nedokážete představit. Já si dokážu představit, že se daně sníží, že se nechají lidem peníze, protože oni sami nejlépe vědí, ne armády úředníků, ale lidé vědí, jestli mají peníze investovat, jestli si mají pořídit luxusnější bydlení. Každý ať si svůj život řídí podle sebe. Tady řada z vás nedávno podpořila omezení prodejní doby nad 200 metrů čtverečních. Vy jste dramaticky v některých lokalitách poškodili služby, na které si lidé zvykli. My jsme vás na to upozorňovali, že můžete poškodit i velmi potřebné služby, jako jsou lékárny. Teď jste to dramaticky zhoršili. Proč to děláte? Proč nenecháte, aby svůj život lidé plánovali sami? Je mi to líto.

Co se týká útoku na pana Kučeru, já ho vyzývám, aby se neomlouval. Byl to jistý pan Andrej Babiš, který objížděl republiku a na náměstích pokřikoval, kolik dal Kalousek miliard daňových úlev. Nedal žádné. Je to vždycky za formální pochybení. A přesto jsme byli atakováni. 600 mld., jestli si pamatujete, údajně předchozí vlády rozkrádaly. Jestli někde 600 mld. někdo rozkrádal, tak kde jsou teď. To byste mohli dát daně 5 % a možná by ještě byly rozpočtové přebytky, kdyby to byla pravda. Stačí se jenom vrátit o tři čtyři roky zpátky, co jste všechno pokřikovali po náměstích. A za to byste se měli veřejnosti omluvit, protože svou činností, svým chováním k veřejným financím jste dokázali, že jste lhali. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Než dám slovo panu ministru Babišovi, ještě mám dvě hlasování. Nejprve pan poslanec Miloš Babiš a pan poslanec Koskuba k hlasování. Je to tak?

 

Poslanec Miloš Babiš: Děkuji za slovo. Chtěl bych se vyjádřit kvůli stenozáznamu k hlasování 121. Hlasoval jsem ne, a na sjetině mám ano. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nezpochybňujete hlasování, jenom pro stenozáznam. Ano, děkuji. Pan poslanec Koskuba k hlasování. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Koskuba: Děkuji, pane místopředsedo. Přibližně totéž, ale v hlasování 122. Hlasoval jsem ano, na sjetině je ne. Hlasování nezpochybňuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Nyní je přihlášen pan ministr Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo. (V sále je hluk a neklid.)

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Omlouvám se, ale fakt musím vystoupit, protože to považuji za skandální. To, že poslanec Kalousek je notorický lhář, a znovu opakuji, je to notorický lhář, který tady vykládal o biopalivech, že někdo dostal pět miliard.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane poslanče, já vás velmi prosím, abyste neosočoval kolegy. Děkuji.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Já říkám, že pan poslanec Kalousek lže. Lže znovu, lže celý život, lhal stále o biopalivech - 5 mld. Kde je těch 5 mld.? Za minulý rok podpora státu v biopalivech je 30 mil. korun. Všechny výrobci zkrachovali, protože ten byznys se musí dotovat. Pan poslanec Kalousek odchází. Škoda.

A já znovu opakuji, že pan Kučera je sprostý lhář, protože pan Kučera v rámci projednávání lex Babiš řekl, že Andrej Babiš, ministr financí, udělil výjimku svým firmám z holdingu Agrofert za 1,56 mld. korun. A to je sprostá lež! Protože já za prvé jsem nikomu žádnou výjimku nepřidělil. A pokud pan poslanec Kučera si plete daňové pobídky, tak daňové pobídky, které dostala jedna moje firma PREO za to, že postavila fabriku za 1,7 mld. korun a zaměstnala stovky lidí, tak je dostala v červnu 2007, pane poslanče, a v dubnu 2013. A ministr financí o tom nerozhoduje. Ale ten ministr financí tehdy byl Kalousek. Váš Kalousek mi přihrál daňovou pobídku? Tak přestaňte lhát! Vy tady permanentně lžete, já na ta nereaguji, ale toto je přes čáru. Toto je totálně přes čáru. A já to zásadně odmítám. Já jsem si nikdy nic nepřihrál! Takže přestaňte lhát! A samozřejmě Kalousek lže znovu. To se dá dohledat. A já budu trvat na tom, abyste se omluvil, protože je to sprostá lež. A pan Kalousek to znovu zopakoval, že si já něco přihrávám. Standardní daňové pobídky rozhoduje CzechInvest, Ministerstvo průmyslu, a ne ministr financí. Takže to je další lež.

Takže bych si vyprosil, když už malé lži nebudu komentovat, ale toto je megalež a sprostá lež a podrazácká lež. A já vás vyzvu, abyste se omluvil. Pokud se neomluvíte, tak vás budu žalovat!

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. To byl zatím poslední s přednostním právem. A my budeme pokračovat dalším bodem.

207.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 724/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr kultury Daniel Herman a zpravodaj garančního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Roman Procházka. Návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 724/6, který byl doručen dne 10. listopadu 2016. Usnesení garančního výboru pak bylo doručeno jako sněmovní tisk 724/7.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Pane ministře, prosím, máte slovo. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP