(16.20 hodin)

 

Poslanec Jan Farský: Pane místopředsedo vlády, podle podkladů veřejně dostupných byla zakázka na zajištění EET včetně hardwaru vysoutěžena v roce 2015 za 39 mil. 900 tis. plus náklady na hardware a roční údržbu, což v součtu do roku 2021 mělo být 95 mil. korun. Tuto zakázku bez uvedení důvodu zrušil pan ředitel Generálního finančního ředitelství a zadal stejnou práci z ruky, přičemž náklady podle veřejně dostupných informací se během těch pěti let do roku 2021 vyšplhají na 895 mil. korun, což je takřka desetinásobek. Přijde mně nemravné v době, kdy EET má hlídat každou korunu živnostníků a oni si nákladně pořizují své pokladny, aby ministerstvo rozhazovalo stovky milionů korun, které byly předtím vybrány na daních.

Moje otázka a žádost je: Žádám o vysvětlení, jak je možné, že náklady na EET oproti původně vysoutěžené zakázce stouply takřka na desetinásobek, a odůvodnění tohoto jednání. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Pan ministr odpoví písemně. Prosím pana poslance Kostřicu.

 

Poslanec Rom Kostřica: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážený pane ministře zdravotnictví, mám takový dotaz. Já vím, že to v současné době je ve vaší gesci, předtím to nebylo. Mě zajímá stran protikuřáckého zákona, který je v současné době v Senátu a který doufáme, že se v nezměněné podobě vrátí k nám. Když se rozhodovalo o pozměňovacích návrzích, které byly poměrně striktnější, tak mě šokoval tehdejší názor Ministerstva zdravotnictví, které by podle mého názoru mělo podporovat jakýkoliv zákon, který svým způsobem omezuje nebo snižuje riziko kouření, ať už je to těch 16, 18 tisíc lidí, kteří onemocní smrtelně tady tímto onemocněním v republice, nebo i těch 120 mld. korun, které nás to stojí, tak mě šokovala právě ta gesce tehdejšího ministerstva, že i takové věci jako zákaz kouření v automobilu s dětmi pod 15 roků, zákaz kouření ve vnějších prostorách sportovišť a podobně, stejně tak jako jsem nebyl schopen pochopit, že jsem dostal negativní stanovisko k návrhu zrušení kouření ve zdravotnických zařízeních. A to vím, že i ve vaší nemocnici, vámi vedené, tento úzus už byl mnoho roků užíván. Ne že by se vždycky stoprocentně dodržoval, nicméně mě to právě šokovalo.

Chtěl jsem se zeptat z toho důvodu, jestli s vaším příchodem na ministerstvo by takovéto, nechci říct protizdravotní, nálady dostaly určité limity, abychom mohli eventuálně některé pozměňovací návrhy, které nebyly akceptovány, se pokusit pozměnit nějakou ministerskou vyhláškou či nějakým jiným opatřením. Děkuji za vaši odpověď.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana ministra.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Vážený pane předsedající. Já se omlouvám, já jsem špatně rozuměl, takže se pokusím dovodit. Já si tedy dovolím říci, doufám, že se ten zákon ze Senátu do Poslanecké sněmovny nevrátí. Pro mě je poměrně nejdůležitější to, že bude schválen Senátem, a tím pádem že půjde rovnou na podpis k panu prezidentovi. Nicméně pravdou je, že některé z těch... Ten zákon, jak tady byl přijat, a všichni si to asi pamatujeme, bylo maximum možného.

Ministerstvo zdravotnictví v této chvíli vychází z předpokladu, že je důležité, aby ten zákon byl, čili uznávám, že tam neprošly nějaké prvky, které by tam měly být. A domnívám se, že do budoucna, tak jak bude vzrůstat civilizační úroveň Evropy i České republiky, se postupně další protikuřácké prvky do toho zákona dostanou. Typicky to kouření v autech je skutečně velmi dobrý námět. Další námět, který jste asi zmínil, to je v obvodu zdravotnického zařízení. Jenže máme dneska velký problém, že závislost na nikotinu je poměrně významná závislost a u některých lékařů a zdravotnických pracovníků skoro absolutní. V nemocnici jsem řešil problém, jestli ten člověk vůbec bude bez toho nikotinu schopen se věnovat své práci. Ale nicméně jestli se mě ptáte, jestli trend by měl být spíše uvolňující, nebo zpřísňující, tak si myslím, že trend by měl být zpřísňující.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pokud si pan poslanec nepřeje vystoupit, tak pokročíme dále. Prosím pana poslance Kořenka.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, vědom si toho, že jsme včera krátce o této problematice hovořili, tak musím říct, že pro jistotu jsem si ještě dovolil připravit tuto interpelaci, která se týká právě obchvatu Otrokovic, protože jak jistě víte, došlo k vyjmutí některých obchvatů měst ze zpoplatnění dálniční sítě. A já musím říct, že v nedávné době právě město Otrokovice žádalo dvakrát i při návštěvě členů vlády a upozorňovalo na tento problém. Nebylo jim však vyhověno a ministerstvo neakceptovalo argumenty.

Dovolím si říct, že na základě uvedeného jsou představitelé města a celého regionu přesvědčeni, že pokud by byl úsek D55, severovýchodní obchvat Otrokovic, osvobozen od poplatků, došlo by k úbytku množství vozidel projíždějících centrem města a přetíženou vítkovickou křižovatkou, která je přetížena mimo jiné proto, že je do ní svedena doprava z nedokončené D55, a k řadě celospolečenských přínosů, především ke snížení nehodovosti, k úspoře pohonných hmot, k úbytku exhalací v intravilánu města, ke zklidnění dopravy v centru města, protože zmiňovaný objem dopravy, který by se přesunul právě z kvítkovické křižovatky, z I49 na D55, by tato silnice kapacitně bez potíží převzala. Dosavadní situace je rovněž v evidentním rozporu s platným státním plánem zlepšování kvality ovzduší střední Moravy. Pokud vím, tak smysl budování obchvatu byl právě v odlehčení průtahu města a to je v současné době zcela potlačeno. Argumenty ministerstva, že chce předcházet tomu, aby se místní řidiči kvůli poplatku vyhýbali dálnici a jezdili skrze město po silnicích nižších tříd, zcela vystihují místní situaci, a ministerstvo je nebere v případě města Otrokovic v potaz. Za připomenutí stojí jistě i fakt (upozornění na čas), že severovýchodní obchvat - pardon - je ještě ve zkušební provozu. Chtěl bych jenom upozornit, že bude probíhat rekonstrukce trati Otrokovice Zlín, a tím se situace ještě zhorší. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a prosím pana ministra.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ano, my jsme tuto záležitost už s panem poslancem probírali. Já bohužel musím říct, že tady nebyly řečeny věci, které jsou úplně v souladu s tím, co se událo.

Za prvé bych chtěl říct, že v rámci časového zpoplatnění obecného užívání pozemních komunikací s vozidly s celkovou hmotností do 3,5 tuny, tedy v rámci časového zpoplatnění, byly pro rok 2017 zavedeny některé výjimky. Bylo to vyhláškou. Úsek dálnice číslo 55 u města Otrokovice, který je ohraničený exity 30 a 32, nebyl vybrán mezi tyto úseky a bylo to i proto, protože v rámci řádného meziresortního připomínkového řízení se Zlínský kraj nepřihlásil k žádné připomínce, a na dopis, který jsme dostali od, myslím, že to bylo pana Mgr. Jaroslava Budíka, tak ten přišel bohužel už v době platnosti té vyhlášky a v době, kdy byla vydána. Takže v souvislosti tady můžu říct, že pokud bude ze strany Otrokovic a ze strany Zlínského kraje tato připomínka platná, tak jsme připraveni, protože tato vyhláška se otevírá každý rok, to znamená, v druhé polovině roku 2017 bude projednávání novelizace této vyhlášky a tam by bylo možno daný úsek, pokud bude řádně zdůvodněno, přidat do těch úseků, které budou z časového zpoplatnění vyňaty.

Já bych tedy nad rámec této interpelace chtěl říct, že podobný případ máme v Karlovarském kraji, v dálnici kolem Sokolova. Takže počítám, že tady bude možnost, abychom o té věci jednali a našli řešení. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP