(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Dobrý den všem. Je 14.30 a budeme pokračovat v přerušené schůzi. Na úvod mi dovolte, abych přečetl omluvy. Omlouvá se pan poslanec Martin Sedlář z pracovních důvodů dne 12. 1. mezi 14.30 až 18. hodinou, omlouvá se pan kolega poslanec Adámek od 15.30 až do konce dnešního jednacího dne z osobních důvodů, omlouvá se pan poslanec Jiří Mihola z dnešního jednání od 12.30 do konce jednací doby z pracovních důvodů, omlouvá se pan ministr Daniel Herman od 12.30 do 15 hodin z rezortních důvodů, pan poslanec David Kádner z dnešního jednání od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a omlouvá se pan předseda Hamáček z dnešního jednání od 16.30, a to z pracovních důvodů.

 

Dalším bodem podle našeho pořadu jsou

291.
Ústní interpelace

které jsou určené předsedovi vlády ČR, vládě ČR a ostatním členům vlády. Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace, nejprve na předsedu vlády pana Bohuslava Sobotku či na vládu ČR, a to v čase od 14.30 do 16.00 hodin, na ostatní členy vlády pak od 16 do 18 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.

Nyní dávám slovo poslanci Romanu Procházkovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády ČR pana Bohuslava Sobotku. Připraví se pan poslanec Tomio Okamura.

 

Poslanec Roman Procházka: Tak já děkuji za slovo, pane první místopředsedo. Než začnu se svou interpelací, tak bych vám ještě velmi rád pogratuloval ke zvolení za prvního místopředsedu Sněmovny a popřál vám mnoho úspěchů ve vaší nové funkci.

Vážený pane premiére, velmi mě zajímají dopady kauzy ROP Severozápad, ve které byli mimo jiných obviněni i někteří vysoce postavení krajští představitelé ČSSD v Karlovarském kraji. Jen připomenu, že jde o kauzu ovlivňování evropských dotací v regionálním operačním programu Severozápad, kdy bylo sděleno 24 lidem obvinění a způsobená škoda byla vyčíslena na bezmála 14 miliard korun. Jedním z obviněných je i chebský starosta Petr Navrátil, nyní už bývalý krajský předseda ČSSD v Karlovarském kraji. Bývalý proto, že po vaší výzvě dne 16. prosince sice pozastavil svoje členství v ČSSD a odešel ze všech vnitrostranických politických funkcí, neodešel však z funkcí veřejných, k čemuž jste obviněné rovněž vyzýval.

Jste předsedou ČSSD a já se vás nyní tedy táži, jak se vaše strana hodlá popasovat s tím, že chebská buňka ČSSD i nadále podporuje na pozici starosty města obviněného člověka. A nejenom to. Zvolení zastupitelé za ČSSD jsou ochotni kvůli tomuto jedinému jménu rozbít i funkční a akceschopnou koalici ve městě. Můžete prosím vysvětlit, proč by trestně stíhaná osoba, která ohrožuje dobré jméno strany, neměla zároveň ohrožovat i dobré jméno města Chebu? Vyzvete vaše představitele k tomu, aby to neprodleně řešili? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Tak. Já děkuji za dodržení času. Slovo má pan předseda vlády Bohuslav Sobotka.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Hezké odpoledne, vážené poslankyně, vážení poslanci. Já chci jenom připomenout, že tohle jsou ústní interpelace poslanců na předsedu vlády ČR. Nejsou to interpelace na předsedu sociální demokracie. Myslím si, že předmětem těchto interpelací by neměly být vnitrostranické záležitosti kterékoliv parlamentní strany. Myslím, že to je to samé, ta interpelace. Kdybych ji měl k něčemu přirovnat, kdyby třeba poslanec sociální demokracie interpeloval předsedu hnutí ANO a ministra financí Andreje Babiše nikoliv kvůli jeho činnosti na Ministerstvu financí, ale kvůli tomu, že ANO třeba zrušilo místní organizaci ANO v Opavě nebo na Brně-severu, jak jsem se dneska dočetl v novinách. To znamená, tyhle interpelace by se skutečně neměly týkat činnosti jednotlivých politických stran, ale měly by se týkat fungování vlády a činnosti vlády a činnosti předsedy vlády.

V tomto kontextu, ačkoliv na to ten dotaz nebyl, tak jenom musím říci, že vláda žádným způsobem nezasahuje do vyšetřování, které se týká kauzy ROP Severozápad. Za druhé já, jako předseda vlády nemám informace o této kauze.

Pokud jde o povahu jednotlivých obvinění, která pan poslanec zmiňoval, tak ta jsou známa zejména těm lidem, kterých se týkají. Já skutečně nemám informaci o tom, z čeho tito konkrétní jednotliví lidé byli obviněni. Je to věc policie, státního zastupitelství, pravděpodobně v budoucnu soudu, pokud se ty věci k soudu dostanou, a teprve soud bude moci rozhodnout o tom, jestli někdo spáchal, nebo nespáchal trestný čin. Takovýto výrok nemůže učinit předseda vlády a nikdo z členů vlády. Vláda prostě nezasahuje do trestního řízení v této věci a ani nemůže zasahovat podle zákonů ČR.

Pokud jde o otázku samosprávy města Chebu, musím říci to samé. Je na zastupitelích města Chebu, kdo bude starostou města Chebu. Myslím, že skutečně není věcí předsedy vlády, aby komukoliv cokoliv doporučoval, koho má, nebo nemá zvolit ve městě Chebu za starostu. Já se hlásím k tomu, co jsem řekl. To je pozice, kterou dlouhodobě zastávám. Myslím si, že pokud je někdo obviněn z trestného činu, tak by měl zvážit své setrvání ve veřejné funkci. A čím vyšší je ta veřejná funkce, tím by to setrvání měl zvážit seriózněji. Ale je to jenom otázka rozhodnutí toho daného člověka. Je to rozhodnutí toho příslušného zastupitelstva. On tuto věc musí posoudit. Já zde mohu tlumočit pouze svůj osobní názor, který je, pokud někdo je obviněn ze spáchání trestného činu, zastává v té době veřejnou funkci, tak by měl velmi seriózně zvážit, jestli by po dobu řešení této věci, šetření této věci, neměl takovouto veřejnou funkci opustit.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji panu předsedovi vlády a táži se pana poslance, zda má zájem o doplňující otázku. Má. Takže prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Procházka: Tak já děkuji za tu odpověď. Já jsem si vědom toho, to není přímo interpelace na předsedu vlády, ale na předsedu politické strany. Nicméně jde o etiku politického chování, takže tam jsem rád, že jste potvrdil ten názor, že by určitě v té funkci chebského starosty asi neměl být člověk, který je obviněný v korupční kauze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Přeje si ještě reagovat pan premiér? Ne. Děkuji.

Takže další interpelace - pan poslanec Tomio Okamura, který byl vylosován na druhém místě, a připraví se paní poslankyně Věra Kovářová.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane premiére, nedávno jsem se vás písemně ptal, kdy přijde na pořad jednání Sněmovny zákon o referendu, jehož přijetí si vaše vláda dala do programového prohlášení, a místo jasné odpovědi s pevným termínem jste mi napsal, jaký jste prý fanda demokracie a referenda. To mě na jedné straně na malý okamžik potěšilo, ale vašim slovům samozřejmě ani na vteřinu nevěřím, protože jste ani po dvaceti letech v politice nikdy nic takového nejen neprosadil, ale ani jste o skutečnou demokracii nikdy neusiloval. Důkazem je to, že jste vy a vaše vláda zamítli zde ve Sněmovně návrhy zákonů našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, o referendu o přímé volbě a odvolatelnosti politiků a odmítl jste i náš zákon o přímé a hmotné odpovědnosti vrcholných politiků. Ale hlavně, prosím znovu o jasnou odpověď: Kdy dá konečně vaše koalice zákon o referendu na program Sněmovny? A kdy konečně dáte možnost projednat ve Sněmovně náš návrh zákona o zákazu výherních hracích automatů, který již dva roky schválně odsouváte?

Stačí, když řeknete jen termín. Výmluvy a řeči kolem slyšet nepotřebuji. Po dohodě s vaším přítelem panem Kalouskem jste dokázali bleskově zařadit na program legislativní a protiústavní zmetek, zákon o střetu zájmů, který má do budoucna maskovat největší zlodějny. Takže věřím, že pokud byste chtěli, tak bez problému dokážete na pořad jednání prosadit i zákon o referendu. A znova, pane premiére opakuji, stačí, když řeknete pouze termín. Žádné řeči kolem nejsou potřeba říct. Kdy dáte na pořad schůze zákon o referendu. Do konce volebního období máme devět měsíců. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP